Press release

VOC Maroko: ponowny start programu weryfikacji zgodności (VOC) towarów eksportowanych do Maroka

lis. 13 2023

Z przyjemnością informujemy, że Bureau Veritas otrzymało zezwolenie na kontynuację realizacji Programu Weryfikacji Zgodności VOC (ang. Verification of Conformity) w kraju eksportu i importu dla produktów eksportowanych do Maroka.
 

Program realizowany jest w oparciu o oficjalne zatwierdzenie Bureau Veritas przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu, Ekologii i Gospodarki Cyfrowej Maroka.

Dzięki kompleksowej wiedzy dotyczącej marokańskich norm, przepisów i wymagań, Bureau Veritas ułatwia i zabezpiecza proces eksportu towarów objętych programem rządowy, co umożliwia bezproblemowy i szybki proces odprawy celnej w procedurze importowej, a ostatecznie zapobiega opóźnieniom, karom lub - w najgorszych przypadkach - odesłaniu całego transportu do kraju pochodzenia.

Zachęcamy do kontaktu z Państwa klientami w Maroko, którzy na pewno będą w stanie dostarczyć wszelkie informacje niezbędne do spełnienia wymagań programu. 

Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu z naszym lokalnym biurem w Polsce, które zapewnia pełną zgodność Państwa produktów z marokańskimi przepisami.

Kontakt:
export.poland@bureauveritas.com
+48 693 841 070
+48 609 609 622

Przypominamy, że listę aktualnych HS kodów, ulotki informacyjne, wnioski o certyfikat oraz inne wytyczne regulacyjne znajdą Państwo na naszym portalu dla eksporterów VERIGATES: 
https://verigates.bureauveritas.com/PROGRAMMES/MOROCCO