SKARGI I ODWOŁANIA

SKŁADANIE SKARGI

Integralną częścią polityki Bureau Veritas jest dbałość o wartości firmy, wśród których budowanie satysfakcjonującej więzi z Klientem odgrywa kluczową rolę.

Naszą misją jest nie tylko świadczenie wysokiego poziomu usług lecz również dbałość o wartość dodaną tych usług, rozwój współpracy z naszymi Klientami oraz stałe dążenie do poprawy.

Rozpatrywanie Państwa skarg zasługuje zatem na szczególną uwagę. Dlatego też uruchomiliśmy system mający na celu ułatwienie składania wszelkich skarg w taki sposób, abyśmy mogli odpowiedzieć na nie jak najszybciej.

To również doskonałe narzędzie dla nas – umożliwiające stałą  kontrolę nad jakością naszych usług.

Jeżeli zatem nie jesteście Państwo zadowoleni z usługi Bureau Veritas Polska lub Bureau Veritas Certification Polska bądź też z usługi firmy, którą certyfikowaliśmy, zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza celem zgłoszenie reklamacji. Korzystanie z odpowiednio przygotowanego formularza pozwala nam na efektywne zarządzanie daną sprawą.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego w trybie on- line.

Państwa skarga zostanie przekazana do Działu Jakości Bureau Veritas Polska lub Bureau Veritas Certification Polska.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie opisującym politykę zarządzania skargami Grupy Bureau Veritas, który również opisuje postępowanie odwoławcze Bureau Veritas oraz podaje dokładne informacje na temat procedury zarządzania skargami.

skargi, odwołania i reklamacje FSC ® 

Przejdź tutaj 
 

skargi, odwołania i reklamacje RSPO

Przejdź tutaj 


Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.