wood

Przedwysyłkowe inspekcje opakowań z drewna

Opakowania drewniane, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko przeniesienia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 - ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosanitary Measures No. 15) . Standard ten rozwija IPPC (ang. International Plant Protection Convention) - międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin.

W odniesieniu do eksportowanych poza Unię Europejską opakowań drewnianych, to czy muszą spełniać one w/w wymagania IPPC, zależy od fitosanitarnych importowych przepisów państwa, na teren którego mają być one wyeksportowane. Zalecane jest używanie opakowań drewnianych, które są zgodne ze standardem ISPM 15 i posiadają odpowiednie oznakowanie, w każdym przypadku wywozu do państw trzecich.

Według zaleceń dla produkcji opakowań drewnianych i ich wykorzystania opracowanych przez International Plant Protection Convention, w formie standardu znanego jako dokument ISPM 15, aby opakowania z drewna mogły być użyte w międzynarodowym obrocie towarowym, przed wysyłką muszą być poddane obróbce fitosanitarnej i odpowiednio oznaczone przez podmiot uprawniony.

OPAKOWANIA z drewna - KontrolA przedwysyłkowA

Bureau Veritas Polska wykonuje kontrole przedwysyłkowe opakowań z drewna (z towarem lub bez) wg. standardu FAO/IPPC/ISPM 15 eksportowanych poza Unię Europejską.

Jako opakowania drewniane rozumiane są: pudła, klatki, skrzynie, bębny, podkładki, kliny, drewno sztauerskie, drewno fitosanitarne, drewno fumigowane, palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe, nadstawki do palet płaskich, itp.

Zakres kontroli jakości opakowań drewnianych

  • Sprawdzenie jakości i stanu drewna, pod kątem wad drewna tj. chodników owadzich, pleśni, kory, przebarwień, zmian strukturalnych itp.;
  • Sprawdzenie prawidłowości i czytelności oznakowania IPPC;
  • Sprawdzenie świadectwa IPPC wykonawcy opakowań drewnianych na zgodność z aktualną listą podmiotów dopuszczonych;
  • Sporządzenie szczegółowego raportu.

Ryzyko w obrocie opakowaniami z drewna

Jeśli opakowania drewniane w obrocie z krajami spoza Unii Europejskiej zostaną zakwestionowane np. przez służby celne mogą one zostać cofnięte lub zniszczone, razem z towarami na nich lub w nich umieszczonymi. Sama konieczność przepakowania towaru może się wiązać z ogromnymi kosztami.

Służby celne mogą zakwestionować opakowania drewniane takie jak np. palety IPPC wraz z towarem z powodu np. nieczytelności lub/i nieprawidłowości oznaczeń, stwierdzenia obecności w drewnie gatunków kwarantannowych, zbyt dużej ilości kory, pleśni lub innych zmian strukturalnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z opakowań drewnianych z wymaganiami standardu ISPM 15, mogą one podlegać zakazowi przywozu/wywozu, zniszczeniu, spaleniu, zakopaniu, przerobowi poprzez rozdrobnienie i dalszą przeróbkę lub innemu sposobowi postępowania tzn. poprzez procedury uważane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin za skuteczne przeciw przedmiotowym organizmom szkodliwym.

Zapytaj o ofertę 

Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły usługi

Napisz wiadomość

Dlaczego Bureau Veritas?

  • Zespół doświadczonych inspektorów z wyższym kierunkowym wykształceniem drzewnym;
  • Wieloletnia i międzynarodowa praktyka inspekcji opakowań z drewna;
  • Dostępność i mobilność inspektorów na terenie całego kraju;
  • Minimalizacja ryzyka dodatkowych kosztów związanych z przepakowywaniem, zatrzymaniem lub cofnięciem opakowań drewnianych wraz z towarem;
  • Decyzje takie mogą zostać podjęte w wyniku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w oznaczeniu opakowania lub w wyniku śladów bytowania szkodliwych organizmów (owadów, grzybów, pleśni).
  • Ścisła współpraca w ramach globalnej sieci Bureau Veritas - światowego lidera w dostarczaniu usług oceny zgodności, inspekcji oraz certyfikacji