carbon footprint

Kalkulator śladu węglowego

WSPARCIE W PROCESIE ZBIERANIA DANYCH, OBLICZANIU ŚLADU WĘGLOWEGO ORAZ AUTOMATYCZNYM TWORZENIU RAPORTÓW

DWA ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE DLA RÓŻNYCH POTRZEB KLIENTA W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU SKOMPLIKOWANIA PROCESÓW ORAZ ZŁOŻONOŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W FIRMIE.

I. Kalkulator śladu węglowego W MODELU END-TO-END

Jest to dedykowane narzędzie wspierające proces obliczania śladu węglowego w modelu End-to-End: od planowania obliczeń, zbierania danych, aż po opracowanie merytorycznego raportu według preferencji klienta.

Głównym założeniem kalkulatora śladu węglowego jest wspArcie ORGANIZACJI W OPTYMALNYM ZARZĄDZANIU jej wpływem na klimat.

GŁÓWNY CEL: regularne obliczanie, a w kolejnych krokach redukcja śladu węglowego

ZAłożenia Funkcjonalne NARZĘDZIA pozwalającego na obliczanie śladu węglowego:

Platforma umożliwia zbieranie informacji o wielkościach emisji i porównywanie ich w dowolnym okresie: miesięcznym, rocznym, etc. Dzięki ciągłemu monitorowaniu śladu węglowego firmy zyskują wiedzę w jakim miejscu i czasie emisje rosną bądź spadają, co na to wpływa i mogą przedsięwziąć odpowiednie działania. Wystarczy dostęp do internetu poprzez dowolne urządzenie: laptop, tablet, telefon by połączyć się z systemem stworzonym przez Diaphane Software.

W systemie wskaźniki GHG Protocol podzielone są na mniejsze logiczne jednostki zwane metrykami wraz z przygotowanymi formularzami do tworzenia ankiet w wersji polskiej. (Platforma umożliwia tworzenie metryk pochodnych, które są wyliczane automatycznie z zebranych danych (np. w celu przeliczania jednostek).

Obliczanie śladu węglowego może odbywać się na podstawie wskaźników własnych, dostosowanych do potrzeb organizacji. Mogą być one zbierane w różnych strukturach organizacyjnych (np. spółki grupy kapitałowej, piony biznesowe, lokalizacje geograficzne, itd.)

Platforma zbiera dane poprzez ankiety. Są one widoczne dla użytkowników przypisanych do określonego działu w firmie i posiadających odpowiednie kompetencje. Można dodawać nowych użytkowników do działów, do których wcześniej zostały wysłane ankiety. Będą mieli możliwość ich wypełnienia bez konieczności ponownej wysyłki formularza. 

Do każdej odpowiedzi w każdej ankiecie użytkownik może załączyć: 

Komentarz
Link do miejsca w sieci
Plik 

Stanowią one tzw. dokumentację źródłową przydatną np. podczas weryfikacji danych czy audytu.
Ponadto system rejestruje historię każdej ankiety z informacją kto, kiedy i jakich działań dokonał.

Administrator platformy sam tworzy w systemie struktury organizacyjne, które mogą być rozbudowywane przez dodanych przez niego użytkowników (Unit liderów). Struktury oraz użytkownicy mogą być modyfikowani w trakcie działania systemu.

SĄ 3 kategorie użytkowników, którzy mają zróżnicowane prawa i dostęp do systemu:

CSR Manager (CSRM):

osoba bądź osoby zarządzające całością prac systemu, a w szczególności:

 • Wyboru istotnych wskaźników do raportowania

 • Tworzenia struktur organizacyjnych i przypisywanie do nich użytkowników w skali całej organizacji

 • Nadawania kompetencji użytkownikom w skali całej organizacji

 • Tworzenie i wysyłanie ankiet z gotowych formularzy do wybranych jednostek organizacyjnych

 • Monitorowanie postępu prac

 • Przygotowywanie raportów roboczych z zebranych danych

Unit Leader (UL):

osoba odpowiedzialna za zebranie danych i ich akceptację w ramach jednostki organizacyjnej, w której jest leaderem. UL ma prawo do:

 • tworzenia podjednostek organizacyjnych w ramach swojej jednostki, tworzenia nowych użytkowników i dodawania ich swojej struktury organizacyjnej

 • nadawania użytkownikom odpowiednich kompetencji do wypełniania ankiet

 • akceptowania wypełnionych ankiet pochodzących z jego struktury organizacyjnej

Reporter (R):

osoba mająca za zadanie odpowiedzieć na pytania w ankietach, które są dla niego dostępne poprzez odpowiednie przypisanie do jednostki organizacyjnej i nadanie kompetencji przez CSRM lub UL.

