pracownicy BV2

Nasze historie

ZAINWESTUJ W SWOJĄ KARIERĘ

Mamy świadomość tego, że podążanie ścieżką kariery jest swojego rodzaju podróżą. Z tego względu, do kwestii rozwoju zawodowego podchodzimy niezmiernie poważnie. Pracując w Bureau Veritas, możesz dołączyć do programu szkolenia liderów lub też znaleźć mentora. Masz możliwość doskonalenia umiejętności z liderami branży i nieustannego rozwijania swoich talentów, pracując z ludźmi, którzy wspierają Twój sukces na każdym kroku. W Bureau Veritas zachęcamy wszystkich pracowników do wdrażania usprawnień w naszym sposobie pracy, dzięki czemu możemy wspólnie tworzyć innowacje.

Image
Magdalena Wierzejska

 
MAGDALENA WIERZEJSKA

 Dyrektor Generalny na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy, Słowację i Ukrainę
 PREZES ZARZĄDU


"Bureau Veritas to ponad 180 lat doświadczeń w budowaniu globalnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa opartego na wiedzy i doświadczeniach pracowników. To dzięki nim jesteśmy dziś silną i dynamiczną firmą w której kilkanaście ostatnich lat budowałam swoje doświadczenie zawodowe.

Jako ekonomistka związałam się z Bureau Veritas dostając możliwość wspólnego tworzenia krótko i długofalowej strategii rozwoju firmy. Dzięki wspaniałym wartościom przedsiębiorstwa moja praca jest zawsze zauważana i doceniana a przede wszystkim daje mi poczucie ogromnej satysfakcji. Kompetencje, zasady etyki w obszarze współpracy i zarządzania zespołem a także w zakresie realizowania misji firmy pozwoliły mi osiągnąć pozycję Dyrektora Generalnego na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy, Słowację i Ukrainę.

Dziś wspólnie z zespołem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach mam możliwość podnosić kwalifikacje, zdobywać nowe doświadczenia i uczyć się od najlepszych. Bo pozycja lidera to przede wszystkim wspólna i ciężka praca na każdym szczeblu naszej organizacji. Uznanie dla energii, kreatywności, motywacji do dalszego doskonalenia oraz wysoko ceniona wiedza ekspercka czy nadrzędna etyka zawodowa pracowników Bureau Veritas to dla mnie najwyżej cenione wartości dla których warto związać karierę z naszą organizacją. Bureau Veritas naprawdę daje możliwości, jeśli tylko chce się z nich korzystać."

   
Image
Witold Dżugan

Witold Dżugan

Dyrektor Certyfikacji
Członek Zarządu

Bureau Veritas to organizacja z wielką tradycją – istnieje nieprzerwanie od 1828r. - i silną marką o globalnym zasięgu. Tradycja, globalna obecność, a przede wszystkim nasza marka to bardzo ważne atuty, które stanowią o naszej rozpoznawalności i decydują o znaczeniu wydanych przez Bureau Veritas opinii.
Czytaj więcej

Image
Artur Sroka

Artur Sroka

Dyrektor Działu Usług
dla Przemysłu i Budownictwa
Członek Zarządu

Do firmy dołączyłem w 2003r. BV było wtedy trzykrotnie mniejszą organizacja, nie notowaną na giełdzie. Tego pierwszego dnia ujęli mnie ludzie, życzliwa atmosfera pracy i pomimo wielu nowych wyzwań, nic się w tym wymiarze, po dziś dzień, nie zmieniło. W pracy w BV uczymy się nawzajem, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od posiadanych kwalifikacji.
Czytaj więcej

Image
Renata Błońska

Renata Błońska

Dyrektor Operacyjny
Centrum Obsługi Dużych Kontraktów Międzynarodowych

W Bureau Veritas pracuję od 2010r. Lubię jak się dużo dzieje, a to właśnie zapewnia mi praca w BV. Mogę obserwować pracę różnych działów, mam możliwość współpracy z osobami z innych lokalizacji, a także wybór stanowisk poza strukturami w Polsce.
Czytaj więcej

Image
Monika Sobczyk

Monika Sobczyk

Kierownik Operacyjny
Dział Przemysłowy

BV pozytywnie zaskoczyło mnie już podczas procesu rekrutacji swoją elastycznością i kompleksowością myślenia o kandydacie. Aplikowałam do innego działu, ale poprzez dobre zrozumienie moich umiejętności i doświadczenia, BV dopasowało mój profil do swoich potrzeb. Z kolei innym zaskoczeniem była intensywność zadań, która spotkała mnie już od pierwszego dnia.
Czytaj więcej

Image
Patrycja Żbikowska

Patrycja Żbikowska

Kierownik Działu Szkoleń

W Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. pracuję od 2010r. Od początku w Dziale Szkoleń. Najściślej współpracujemy z Działem Planowania audytów w Polsce. Najważniejsze w pracy dla mnie są relacje z ludźmi, atmosfera i komfort pracy, który jest możliwy jedynie przy wzajemnym szacunku, zaufaniu i tolerancji tego wszystkiego, co nas różni od siebie.
Czytaj więcej

Image
Aneta Szczygielska

Aneta Szczygielska

Koordynator ds.
Dużych Kontraktów Międzynarodowych

Do firmy dołączyłam w 2018 roku. To, co uważam za największą zaletę w pracy w Bureau Veritas, to jej międzynarodowy kontekst. Bureau Veritas daje mi możliwość współpracy z klientami z całego świata. Pracuję w zespole, gdzie na co dzień rozmawiamy w kilku językach obcych m.in angielskim i niemieckim.
Czytaj więcej

Image
Piotr Tomczykowski

Piotr Tomczykowski

Kierownik ds.
Kluczowych Klientów - Pion Certyfikacji

Pracę w Bureau Veritas rozpocząłem jeszcze jako student ostatniego roku SGGW w 2008 r. na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Sprzedaży. Od samego początku BV wykazało się dużą elastycznością, dając mi możliwość połączenia pracy z kontynuacją studiów dziennych.
Czytaj więcej