Zimbabwe VOC

News

Zimbabwe dodaje nowe kategorie importowanych produktów podlegających pod Certyfikację Zgodności (CoC)

lis. 6 2023

Dział GSIT Bureau Veritas Poland (Government Services & International Trade), który zajmuje się inspekcjami przedwysyłkowymi produktów podlegających pod programy rządowe informuje, że zostały dodane nowe kategorie produktów w Zimbabwe.

W załączniku lista HS kodów, które są objęte programem rządowym (na czerwono zaznaczone dodane produkty).

Eksporterzy, którzy są zainteresowani wysyłką swoich towarów do tego kraju mogą skorzystać z naszej strony Verigates https://verigates.bureauveritas.com/programmes/zimbabwe gdzie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wymogów jakie należy spełnić by moc pomyślnie przejść procedurę weryfikacji przedwysyłkowej i otrzymać wymagany Certyfikat Zgodności.

Dodatkowe informacje nt. programów rządowych: 

Na naszej stronie Verigates, zostały wyszczególnione destynacje, dla których jest wymagana certyfikacja dla produktów objętymi programami rządowymi.

https://verigates.bureauveritas.com/

Po wybraniu pożądanej destynacji, strona skieruje do okna, gdzie wypisane są istotne informacje oraz wymagania dotyczące certyfikacji w danym kraju. 

Najwięcej przydatnych informacji znajduje się w pliku do pobrania o nazwie „Datasheet” (np. Zimbabwe – Datasheet). Można tam znaleźć między innym: jakie produkty objęte są obowiązkowym programem rządowym, wyjątki od programu, wymagane dokumenty niezbędne do certyfikacji, ceny itp.

*Z załączonego pliku skrót CBCA - Consignment Based Conformity Assessment (nazwa programu rządowego Zimbabwe)

W celu certyfikacji CoC (ang. Certificate of Conformity) na produkty eksportowane przez polskich ekporterów do krajów objętymi rządowymi programami VOC (ang.Verification of Conformity) obsługiwanymi przez Bureau Veritas, należy kontaktować się z polskim biurem pod adresem mailowym:

export.poland@bureauveritas.com

lub pod numerami telefonu: +48 691 602 332, +48 693 841 070, +48 609 609 622

Więcej informacji na temat inspekcji w ramach kontraktów rządowych na naszej stronie, w zakładce INSPEKCJE Towarów Gotowych i Weryfikacji Zgodności