Certyfikacja ISO 50001 - system zarządzania energią

Certyfikacja ISO 50001 - system zarządzania energią

POPRAW ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ ZA POMOCĄ CERTYFIKACJI ISO 50001

Energia stała się kluczowym czynnikiem dla przedsiębiorstw. Poprawa efektywności energetycznej przekłada się na oszczędności w kosztach operacyjnych.

Konsumpcja energii wiąże się także z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz wykazaniem większej dbałości o zasoby naturalne.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ IS0 50001

 1. To uznawany na całym świecie system system zarządzania energią (Energy Management System - EnMS) opublikowany przez ISO (International Organization of Standardization – Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
 2. Systemy EnMS oferują ustrukturyzowane i kompleksowe podejście do poprawy wydajności energetycznej.
 3. Audyty energetyczne EnMS umożliwią Twojej organizacji poprawę zarządzania energią, odkrycie potencjalnych oszczędności oraz wyznaczą punkt przełomowy w zarządzaniu.

Oczekuje się, że norma ISO 50001 wpłynie na 60% całkowitej konsumpcji energii na świecie.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

AUDYT energetyczny i certyfikaty energetyczne

Wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego i wdrożeniem systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa zgodnie z normą ISO 50001, firmy zyskują solidną przewagę konkurencyjną i osiągają znaczące oszczędności.

Image
zarządzanie energią ISO 50001 koszty

Energochłonne sektory przemysłu, podobnie jak inne sektory, mogą zaobserwować istotną poprawę w zakresie zarządzania energią, dzięki optymalizacji konsumpcji oraz zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Audyt według ISO 5001

 1. Obiektywna i kompleksowa wizja użytkowania i konsumpcji energii.
 2. Prognozowanie przyszłych trendów konsumpcyjnych i lista możliwych oszczędności.
 3. Hierarchizowanie wykorzystania energii służące ukierunkowaniu starań.
 4. Ustalenie poziomu wyjściowego i ścisłe monitorowanie działalności operacyjnej.
 5. Czynnik motywacyjny dla pracowników.
 6. Narzędzie sprawozdawczości dla udziałowców.
 7. Dowód zaangażowania w zrównoważony rozwój.

ISO 50001 łatwo można zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem i/lub środowiskiem, dla wszystkich typów organizacji mających na celu monitorowanie i poprawę wydajności energetycznej.

Można poddać równoczesnemu audytowi szereg systemów zarządzania, co umożliwi optymalizację kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów w organizacji.


Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Zgodność z normą ISO 50001 udowadnia zaangażowanie Twojej organizacji w ciągłą poprawę wykorzystania energii.
 2. Bureau Veritas Certification jest pionierem w zakresie certyfikacji ISO 50001, będąc firmą, która wydała pierwszy na świecie certyfikat dla infrastruktury elektrowni w Danahu w Indiach w czerwcu 2011 r.
 3. Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalny i ceniony na całym świecie jako symbol niezawodności, zaufania oraz zrównoważonego rozwoju.