UWAGA! System nie ogranicza liczby użytkowników zaangażowanych w proces. 

Image
Diaphane (mniejszy)

*Partner projektu Carbon Footprint Calculator 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Anna Jakubowska | Product Manager – Sustainability Business Unit

Wyślij wiadomość

Kalkulator śladu węglowego to rozwiązanie:

DOSTĘPNE ZAWSZE I WSZĘDZIE

Wygoda pracy (dowolne urządzenie z dostępem do Internetu) – dzięki dostępności z chmury możemy na bieżąco utrzymywać system, a raportujący skupia się wyłącznie na jego używaniu. W przypadku implementacji OnPremise dostęp do narzędzia wymaga od użytkownika zalogowanie się z wewnątrz infrastruktury Banku.

BEZPIECZNE
 • Aplikacja SaaS utrzymywana jest w centrach przetwarzania danych spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej.
 • Gwarantowany dostęp do danych tylko dla zdefiniowanych przez klienta użytkowników
 • Każdy dostęp do danych jest realizowany poprzez szyfrowane połączenie indywidualnego użytkownika z systemem (połączenie identyczne jak w przypadku dostępu do konta w banku).
 • Właścicielem danych jest klient, a w dowolnym momencie można dokonać ich eksportu.
 • System automatycznego zapisywania danych i rejestrowanie wszelkich zmian pozwala śledzić działania podejmowane w systemie (także na potrzeby weryfikacji).
ELASTYCZNE I SKALOWALNE

Narzędzie służące m.in. do obliczania śladu węglowego ma zastosowanie w strukturze organizacyjnej dowolnej wielkości i złożoności, uwzględniając zmiany tej struktury w czasie (cykl życia).                                    

W szczególności wspierane są:

 • delegacja zadań;
 • eskalacje;
 • ślad audytowy wskazujący osobę uzupełniającą dane i czas dokonania zmian.
ZGODNE ZE STANDARDAMI
 • Najszerzej stosowany standard raportowania to GHG Protocol.
 • Narzędzie może być jednak skonfigurowane dla dowolnego standardu.
WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE

Dowolna częstotliwość zbierania danych i analityka trendów skutecznie wspiera proces zarządzania organizacją.II. Kalkulator śladu węglowego - Carbon Footprint Tool

Na potrzeby mniejszych organizacji Bureau Veritas opracowało system zbierania danych przy wykorzystaniu środowiska Microsoft Excel. Bureau Veritas Carbon Footprint Tool umożliwia automatyzację procesu pozyskiwania i agregacji informacji z różnych spółek lub lokalizacji oraz obliczania ich śladu węglowego.

Jak obliczyć ślad węglowy naszym kalkulatorem?

 • Narzędzie obejmuje dedykowane formularze dostosowywane do potrzeb klienta, służące zbieraniu danych z różnych działów czy spółek wchodzących w skład organizacji, oraz plik główny umożliwiający automatyczne agregowanie zebranych danych i ich analizę.
 • Formularze wypełniane są przez osoby raportujące, a następnie odsyłane do osoby zarządzającej.
 •  Osoba zarządzająca agreguje zebrane dane, dzięki czemu otrzymuje zbiorcze informacje o śladzie węglowym organizacji.
 • Sposób zbierania danych i ich prezentacji uzależniony od struktury organizacyjnej Klienta.
 • Rozwiązanie umożliwia definiowanie offsetów oraz ustalanie i monitorowanie celów redukcyjnych śladu węglowego organizacji lub spółek.
   

Dlaczego warto wykonać obliczanie śladu węglowego narzędziem Bureau Veritas? 

Prostota

Dzięki wykorzystaniu pakietu Office proponowane rozwiązanie nie wymaga innych narzędzi informatycznych, a jego użytkowanie jest proste i intuicyjne. Zastosowana automatyzacja umożliwia osobie zarządzającej narzędziem sprawne zebranie i analizowanie danych.

Dopasowywane do wymagań Klienta obliczającego ślad węglowy firmy w Polsce

Narzędzie na etapie tworzenia jest dopasowywane do struktury organizacyjnej firmy, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie danych z odpowiednich działów, lokalizacji czy spółek, w zależności od preferencji.

Zgodność ze standardami

Zastosowana metodyka obliczeń jest zgodna z wymaganiami standardu GHG Protocol.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Anna Jakubowska | Product Manager – Sustainability Business Unit

Wyślij wiadomość