eco

ISCC Plus
CERTYFIKACJA BIOMATERIAŁÓW

gospodarkA o obiegu zamkniętym

Aby poprawić obieg materiałów i ograniczyć oddziaływanie na środowisko, przedsiębiorstwa skłaniają się ku materiałom o pochodzeniu niekopalnym. Z racji coraz większej dostępności tworzyw alternatywnych zawierających surowce wtórne, organizacje muszą uważnie monitorować swoje łańcuchy dostaw pod kątem jakości, niezawodności i zrównoważonego rozwoju.

W nowej gospodarce zawartość surowców wtórnych w produktach i ich opakowaniach będzie miała kluczowe znaczenie, by udowodnić, że wyroby te są bardziej zrównoważone od konkurencyjnych ofert. Rządy z całego świata wyznaczają ambitne cele w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych i wykorzystania materiałów wtórnych oraz oferują zachęty podatkowe przedsiębiorstwom, które spełniają cele zrównoważonego rozwoju. 

Image
eco

CZYM JEST ISCC PLUS STANDARD?
Dzięki ISCC PLUS ustanowiony program ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) został poszerzony o żywność, paszę oraz zastosowania techniczne i chemiczne. Można go wykorzystać na całym świecie do zaświadczenia, między innymi, zrównoważonego stosowania biomasy lub recyklatów z odpadów opakowaniowych w przemyśle chemicznym, a także w sektorach przemysłu przetwórczego (np. w przemyśle opakowaniowym). ISCC PLUS uwzględnia również zrównoważony rozwój na wszystkich etapach łańcucha dostaw i produkcji w przemyśle spożywczym i paszowym.

DLACZEGO MOJA ORGANIZACJA POWINNA posiadać CERTYFIKAT ISCC PLUS?

Dobrowolna certyfikacja w ramach ISCC PLUS obejmuje materiały pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych, bioplastik (plastik pochodzenia organicznego) i biomateriały, które – będąc prawdopodobnie odpadami z innych procesów produkcyjnych – mogą obecnie być wykorzystywane jako surowce polimerowe i biokompozyty mające wiele zastosowań: od opakowań po tekstylia. Certyfikat ISCC PLUS zapewnia identyfikowalność produktów w całym łańcuchu wartości oraz potwierdza, że firmy spełniają krytyczne normy środowiskowe i społeczne w tym nowym obszarze.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ISCC PLUS

Image
1a

Zademonstruj zrównoważone praktyki biznesowe poprzez weryfikację łańcucha wartości biomateriałów

Image
6a

Udowodnij konsumentom, dostawcom i innym stronom swoje zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Image
3a

Zdobądź solidny dowód identyfikowalności ze zrównoważonego źródła

Image
2a

Zmniejsz swój wpływ na środowisko

Image
5a

Pokaż swoim klientom, że twoje produkty są zgodne z uznanymi na całym świecie kryteriami zrównoważonego rozwoju

Image
4a

Wykaż zrównoważony rozwój w różnych sektorach dzięki certyfikacji ISCC PLUS

 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISCC PLUS?

Image
isccplus

Zapytaj o ofertę 

PIOTR TOMCZYKOWSKI | Sales & Development Manager Agri – Food Industry

Wiadomość

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BUREAU VERITAS?

  • ŁĄCZONA AKREDYTACJA I AUDYT: Bureau Veritas Certification posiada akredytację na przeprowadzanie audytów ISCC PLUS, jak również ISCC EU dedykowanym surowcom pierwotnym oraz łańcuchowi produkcji biomasy na cele energetyczne. W związku z tym możemy zaoferować łączone audyty zaspokajające wszystkie potrzeby w ramach jednej wizyty.
  • WIEDZA NA TEMAT PRODUKCJI ROLNEJ I GOZ: Współpracujemy z audytorami, którzy stale pracują w sektorze produkcji rolnej, z producentami zbóż i rolniczymi przedsiębiorstwami handlowymi, jak również z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska.
  • DOŚWIADCZENIE W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

    Bureau Veritas Certification jest jednym z liderów w zakresie certyfikacji odpowiedzialności społecznej i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych. W sektorze leśno-drzewnym i rolno-spożywczym jesteśmy doceniani za przeprowadzanie kontroli wielowymiarowych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

  • SIEĆ: Posiadamy 150 000 aktywnych certyfikatów ISO oraz ponad 7000 wykwalifikowanych audytorów  i jesteśmy obecni w 140 krajach, z lokalnymi specjalistami dostępnymi w 80 krajach.