Inspekcje i usługi rządowe

Inspekcje towarów gotowych
i weryfikacji zgodności

Posiadana akredytacja ISO 17020 w zakresie kontraktów w handlu zagrnicznym oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji przedwysyłkowych (ang. PSI — Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka na jakie narażeni są klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie:

 • braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami
 • złej jakości towaru
 • niewłaściwego oznakowania i opakowania
 • opóźnienia w produkcji i dostawie

Rezultaty kontroli przekazywane są klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji. W sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie rządowym bądź w specyfikacji, klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy np. żądając upustu.

Ponadto, klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie.

Image
joanna mutryn
Joanna
Mutryn

Manager of GSIT Inspections

Bureau Veritas Polska

Dzięki fizycznym inspekcjom przedwysyłkowym towarów gotowych, wraz z naszymi klientami, pomagamy zwiększać bezpieczeństwo transakcji handlowych, promujemy uczciwą konkurencję oraz chronimy konsumentów i środowisko. Zaangażowani, doświadczeni inspektorzy oraz sprawna kadra koordynacyjna wspomoże Państwa w przejściu przez nawet najbardziej wymagające procedury weryfikacji zgodności (VOC).

Co obejmują inspekcje w ramach kontraktów rządowych?

I. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI EKSPORTOWANYCH TOWARÓW - VOC (ANG. VERIFICATION OF CONFORMITY)

II. KONTROLA PRZEDWYSYŁKOWA TOWARÓW – PSI (ANG. PRE-SHIPMENT INSPECTION)

Kontrola towarów w 140 krajach w handlu międzynarodowym (ang. International Trade Division) Inspekcje w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernements)

Potwierdzenie Certyfikatem - Certificate of Conformity

Eksport do Afryki: 

Aktualne kontrakty z krajami: Algieria, Arabia Saudyjska, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Ekwador, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gabon, GCC - Państwa Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council), Ghana, Indonezja, Irak, Kenia, Kuwejt, Liban, Liberia, Libia, Mali, Maroko, Nigeria - SONCAP (ang. SON Conformity Assessment Programme), Tanzania / Zanzibar, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe.

  USŁUGI INSPEKCYJNO-LABORATORYJNE DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ZBÓŻ, MATERIAŁÓW PASZOWYCH I OLEJU

  • inspekcje portowe (import i eksport)
  • inspekcje krajowe (w tym import i eksport transportem kolejowym i drogowym)
  • usługi laboratoryjne

  Więcej o inspekcjach pasz i zboża 

  ZAPYTAJ O

  USŁUGI

  DLA TWOJEJ FIRMY

  Wyślij zapytanie
  • NOWE WYTYCZNE DLA EKSPORTU DO ARABII SAUDYJSKIEJ

   Uprzejmie informujemy, że SASO doda następujące produkty do programu SAU IECEE.

   Od 1 listopada 2021 r. każdy z następujących produktów wprowadzony do Arabii Saudyjskiej będzie wymagał certyfikatu 1- SAU IECEE

   Czytaj więcej >> 

  • VOC Maroko – 40 nowych norm obowiązkowych od 17 czerwca 2021

   Informujemy, że 40 nowych norm marokańskich wymienionych w załączniku 1 do zarządzenia nr 2911-20 stało się obowiązkowe od 17 czerwca 2021 r. (a zatem włączone do programu VOC Maroko).

   Czytaj więcej

  • PRZEDWYSYŁKOWE INSPEKCJE OPAKOWAŃ Z DREWNA

   Opakowania drewniane, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko przeniesienia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 - ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosanitary Measures No. 15) . Standard ten rozwija IPPC (ang. International Plant Protection Convention) - międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin.

   Czytaj więcej

  • EKSPORT DO MAROKO: KONIEC OKRESU TOLERANCJI

   Władze Maroka oficjalnie ogłosiły koniec okresu tolerancji dla produktów poddawanych weryfikacji w kraju eksportu. Od 1 stycznia 2021 r. (liczy się data wysyłki) wszystkie wyroby przemysłowe podlegające weryfikacji zgodności w kraju eksportu muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę w celu ich odprawy w miejscu przeznaczenia.

   Czytaj więcej

  • NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE EKSPORTU DO MAURETANII: PROGRAM WERYFIKACJI ZGODNOŚCI PVCM WCHODZI W ŻYCIE 15 MARCA BR.

   Ministerstwo Handlu i Przemysłu Mauretanii uruchomiło w roku 2023 nowy Program Weryfikacji Zgodności Mauretanii - PVCM (ang. Program of Verification of Conformity of Mauretania).

   Czytaj więcej