Sudan - SSMO program

Sudan - SSMO program

PROGRAM KONTROLI, BADAŃ I CERTYFIKACJI TOWARÓW EKSPORTOWANYCH DO REPUBLIKI SUDANU

Wyzwanie biznesowe

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 18/2015 Rady Ministrów Republiki Sudanu, które weszło w życie w styczniu 2016 r. wymagana jest obowiązkowa kontrola przedwysyłkowa towarów eksportowanych do Sudanu.

Lista produktów objętych programem weryfikacji zgodności została ogłoszona przez SSMO (Sudanese Standard and Metrology Organization) i obejmuje następujące kategorie: żywność, produkty chemiczne, materiały konstrukcyjne, tekstylia, zabawki, urządzenia elektryczne i elektroniczne, karma dla zwierząt, pojazdy i części zamienne.

Rozwiązanie

CERTYFIKAT INSPEKCYJNY

W celu eksportowania produktów objętych programem SSMO należy dostarczyć importerowi Certyfikat Inspekcyjny potwierdzający, iż wysyłany towar spełnia obowiązujące w tym kraju normy jakościowe i wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Jak uzyskać certyfikację w ramach tego programu?

Eksporter jest zobowiązany przeprowadzić procedurę weryfikacji zgodności i dostarczyć Certyfikat Inspekcyjny do każdej wysyłki. Proces weryfikacji zgodności towaru obejmuje:

  • przegląd dokumentacji
  • badania laboratoryjne
  • inspekcję przedwysyłkową towaru
  • przegląd dokumentów końcowych

Eksporter ma obowiązek dostarczyć wszystkie właściwe informacje dotyczące produktów (raporty z badań przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą ISO 17025, dane techniczne, fakturę pro-forma itp.), aby umożliwić identyfikację towarów a także sprawdzić, czy spełniają one sudańskie normy i wymogi.

Jeśli przedłożone dokumenty nie potwierdzą zgodności towarów z normami i wymogami kraju docelowego, konieczne będzie zorganizowanie pobrania prób przez Inspektora Bureau Veritas i przebadanie produktów.

Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentacji jakościowej przeprowadzona będzie inspekcja przedwysyłkowa wraz z nadzorem nad załadunkiem do kontenera i założeniem plomby Bureau Veritas. Jeśli wynik inspekcji będzie pozytywny po otrzymaniu końcowej faktury i dokumentu przewozowego wystawiony zostanie Certyfikat Inspekcji.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Joanna Mutryn

+48 609 609 622, joanna.mutryn@bureauveritas.com

EKSPORTUJĘ OD LAT, DLACZEGO TERAZ JEST MI POTRZEBNY CERTYFIKAT?

W celu dokonania odprawy celnej towarów w Republice Sudanu, importerzy zobowiązani są przedstawić w sudańskim Urzędzie Celnym Certyfikat  Inspekcyjny (Inspection Certificate) wydany przez niezależną jednostkę kontrolną posiadającą akredytację ISO 17020 w zakresie handlu międzynarodowego.

CZY CERTYFIKAT JEST MI POTRZEBNY NA KAŻDĄ WYSYŁKĘ?

Tak, dla każdej dostawy konieczny jest osobny Certyfikat.

KTO WYSYŁA ZLECENIE CERTYFIKACJI I KTO PONOSI JEJ KOSZTY?

Zlecenie oraz wszystkie dokumenty do przeglądu wysyła Eksporter. Również Eksporter ponosi wszystkie koszty certyfikacji i badań laboratoryjnych.