sustainability eco

Ślad węglowy organizacji

Dlaczego weryfikacja śladu węglowego jest konieczna?

Nie można zaprzeczyć, że globalny klimat się zmienia. Wraz z nim transformacje przechodzą trendy na rynku B2B oraz konsumenckim. Ma to duży wpływ na zmiany następujące w wielu przedsiębiorstwach. Zmiany, które niebawem staną się koniecznością, a dla wielu organizacji - wyzwaniem i sprawdzianem.

Jak duży ślad węglowy EMITUJE TWOJA DZIAŁALNOŚĆ?

Prezentujemy zestaw usług składających się na kompleksowe zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych:

 1. SZKOLENIE: ślad węglowy, zmiany klimatu i trendy obowiązujące na świecie.
 2. ANALIZA: analiza realizowanych polityk i strategii odnośnie zmian klimatu przez interesariuszy firmy (klientów, inwestorów, konkurencję). Określenie ryzyk i szans.
 3. ŚLAD WĘGLOWY ORGANIZACJI: obliczenie emisji gazów cieplarnianych firmy, możliwość wykorzystania dedykowanego narzędzia do wykonania obliczeń.

  KALKULATOR ŚLADU WĘGLOWEGO 
 4. ZARZĄDZANIE EMISJĄ: ujęcie śladu węglowego w systemie zarządzania środowiskowego (m.in. określenie celów redukcyjnych, strategii zarządzania ryzykami i szansami).
 5. RAPORTOWANIE: przygotowanie informacji w raportach: pozafinansowym, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz organizacji Carbon Disclosure Project.
 6. STRATEGIA PR/MARKETING: przygotowanie komunikacji i promocji realizowanych działań.
 7. ŚLAD WĘGLOWY DOSTAWCÓW: zarządzanie łańcuchem dostaw, współpraca w celu zmniejszenia wpływu na zmiany klimatu.
 8. OBSŁUGA USŁUGI: coroczna lub ustalona indywidualnie, aktualizacja obliczeń śladu węglowego i audytów.

Poszczególne usługi mogą być realizowane oddzielnie, w zależności od potrzeb Twojej organizacji.

Kontroluj emisje zgodnie z międzynarodowymi standardami jak ISO 14064-1 lub GHG Protocol Corporate Standard, zarządzaj śladem węglowym i bądź w zgodzie ze środowiskiem.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści Z badania śladu węglowego organizacji

 1. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat.
 2. Spełnienie restrykcyjnych wymagań klientów dotyczących śladu węglowego.
 3. Możliwość zdobycia nowych kontraktów.
 4. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
 5. Uzyskanie wysokiej noty w programie Climate Change organizacji Carbon Disclosure Project.
 6. Ograniczenie ryzyka i wykorzystanie szans związanych ze zmianami klimatu.

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Bureau Veritas Certification posiada akredytację UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu).
 2. Bureau Veritas Certification posiada również szereg akredytacji w zakresie weryfikacji zgodności z EU ETS, obejmujących wszystkie sektory przemysłu będące w zasięgu dyrektywy, łącznie z lotnictwem.
 3. Bureau Veritas Certification jest Gold Partnerem organizacji Carbon Disclosure Project w zakresie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.