Image
globa.g.a.p.-ryby-skorupiaki

Certyfikat GLOBALG.A.P. – ryby, skorupiaki i mięczaki pod specjalnym nadzorem

W ostatnich latach, na polskim rynku zauważalnie wzrosło znaczenie certyfikatu GlobalG.A.P. Mimo iż najczęściej znajduje swoje zastosowanie w przemyśle rolniczym i hodowlanym, wykorzystywany jest również w branży akwakultury. Coraz więcej, także w Polsce, świadomych ekologicznie konsumentów, podczas zakupów spożywczych zwraca uwagę na znak GGN znajdujący się na opakowaniach ryb, skorupiaków i mięczaków.

GlobalG.A.P. jest jedynym standardem w szeroko rozumianym hodowlanym przemyśle rybnym i owoców morza obejmującym 4 filary Technicznych Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w zakresie certyfikacji akwakultury.

Te 4 filary zapewniające holistyczne podejście do branży akwakultury obejmują:

  • bezpieczeństwo żywności
  • zdrowie i dobrostan zwierząt
  • zapewnienie integralności środowiskowej
  • aspekty społeczno-ekonomiczne

System wg GlobalG.A.P. wyróżnia także to, że certyfikacją objęty jest największy wolumen i asortyment ryb, skorupiaków i mięczaków. Jest także jedynym standardem w branży akwakultury, który dotyczy całego systemu produkcji oraz może być stosowany na wszystkich etapach życia produktów rybnych i owoców morza.

Remko
Oosterveld

Manager Handlowy

GGN Label Aquaculture

System GLOBALG.A.P. Aquaculture Standard wprowadza na rynek kompletne i oparte na aktualnych wymaganiach tegoż rynku rozwiązanie, przeznaczone zarówno dla klientów, jak i dostawców. Obejmuje on także kluczowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju, których musi przestrzegać produkcja zwierzęca przeznaczona do spożycia przez ludzi. GLOBALG.A.P. jest jedynym standardem dotyczącym akwakultury, jaki uznawany jest przez Global Food Safety Initiativ, ze względu na fakt, że obejmuje kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności, a także przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), ze względu na to, że obejmuje kryteria środowiskowe, rządowe i operacyjne. System GLOBALG.A.P. Aquaculture Standard można stosować w przypadku wszystkich gatunków ryb, skorupiaków i mięczaków hodowlanych.
Image
ggn-logo

 

Etykieta GGN Consumer Label, stanowiąca część systemu, pozwala właścicielom marek oraz sprzedawcom podkreślić swoje zaangażowanie w odpowiedzialne pozyskiwanie towaru. Ponadto, etykieta GGN zapewnia też konsumentowi niecodzienną możliwość odnalezienia danego producenta za pośrednictwem numeru GLOBALG.A.P. (GGN). Korzystając z portalu GGN Consumer Portal, konsument może łatwo znaleźć profil gospodarstwa, z którego pochodzi zakupiony przez niego produkt. Tego rodzaju unikalna więź pomiędzy konsumentem a producentem zapewnia bardzo dziś potrzebną przejrzystość, a także buduje zaufanie, które w konsekwencji sprawia, że konsument czuje się jeszcze bardziej przywiązany do danej marki - dodaje Remko Oosterveld, Manager Handlowy GGN Label Aquaculture.

GlobalG.A.P. powstał jako niezależny, dobrowolny międzynarodowy system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Producenci i dostawcy dysponujący certyfikatem GlobalG.A.P. mogą posługiwać się znakiem GGN (skrót od Global G.A.P. Number), który identyfikuje wszystkie farmy hodowlane i producentów, przetwórców i dostawców. To niepowtarzalny identyfikator nadany producentowi indywidualnemu; grupie producentów (w tym inny nr każdemu z członków grupy), używany we wszystkich działaniach związanych z programem GLOBALG.A.P. GGN potwierdza, że stosują oni zasady Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i gwarantują jakość oraz bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu produkcji i dostaw. Obecnie GGN funkcjonuje na podstawie już piątej wersji standardu GlobalG.A.P. IFA, który stał się powszechną światową normą dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych. W ramach piątej wersji standardu w zakresie akwakultury zwiększono m.in. zakres certyfikowanych gatunków ryb i owoców morza.

Witold
Dżugan

Dyrektor Pionu Certyfikacji

Bureau Veritas

Cieszy nas, jako firmę od lat zaangażowaną w procesy audytowania i certyfikacji w szeroko rozumianej branży rolno – spożywczej, że właściciele standardów, takich jak GlobalG.A.P., konsekwentnie je rozwijają, uwzględniając – oprócz wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności czy odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin i nawozów – aspekty związane z ochroną zasobów naturalnych, przeciwdziałaniem katastrofie klimatycznej, zapewnieniem bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Nadzór w całym łańcuchu dostaw, a coraz częściej odpowiednie oznakowanie produktów spożywczych, pozwala konsumentom na podejmowanie świadomych decyzji, a przez to przyczynia się do ograniczenia tempa negatywnych zmian, których jesteśmy świadkami.

 


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?