eco sustainability

LCA ocena cyklu życia

WSPARCIE W OKREŚLENIU ZAKRESU, ZBIERANIU DANYCH ORAZ OCENIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Ocena cyklu życia (z ang. LCA – life-cycle assessment) jest narzędziem pozwalającym na określenie w jakim stopniu dany produkt lub proces wpływa na środowisko naturalne. LCA podaje konkretne informacje ilościowe na temat oddziaływania na środowisko zarówno pod względem powszechnie już stosowanego śladu węglowego, jak i pozostałych dostępnych wskaźników środowiskowych. Przykłady wskaźników dodatkowych to eutrofizacja, zakwaszenie terenu czy promieniowanie jonizujące.

Głównym celem badania LCA jest określenie wpływu na środowisko nie tylko w aspekcie śladu węglowego, ale szerokiego spektrum Wskaźników Środowiskowych.

Jak przebiega projekt oceny cyklu życia?

Realizacja projektu jest uzależniona od konkretnego produktu oraz organizacji, jednak zwykle obejmuje ona kilka etapów:

 • Spotkanie otwierające, na którym porozmawiamy o potrzebach i motywacjach klienta do obliczenia LCA i dopasujemy najbardziej trafiony zakres analizy (od kołyski do bramy lub grobu). Omówimy też szczegóły projektu i poznamy dogłębnie przedmiot badania.
 • Następnie określimy jakie informacje będą niezbędne do obliczeń, stworzymy ankiety zbierania danych dopasowane do profilu organizacji i udzielimy wsparcia w całym procesie. Zwykle zapytamy klienta o surowce wykorzystywane przy produkcji, ich transport, zużycie enrgii i innych materiałów podczas procesu produkcyjnego, powstałe odpady a czasami również o etap użytkowania produktu i jego utylizację. Jest to często iteracyjny i dość czasochłonny proces, gdyż na bieżąco weryfikujemy otrzymane informacje, aby mieć pewnośc co do ich poprawności.
 • Nasz zespół przygotuje model obliczeniowy na podstawie danych od klienta i przeprowadzi pełną analizę cyklu życia, zgodnie z usalonym wcześniej zakresem.
 • Przedstawimy wstępne wyniki analizy, omówimy je z klientem i wprowadzimy ewentualne poprawki. Po wygenerowaniu ostatecznych wyników, przygotujemy obszerny raport LCA opisujący cały proces obliczeniowy i przyjęte założenia w przejrzysty sposób i zaprezentujemy wyniki na spotkaniu zamykającym.

ZAPYTAJ

O SZCZEGÓŁY

OFERTY

WYŚLIJ ZAPYTANIE

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z LCA?

 1. Analiza wykonywana jest według znanej i szeroko stosowanej metodyki opisanej w normach ISO 14040 oraz ISO 14044
 2. LCA dostarcza rzetelne informacje poparte obliczeniami, wykorzystując zweryfikowane i powszechnie uznawane bazy danych i źródła informacji
 3. Coraz częściej klienci wymagają określenia wpływu na środowisko dla produktów i usług, które kupują. Mając LCA swojego produktu firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku
 4. Badanie daje możliwość ulepszenia swojego produktu pod względem kwestii zrównoważonego rozwoju
 5. Ułatwia komunikację wpływu na środowisko klientom, np. poprzez deklaracje środowiskowe EPD

 6. Wymóg prawny dla niektórych sektórów. Rozporządzenie UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. Taksonomia przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Jednym z warunków ubiegania się o finansowanie będzie udowodnienie wpływu na środowisko danego produktu czy inwestycji
 7. Wiedza na temat wpływu na śrdowisko może służyć jako element marketingu i przyczynić się do wyróżnienia się na tle konkurencji i finalnie pozyskania nowych klientów
 8. Badanie daje możliwość ulepszenia swojego produktu pod względem kwestii zrównoważonego rozwoju.

DLACZEGO Bureau Veritas jest właściwym pratnerem do obliczania LCA?

PEWNOŚĆ

Bureau Veritas jako priorytet stawia wysoką jakość wykonywanych usług. Przeprowadzone przez nas badanie oceny cyklu życia będzie wykonane rzetelnie i dopasowane do wymagań klienta.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Zastosowana metodyka obliczeń jest zgodna z wymaganiami standardów ISO

UGRUNTOWANE DOŚWIADCZENIE

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu LCA dla różnych produktów oraz branż, w zakresie od kołyski do bramy i grobu:

 • LCA dla baterii do pojazdów elektrycznych, od kołyski do bramy

 • LCA dla produktów chemicznych

 • LCA dla produktów elektronicznych oraz w branży ICT 

 • LCA organizacji dla firmy recyklingowych

Szkolenia

Zapraszamy na całodniowe szkolenie poświęcone tematyce LCA i EPD. Prowadzimy szkolenia wprowadzające do tematu LCA, które zgłębia wszystkie najważniejsze aspekty tej metody oraz pokazuje przebieg analizy w praktyce.

Więcej na temat LCA na naszym blogu