eco sustainability

LCA ocena cyklu życia

WSPARCIE W OKREŚLENIU ZAKRESU, ZBIERANIU DANYCH ORAZ OBLICZANIU ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKTU.

Ślad środowiskowy lub ocena cyklu życia (z ang. LCA – life-cycle assessment) jest narzędziem pozwalającym na określenie w jakim stopniu dany produkt lub proces wpływa na środowisko naturalne. LCA podaje konkretne informacje ilościowe na temat oddziaływania na środowisko zarówno pod względem powszechnie już stosowanego śladu węglowego, jak i pozostałych dostępnych wskaźników środowiskowych. Przykłady wskaźników to eutrofikacja, zakwaszenie terenu czy promieniowanie jonizujące.

Głównym celem badania LCA jest określenie wpływu na klimat nie tylko w aspekcie śladu węglowego, ale całego śladu środowiskowego.

Jak przebiega projekt oceny cyklu życia?

Realizacja projektu jest uzależniona od konkretnego produktu oraz organizacji, jednak zwykle obejmuje ona kilka etapów:

  • Spotkanie otwierające, na którym porozmawiamy o potrzebach i motywacjach klienta do obliczenia LCA i dopasujemy najbardziej trafiony zakres analizy (od kołyski do bramy lub grobu). Omówimy też szczegóły projektu i poznamy dogłębnie przedmiot badania.
  • Następnie określimy jakie informacje będą niezbędne do obliczeń, stworzymy ankiety zbierana danych dopasowane do profilu organizacji i udzielimy wsparcia w całym procesie. Zwykle zapytamy klienta o surowce wykorzystywane przy produkcji, ich transport, zużycie enrgii i innych materiałów podczas procesu produkcyjnego, powstałe odpady a czasami również o etap użytkowania produktu i jego utylizację. Jest to często iteracyjny i dość czasochłonny proces, gdyż na bieżąco weryfikujemy otrzymane informacje, aby mieć pewnośc co do ich poprawności.
  • Nasz zespół przygotuje model obliczeniowy na podstawie danych od klienta i przeprowadzi pełną analizę cyklu życia, zgodnie z usalonym wcześniej zakresem.
  • Przedstawimy wstępne wyniki analizy, omówimy je z klientem i wprowadzimy ewentualne poprawki. Po wygenerowaniu ostatecznych wyników, przygotujemy obszerny raport LCA opisujący cały proces obliczeniowy i przyjęte założenia w przejrzysty sposób i zaprezentujemy wyniki na spotkaniu zamykającym.
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY
WYŚLIJ ZAPYTANIE

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z LCA?

  1. Analiza wykonywana jest według znanej i szeroko stosowanej metodologii opisanej w normach ISO 14040 oraz ISO 14044
  2. LCA dostarcza rzetelne informacje poparte obliczeniami, wykorzystując zweryfikowane i powszechnie stosowane bazy danych i źródła informacji
  3. Coraz częściej klienci wymagają określenia wpływu na środowisko dla produktów i usług, które kupują. Mając LCA swojego produktu firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku
  4. Wymóg prawny dla niektórych sektórów. Rozporządzenie UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. Taksonomia przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Jednym z warunków ubiegania się o finansowanie będzie udowodnienie wpływu na środowisko danego produktu czy inwestycji
  5. Wiedza na temat własnego śladu środowiskowego możę służyć jako element marketingu i przyczynić się do wyróżnienia się na tle konkurencji i finalnie pozyskania nowych klientów
  6. Badanie daje możliwość ulepszenia swojego produktu pod względem kwestii zrównoważonego rozwoju.

DLACZEGO LCA Z POMOCĄ BV?

PEWNOŚĆ

Bureau Veritas jako priorytet stawia wysoką jakość wykonywanych usług. Przeprowadzone przez nas badanie cyklu życia będzie wykonane rzetelnie i dopasowane do wymagań klienta.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Zastosowana metodyka obliczeń jest zgodna z wymaganiami standardów ISO

Więcej na temat LCA na naszym blogu