Badania nieniszczące (NDT)

Badania nieniszczące (NDT)

LIDER W DZIEDZINIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Bureau Veritas oferuje usługi w zakresie badań nieniszczących (NDT), które pomogą sprostać wyzwaniom projektów i spełnić potrzeby wynikające z inspekcji.

Nasze techniki i technologie NDT są certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i zatrudniamy doświadczonych profesjonalistów, co gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów.

 1. Profesjonalna inspekcja spoin, odlewów, odkuwek, podzespołów, płyt, produktów walcowanych, orurowania, itd.
 2. Kontrola endoskopowa głównych komponentów turbiny wiatrowej.
 3. Kontrole rur przy użyciu prądów wirowych, IRIS (ultradźwiękowa metoda badań nieniszczących rur), refleksometria akustyczno-impulsowa i badania dalekiego pola prądów wirowych.
 4. Badanie nieciągłości powłok obejmujące wszystkie aspekty wykończenia powierzchni.
 5. Wykrywanie korozji pod warstwą izolacji przy użyciu przyrządu profilującego Lixi.
 6. Profesjonalne inspekcje rurociągów: inspekcje spawalnicze w trakcie budowy rurociągów za pomocą promieni rentgenowskich i zautomatyzowaną metodą ultradźwiękową (AUT).
 7. Rozwiązania z zakresu dostępu linowego w trakcie inspekcji NDT na wysokości, usługi z zakresu integralności aktywów i podstawowej konserwacji. Bezpieczniejsze, szybsze i bardziej wydajne rozwiązania alternatywne dla rusztowań i dźwigów.

Metody wykorzystywane w badaniach nieniszczących

Bureau Veritas korzysta z szerokiego zakresu tradycyjnych i zaawansowanych technik NDT.

Tradycyjne techniki NDT

 • radiografia
 • ultradźwięki
 • metoda wizualna
 • defektoskopia fluorescencyjno-magnetyczna
 • badania penetracyjne
 • badania prądami wirowymi
 • inspekcja powłok lakierniczych i malarskich

Zaawansowane techniki NDT

 • badanie ultradźwiękowe metodą „phased array” i dyfrakcyjną techniką czasu przejścia TOFD
 • zautomatyzowane i zdalne badanie ultradźwiękowe
 • rozproszenie strumienia magnetycznego
 • badanie IRIS (wewnętrzny obrotowy system kontroli)
 • radiografia komputerowa
 • metoda elektromagnetyczna ACFM
 • ultradźwiękowe fale prowadzone
 • refleksometria akustyczno-impulsowa
 • skanowanie RapidGear
 • ShafTest®

Internetowy system zarządzania ARMour®

Nasze innowacyjne narzędzia do zarządzania i przetwarzania danych

 1. Pozwala analizować szeroki zakres danych (w tym tych dotyczących NDT, niezawodności aktywów, inspekcji i audytów) z każdego miejsca na świecie.
 2. Pozwala wyeliminować nadmiar danych, daje pewność, że dane dot. inspekcji są odpowiednio scentralizowane; można je przeszukać i uzyskać do nich dostęp online w dowolnym momencie.
 3. Pozwala zsynchronizować wyniki badań NDT z systemem CMMS, chroni banki pamięci Państwa przedsiębiorstwa.  
 4. Umożliwia porównanie i skorelowanie wyników badań NDT i rezultatów monitoringu warunków. Pozwala uzyskać dostęp do danych, które zgromadzono podczas analizy drgań, termografii, badań ultradźwiękowych, badań metodą wizualną, analizy oleju, jak i przy wykorzystaniu pozostałych technik, z jednej, scentralizowanej lokalizacji.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Międzynarodowy zakres usług związanych z badaniami NDT. Bureau Veritas jest członkiem HOIS - forum branżowego, skupionego na dyskusji na tematy związane z inspekcją oraz nowoczesną technologią kontroli, w celu opracowania rzetelnych i opłacalnych metod badań nieniszczących. Zespoły ds. badań NDT rozlokowaliśmy we wszystkich przemysłowo rozwiniętych krajach świata. Nasi specjaliści cały czas wzbogacają swoją wiedzę na temat najnowszych i najbardziej zaawansowanych technik NDT.