eco

Deklaracje środowiskowe -
EPD

WSPARCIE W TWORZENIU DEKLARACJI ŚRODOWISKOWYCH TYPU III

EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem stosowanym w wielu sektorach jako potwierdzenie wpływu na środowisko danego produktu.

Deklaracje środowiskowe zawierają rzetelne i sprawdzone informacje co do aspektów środowiskowych produktu.

Deklaracja środowiskowa typu III to jedna z trzech form deklaracji środowiskowych. Przedstawia ona ilościowe informacje na temat wpływu na środowisko w cyklu życia wyrobu. Najczęsciej jest ona wykorzystywana w komunikacji business-to-business. Najpopularniejszą deklaracją typu III jest EPD, która wykorzystuje metodologię obliczeniową oceny cyklu życia (LCA). Jest to dokument z zewnętrzną weryfikacją zgodności z odpowiednią normą (ISO 14040 oraz 14044) czy innymi wytycznymi dla danego sektora. Norma ISO 14025 określa jak powinna wyglądać deklaracja typu III, aby umożliwić porównanie wyrobów spełniających taką samą funkcję.

W sektorze budowlanym EPD stanowią podstawę do uzyskania punktów w systemach oceny środowiskowej budynku (np BREEAM, LEED). Do wyrobów budowlanych odnosi się norma EN 15804 Zrównoważenie robót budowlanych, która określa zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych. Stanowi ona PCR dla tych wyrobów, czyli zestaw określonych reguł i wymagań dla opracowania deklaracji środowiskowej typu III. W tym przypadku, EPD służy do oceny wyrobów budowlanych oraz identyfikację tych, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Deklaracje EPD są ogólnodostępne i publikowane przez operatora programu deklaracji środowiskowych, np. europejski ECO Platform.

Poproś o szczegoły  oferty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak przebiega proces tworzenia EPD?

Główną częścią EPD jest ocena cyklu życia produktu, więc część procesu powstawania EPD jest analogiczna do tworzenia LCA.

 • 1.

  Określenie celu i zakresu analizy, wymagane normy

 • 2.

  Zbieranie danych.
  Model obliczeniowy, raport LCA

 • 3.

  Zewnętrzna weryfikacja

 • 4.

  Certyfikacja i publikacja EPD

Podobnie jak w przypadku badania LCA, zaczynamy od określenia celu, zakresu analizy oraz norm i PCR z jakich będziemy korzystać. Te aspekty są ustalane indywidualnie dla każdego produktu i klienta. Następnie określimy jakie informacje będą niezbędne do obliczeń, stworzymy ankiety zbierana danych dopasowane do profilu organizacji i udzielimy wsparcia w całym procesie. W kolejnym kroku nasz zespół przygotuje model obliczeniowy, przeprowadzi pełną analizę zgodnie z ustalonym zakresem. Następnie generujemy wyniki i przygotujemy dokument deklaracji środowiskowej w formacie określonym przez operatora programu certyfikującego EPD. Dokumentacja gotowa do zewnętrznej weryfikacji zawiera deklarację EPD oraz raport LCA dokumentujący szczegóły dotyczące obliczeń. Po zweryfikowaniu dokumentów przez niezależną stronę, EPD trafia do operatora programu, który publikuje dokument na swojej stronie internetowej.

Dlaczego EPD z BV?

 • Pewność najwyższej jakości
 • Zgodność z wymaganymi normami
 • Doświadczenie w obliczaniu śladu węglowego oraz środowiskowego produktów, organizacji