Kolejnictwo

Kolejnictwo

W obliczu rosnącej urbanizacji i poziomu zanieczyszczeń, kolej nadal pozostaje jednym z najlepszych rozwiązań transportowych. Bureau Veritas pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z wymogami i przepisami przez cały okres eksploatacji projektu kolejowego.

Wyzwanie biznesowe

Bezpieczna i niezawodna kolej

Projekty kolejowe są zazwyczaj niezwykle złożone i uczestniczy w nich wielu publicznych oraz prywatnych interesariuszy o ściśle określonych potrzebach i oczekiwaniach. Ponieważ dostawcy komponentów niezbędnych przy tego rodzaju przedsięwzięciach są rozproszeni po całym świecie, łańcuchy dostaw mogą mieć zasięg zarówno globalny, jak i bardzo ograniczony. Przedsiębiorstwa działające jako producent lub operator w segmencie transportu kolejowego muszą zapewniać bezpieczne i niezawodne usługi kolejowe, spełniające rygorystyczne normy jakości. Pożądane jest wówczas także zoptymalizowanie kosztów budowy lub eksploatacji aktywów, zminimalizowanie czasu ich przestoju w trakcie całego cyklu eksploatacji oraz uzyskanie dostępu do nowych projektów kolejowych.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Oferujemy pełną gamę usług dostosowanych do potrzeb branży kolejowej, obejmujących kompletny cykl życia tego rodzaju projektów, począwszy od projektowania, poprzez produkcję i budowę, aż po wsparcie w eksploatacji i konserwację.

  • PROJEKTOWANIE I BUDOWA

Oferowane przez nas usługi, takie jak niezależna ocena bezpieczeństwa, zapewnienie niezależnych inżynierów ds. kontroli, kontrola materiałów, pomoc w zarządzaniu projektem oraz testowanie materiałów i kontrola jakości, pomogą uniknąć przekroczenia budżetu i problemów operacyjnych poprzez zapewnienie mechanizmów bezpieczeństwa, jakości i niezawodności, które zostaną wbudowane w projekt już na samym jego początku.

  • PRODUKCJA SPRZĘTU

Oferowane przez nas usługi, takie jak ocena zgodności produktów, zarządzanie jakością dostawców oraz certyfikacja, dadzą pewność, że produkty, urządzenia i systemy klienta zachowają wysoki poziom jakości i standaryzacji w całym łańcuchu dostaw.

  • OBSŁUGA I KONSERWACJA

Oferowane przez nas usługi, takie jak zarządzanie systemem zapewniania jakości, audyty i kontrole bezpieczeństwa i dostawców oraz kontrole sprzętu, pomogą w zapewnieniu niezawodności usług i zgodności z przepisami oraz w zminimalizowaniu przestojów związanych z aktywami i sprzętem, a także umożliwią lepsze kontrolowanie łańcucha dostaw.

powiązane usługi