Górnictwo i kopalnictwo

Górnictwo i kopalnictwo

Górnictwo jest działalnością wysokiego ryzyka – zarówno ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, jak również ciężkie warunki panujące w miejscu pracy. Dzięki naszym usługom pomagamy poprawić jakość i bezpieczeństwo oraz zredukować koszty projektów wydobywczych.

Wyzwanie rynkowe

Poprawa jakości, bezpieczeństwa i kosztów w sektorze górnictwa

Górnictwo jest jednym z najbardziej ryzykownych segmentów światowej gospodarki – projekty tego rodzaju są często przeprowadzane na trudno dostępnych obszarach, a czasami nawet w strefach dotkniętych konfliktami. Łańcuch dostaw – zarówno w aspekcie globalnym, jak i lokalnym – również jest zazwyczaj niezwykle złożony. Przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się niemalże z roku na rok coraz bardziej rygorystyczne, zaś same prace wydobywcze odbywają się często w ryzykownych warunkach, w których nie można zagwarantować bezpieczeństwa w stu procentach. Pomimo tych przeciwności podmioty prowadzące działalność wydobywczą muszą zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz opłacalność prowadzonego przez nich przedsięwzięcia. Jednocześnie muszą one też zapewnić długotrwałą i niezawodną pracę swoich aktywów i przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Bureau Veritas zapewnia wsparcie na każdym etapie trwania projektu wydobywczego, od poszukiwania zasobów, zakup zaopatrzenia, poprzez budowę i eksploatację, na usługach obejmujących produkty, aktywa, zakłady produkcyjne i procesy skończywszy.

  • POSZUKIWANIE ZASOBÓW I PRODUKCJA

Oferowane przez nas usługi, takie jak badania laboratoryjne i automatyczne przygotowywanie próbek, pomagają ocenić rentowność projektu wydobywczego i zapewniają wysoki poziom jakości oraz integralność towarów.

  • INŻYNIERIA I ZAOPATRZENIE

Oferowane przez nas usługi, takie jak weryfikacja projektów, czy ocena dostawców identyfikują wszelkie problemy i sprawnie przeprowadzają klienta przez proces wyboru kontrahenta.

  • BUDOWA I EKSPLOATACJA

Oferowane przez nas usługi w zakresie zarządzania i kontroli jakości, poprzez zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu budowy oraz pomoc techniczną zapewniają płynność procesu budowy, odbioru wstępnego i oddania do eksploatacji.

  • OBSŁUGA I KONSERWACJA

Oferowane przez nas usługi, takie jak kontrole integralności mechanicznej oraz optymalizacja wydajności sprzętu, umożliwiają zmniejszenie kosztów, zapewnienie zgodności z przepisami i przedłużenie żywotności wyposażenia używanego w pracach wydobywczych.

  • HANDEL

Oferowane przez nas usługi, takie jak kontrola załadunku i rozładunku oraz przeprowadzanie testów produktów, dają naszym klientom pewność co do odpowiedniej jakości i ilości towarów.

powiązane usługi