sustainability eco

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych

Emisja gazów cieplarnianych – dlaczego warto ją kontrolować?

Jeżeli chcesz komunikować ślad węglowy Twojej firmy w raportach danych pozafinansowych, społecznej odpowiedzialności biznesu, raportach organizacji Carbon Disclosure Project, należy wcześniej go zweryfikować. Zweryfikowane zgodnie z normą ISO 14064-3 obliczenia śladu węglowego, pozwalają posługiwać się wynikami, które mają uznanie na całym świecie - zarówno dla partnerów biznesowych jak i dla świadomych konsumentów.

Jeżeli zaczynasz obliczanie wielkości śladu węglowego i chcesz zweryfikować poprawność:

 • identyfikacji źródeł emisji GHG
 • przyjętych granic organizacyjnych i operacyjnych
 • doboru wskaźników emisji

poddaj obliczenia weryfikacji przez niezależną stronę trzecią.

Dlaczego należy weryfikować wielkość emisji gazów cieplarnianych?

Weryfikację danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych jest wykonywana z dwóch perspektyw:

 1. Sprawdzenia istnienia solidnego systemu zarządzania danymi w celu wspierania identyfikacji, pomiaru i raportowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych. System jest sprawdzany w celu, czy jest w stanie dostarczyć kompletnych i dokładnych informacji.
 2. Sprawdzenie czy informacje w raportach dotyczących emisji gazów cieplarnianych są kompletne i dokładne (w granicach istotności), tak aby raport był wiarygodny. Weryfikacja danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych poprzez analizę danych i sprawdzenie obliczeń, w celu ustalenia, czy są braki w danych lub błędy w sposobie raportowania danych.

Celem naszej weryfikacji będzie zapewnienie użytkownikom pewności, że uzyskane informacje osiągnęły pewien stopień dokładności i niski margines błędu umożliwiający im podejmowanie decyzji z rozsądnym stopniem zaufania.

Zapytaj o szczegóły oferty

Anna Jakubowska | Product Manager – Sustainability Business Unit

Napisz wiadomość

Weryfikacja wielkości emisji gazów cieplarnianych – korzyści

 1. Otrzymanie oświadczenia weryfikacyjnego od uznanej jednostki - niezależnej strony trzeciej.
 2. Pozytywny wpływ na wizerunek i reputację przedsiębiorstwa, poprzez dążenie do najlepszej jakości.
 3. Konkretne zalecenia dotyczące usprawnienia raportowania, zbierania danych i wykonywania obliczeń.
 4. Potwierdzenie wyniku emisji GHG zgodne z odpowiednim, międzynarodowym standardem.
 5. Identyfikacja mocnych i słabych stron – wskazanie miejsc, które wymagają poprawy.
 6. Gwarancja dla wszystkich interesariuszy - co do dokładności i kompletności dostarczanych przez Twoją firmę informacji.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Bureau Veritas Certification posiada akredytację UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu).
 2. Bureau Veritas Certification posiada również szereg akredytacji w zakresie weryfikacji zgodności z EU ETS, obejmujących wszystkie sektory przemysłu będące w zasięgu dyrektywy, łącznie z lotnictwem.
 3. Bureau Veritas Certification jest Gold Partnerem organizacji Carbon Disclosure Project w zakresie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.