eco sustainability

Deklaracje środowiskowe -
EPD

WSPARCIE W TWORZENIU DEKLARACJI ŚRODOWISKOWYCH TYPU III

EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem stosowanym w wielu sektorach jako potwierdzenie wpływu na środowisko danego produktu.

Deklaracje środowiskowe zawierają rzetelne i sprawdzone informacje co do aspektów środowiskowych produktu.

Deklaracja środowiskowa typu III wykorzystuje metodologię obliczeniową oceny cyklu życia (LCA.). Jest to dokument z zewnętrzną weryfikacją zgodności z odpowiednią normą (ISO 14040, 14044 oraz ISO14025) czy innymi wytycznymi dla danego sektora. Deklaracja EPD umożliwia porównanie wyrobów spełniających taką samą funkcję. Najczęściej jest ona wykorzystywana w komunikacji business-to-business.

W sektorze budowlanym EPD stanowią podstawę do uzyskania punktów w systemach oceny środowiskowej budynku (np BREEAM, LEED). Do wyrobów budowlanych odnosi się norma EN 15804 Zrównoważenie robót budowlanych, która określa zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych. Stanowi ona PCR (Product Category Rules) dla tych wyrobów, czyli zestaw reguł i wymagań odnośnie opracowania deklaracji środowiskowej typu III dla danej grupy produktów. 

Deklaracje EPD są ogólnodostępne i publikowane przez operatora programu deklaracji środowiskowych, np. The Internatinal EPD System

Poproś o szczegoły 
oferty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak przebiega proces tworzenia EPD?

Główną częścią EPD jest ocena cyklu życia produktu, która określa całkowity wpływ na środowisko od kołyski do grobu.


Podobnie jak w przypadku badania LCA, zaczynamy od określenia celu, zakresu analizy oraz norm i PCR z jakich będziemy korzystać. Te aspekty są ustalane indywidualnie dla każdego produktu i klienta. Następnie określimy jakie informacje będą niezbędne do obliczeń, stworzymy ankiety zbierana danych dopasowane do profilu organizacji i udzielimy wsparcia w całym procesie. W kolejnym kroku nasz zespół przygotuje model obliczeniowy, przeprowadzi pełną analizę zgodnie z ustalonym zakresem. Następnie wygenerujemy wyniki i przygotujemy dokument deklaracji środowiskowej w formacie określonym przez operatora programu certyfikującego EPD. Dokumentacja gotowa do zewnętrznej weryfikacji zawiera deklarację EPD oraz poufny raport LCA dokumentujący szczegóły dotyczące obliczeń. Po zweryfikowaniu dokumentów przez niezależną stronę, EPD trafia do operatora programu (The International EPD System), który publikuje dokument na swojej stronie internetowej. 

Bezpieczeństwo danych

Proces tworzenia EPD został tak skonstruowany, aby zapewnić bezpieczeństwo danych wrażliwych przedsiębiorstwa. Informacje na temat produktu czy procesu produkcyjnego są objęte umową poufności i nie są publikowane. Ogólnodostępny dokument EPD zawiera jedynie podstawowe dane o produkcie oraz wyniki wpływu na środowisko bez ryzyka ujawnienia know-how przedsiębiorstwa.

Dlaczego EPD z BV?

  • Pewność najwyższej jakości
  • Zgodność z wymaganymi normami
  • Doświadczenie w obliczaniu śladu węglowego oraz LCA produktów i organizacji