Image
szymon

DZIEŃ Z ŻYCIA AUDYTORA BUREAU VERITAS

Bureau Veritas jest światowym liderem w branży badań, inspekcji i certyfikacji (ang. Testing, Inspection, Certification). Nasi audytorzy to specjaliści od konkretnych zagadnień. Prowadzą ścisłą współpracę z firmami, które pragną wzmocnić zaufanie swoich interesariuszy. Warto tu zadać pytanie – czym właściwie zajmuje się audytor na co dzień?

NA TRASIE Z SZYMONEM KOŁODZIEJCZYKIEM

Szymon Kołodziejczyk (Audytor Biopaliw i Biomasy, Global Product Manager) pracuje w polskim oddziale Bureau Veritas. Jego chęć, aby zostać audytorem w obszarze biomateriałów, wzięła się z pragnienia bycia blisko natury.

Image
szymon
Szymon
Kołodziejczyk

Audytor Biopaliw i Biomasy, Global Product Manager

Bureau Veritas Polska

Dorastałem w dużym mieście, ale kocham przyrodę, ogrodnictwo i rolnictwo - od zawsze fascynowało mnie środowisko naturalne” – opowiada nam, dodając, że jego zainteresowania były nieodzowne w kształtowaniu zawodowego doświadczenia. „Zaczęło się od studiów ogrodniczych. Krótko po skończeniu studiów zacząłem pracę dla jednego z największych producentów biopaliw w Polsce. Zostałem tam audytorem wewnętrznym, zanim dołączyłem do zespołu Bureau Veritas.

 

Szymon bezustannie doskonali swoją znajomość nowych regulacji i standardów oraz przeprowadza audyty terenowe, ale ceni też zdrową równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Tak wygląda jego przeciętny dzień pracy:

8:00
Wcześnie wstaję i wzmacniam się kubkiem kawy, po czym zaczynam dzień od pracy biurowej. Moje zadania nie ograniczają się do przeprowadzania audytów, koordynuję też procesy certyfikacyjne rozmaitych systemów i programów. Jestem w bezpośrednim kontakcie z właścicielami standardów, wspieram też naszą globalną sieć audytorów w kwestiach zawodowych i technicznych. Programy certyfikacji systemów biomasy i biopaliw podlegają częstym uaktualnieniom, a ja spędzam dużo czasu na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z wymogami. Organizuję też sesje kalibracyjne, jeśli takowe okażą się konieczne.

10:00
Audyty można przeprowadzać online, ale większość odbywa się w terenie. Wymaga to dogłębnego planowania, aby przygotować wszystko od strony praktycznej oraz przeanalizować wstępną dokumentację. Obecnie pracuję z producentem drewnianych desek, który wykorzystuje w procesie produkcyjnym ciepło pochodzące z biomasy. Firma zatrudniła nas, abyśmy sprawdzili jej zgodność z programem SURE (weryfikacja zasobów odnawialnych) odnośnie wykorzystania biomasy w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zanim pojadę do placówki, spędzam kilka godzin na przygotowaniach do audytu.

13:00
Po obiedzie wsiadam do samochodu i jadę do klienta. Najkrótsze audyty trwają tylko kilka godzin, a najdłuższe mogą zająć nawet do 10 dni i wymagać wielokrotnych wizyt w danej placówce, ale to ważny element mojej pracy. To znakomita okazja, aby być blisko audytowanych firm i naprawdę zrozumieć ich potrzeby oraz wyzwania, z jakimi się zmagają.

Na miejscu spotykam się ze wszystkimi osobami związanymi z procesem certyfikacji. Staram się zrozumieć zakres odpowiedzialności każdego z pracowników i wyjaśniam przebieg audytu i jego możliwy wynik. Następnie zwiedzam placówkę i przeprowadzam wywiady z członkami załogi, po czym porównuję swoje spostrzeżenia z listą kontrolną dotyczącą danego programu. Przed wyjściem z miejsca audytu przekazuję podsumowanie moich spostrzeżeń. Rola audytora nie zawsze jest łatwa. Czasami muszę przekazać niewesołe wieści, że firma nie spełnia wymogów danego standardu. Jednocześnie mam jednak okazję, aby zasugerować elementy do poprawy, co pozwala firmie zastosować odpowiednie środki i powrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

16:00
Po zakończeniu audytu wracam do biura, aby napisać raport z moimi konkluzjami oraz zaleceniami w kwestii certyfikacji. Każdy raport z audytu podlega przeglądowi i ocenie zespołu do spraw technicznych. Gdy zespół ma wątpliwości co do konkluzji audytora, może wyrazić wszelkie obiekcje. Jeśli wynik audytu jest pozytywny, przesyłamy raport do właściciela programu, aby mógł wydać oficjalny certyfikat.

18:00
Po zakończeniu dnia pracy wracam do domu (albo wychodzę z biura domowego), żeby spędzić wieczór z rodziną. Zachowanie zdrowej równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie bardzo ważne, ale zdarza się, że kończę pracę później ze względu na jej odpowiedzialny charakter.

Podam przykład: jako Global Product Manager udzielam się w międzynarodowym centrum kompetencyjnym, więc często muszę podejmować decyzje dotyczące certyfikacji w ramach pomocy innym audytorom. Głęboko wierzę w dane naukowe dotyczące zmiany klimatu i bardzo mnie to motywuje do dodatkowego wysiłku. Wydaje mi się, że wielu ludzi w branży podziela moje przekonania. Organizacje naszych klientów oraz nasz zespół odpowiedzialny za standardy zrównoważonego rozwoju są pełne ludzi ciężko pracujących, aby stworzyć przyszłość przyjazną dla środowiska naturalnego.

CERTYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z BUREAU VERITAS

Szymon zajmuje się wieloma standardami i procesami związanymi z biomateriałami oraz zrównoważonym rozwojem. Należą do nich systemy: ISCC (Międzynarodowy System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw ISCC), ISCC Plus (dotyczy zrównoważonego rozwoju branży biomateriałów) oraz ISCC CORSIA (ekologiczne paliwa lotnicze). Szymon pracuje również nad programami REDcert, opartymi na dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED). Jednym z nich jest program SURE, który pozwala firmom udowodnić, że paliwa z biomasy są wytwarzane w sposób zgodny z kryteriami UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polskim systemem zgodnym z dyrektywą RED jest system KZR INiG.

JEŻELI CHCĄ SIĘ PAŃSTWO DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT CERTYFIKACJI BIOMASY I BIOMATERIAŁÓW ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