Ślad węglowy produktu

Ślad węglowy produktu

Jednymi z największych światowych wyzwań są zmiany klimatu, których rozwój i idące za nimi skutki mają bezpośredni wpływ na trendy rynkowe. Coraz większa świadomość ekologiczna w społeczeństwie, działania mediów, organizacji non profit oraz samych przedsiębiorstw sprawiają, że stale rośnie grupa konsumentów, których interesuje ślad węglowy kupowanych przez nich produktów i usług, czyli wielkość emisji gazów cieplarnianych (GHG) powstałych podczas ich wytworzenia czy realizacji.

Jak obliczyć ślad węglowy produktu i usługi?

Image
Od kołyski do bramki

Możliwa jest realizacja obliczeń śladu węglowego produktu i usługi dla każdego etapu cyklu życia, np. w zakresie od tzw. „kołyski do grobu” czyli - od momentu projektowania, wydobycia surowców, poprzez produkcję a następnie wprowadzenie na rynek i utylizację.

Wyniki obliczeń śladu węglowego dla poszczególnych zakresów są pomocne dla klientów biznesowych lub indywidualnych, zwracających szczególną uwagę na wpływ kupowanego produktu czy usługi na klimat a tym samym - na ich działalność.

Cały proces obliczania śladu węglowego produktu wykonuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami jak ISO 14067 lub GHG Protocol Product Standard.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści z obliczania śladu węglowego produktów

  1. Pozyskanie wartościowych informacji na temat śladu węglowego, wymaganych przez klientów indywidualnych oraz biznesowych.
  2. Redukcja emisji GHG oraz neutralizacja nieuniknionej emisji GHG dla produktów/usług dedykowanych wymagającym klientom, w celu oznaczenia ich produktów handlowych jako niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych.
  3. Budowa przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Bureau Veritas Certification posiada akredytację UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu).
  2. Bureau Veritas Certification posiada również szereg akredytacji w zakresie weryfikacji zgodności z EU ETS, obejmujących wszystkie sektory przemysłu będące w zasięgu dyrektywy, łącznie z lotnictwem.
  3. Bureau Veritas Certification jest Gold Partnerem organizacji Carbon Disclosure Project w zakresie weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.