eco

Certyfikacja systemów biopaliw i biomasy

BIOPALIWA, WYMAGANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana dyrektywą RED II, określa wymagania w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla surowców stosowanych w sektorze energetycznym i paliwowym, oraz dla produkowanych biopaliw, energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2020/20185 z dnia 14 grudnia 2020 oraz komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 27.09.2021, wymaganiom w zakresie potwierdzania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla stosowanych paliw biomasowych podlegają wszystkie instalacje objęte systemem EU ETS.

Dyrektywa RED II, oprócz rozszerzenia zakresu obowiązywania, wprowadza również szereg zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biomasy, które obowiązują od 1 lipca 2021 roku, a dla instalacji objętych systemem EU ETS od 1 stycznia 2022.

WERYFIKACJA BIOMASY I BIOPALIW

Zrównoważony charakter biomasy można ocenić w oparciu o konkretne wymogi, uwzględnione w dobrowolnych systemach certyfikacji. Czyni się to z pomocą audytów, wykonywanych przez niezależne organy certyfikacji. Certyfikacja powinna objąć cały łańcuch dostaw, od producenta biomasy do dystrybutora końcowego biopaliw na rynku EU.

W myśl Ustawy obowiązkowej certyfikacji podlegają podmioty wykonujące działalność w zakresie:

 • wytwarzania biokomponentów (zakłady produkujące bioetanol i estry metylowe kwasów tłuszczowych)
 • przetwarzania biomasy (olejarnie, gorzelnie, zakłady wytwarzające kwasy tłuszczowe lub inne surowce do produkcji bioetanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych)
 • zakupu, importu lub nabycia biomasy (firmy skupowe, handlowe z magazynami lub bez magazynów, obracające surowcami do produkcji biokomponentów/biopaliw oraz gotowymi biokomponentami/ biopaliwami).

Korzyści z certyfikacji biomasy 

 1. Weryfikacja biomasy i biopaliw jest wymogiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw - aby korzystać z ulg podatkowych wprowadzonych w państwach członkowskich UE.
 2. Weryfikacja w ramach zatwierdzonych systemów takich jak ISCC EU lub KZR INiG daje niezależną gwarancję, że produkty są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych.
 3. Certyfikowana biomasa może być również wykorzystywana do innych celów, np. w przemyśle spożywczym.

Najbardziej popularne i uznane globalnie systemy certyfikacji w łańcuchach produkcji biopaliw oraz biomasy, które otrzymały wstępną pozytywną decyzję Komisji Europejskiej na zgodność swoich wymagań z Dyrektywą RED II:

CertyfikaCJA KZR INiG

KZR INiG - system opracowany w Polsce przez Instytut Nafty i Gazu. Posiada ogólnoświatowe uznanie i jako jedyny daje możliwość jednoczesnej certyfikacji biomasy do celów paliwowych oraz energetycznych, w tym biogazu. Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Więcej o certyfikacji KZR INiG

Certyfikacja REDCert

REDCert EU - system opracowany do celów certyfikacji ścieżek produkcji biopaliw i biogazu, odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej w Wspólnocie oraz na Ukrainie i Białorusi. Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

CertyfikaCJA ISCC EU

ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) - opracowany w Niemczech, ogólnoświatowy system certyfikacji ścieżek produkcji biopaliw i biogazu, Rodzaj podmiotów mogących ubiegać się o certyfikat: wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw ISCC EU, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek.

Certyfikacja SURE

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme) – ogólnoświatowy program certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju w obszarze biomasy wykorzystywanej do produkcji ciepła, energii i chłodu, w tym biogazu.

Bureau Veritas Polska działa w wszystkich ww. zakresach prowadząc procesy certyfikacji oraz weryfikacji poprawności obliczeń emisji gazów cieplarnianych na zgodność z RED II.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Doświadczenie w certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju od 2010 roku będącego początkiem istnienia Systemów Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Centrum kompetencyjne w Polsce - maksymalne, możliwe skrócenie czasu oczekiwania na certyfikat.
 3. Eksperci w liczeniu GHG - znajomość zasad obliczeń i weryfikacji emisji GHG dla każdego uczestnika łańcucha produkcyjnego, w tym transportu.
 4. Doświadczeni audytorzy - praktyczna znajomość specyfiki sektora branży rolnej i biopaliwowej, w tym biegła znajomość uregulowań prawnych. Gwarancja wysokich kwalifikacji oraz partnerskiego podejścia w czasie audytu.
 5. Biegła znajomość branży paliwowej w Polsce i na świecie - poparta referencjami zarówno z obszaru certyfikacji jak i specjalistycznych usług inżynierskich dla sektora naftowo-gazowego w Polsce.
 6. Członkostwo w branżowych organizacjach.
 7. Silny udział w rynku certyfikacji systemów zrównoważonego rozwoju, zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz, zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.
 8. Globalna obecność oraz gwarancja jednolitego standardu audytów, na całym świecie.

KTO MOŻE WYDAWAĆ CERTYFIKATY?

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez Jednostki Certyfikujące posiadające uznanie Administratora Systemu Zrównoważonego Rozwoju i wpisane do Rejestru Agencji Rynku Rolnego.

KIM JEST ADMINISTRATOR SYSTEMU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Administrator Systemu Zrównoważonego Rozwoju jest Właścicielem Systemu Zrównoważonego Rozwoju, który został uznany przez Komisję Europejską.

Dowiedz się więcej o naszych usługach Zrównoważonego Rozwoju

Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.