Inspekcje i usługi rządowe

Inspekcje i usługi rządowe

Posiadana akredytacja ISO 17020 w zakresie kontraktów w handlu zagrnicznym oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji przedwysyłkowych (ang. PSI — Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka na jakie narażeni są klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie:

 • braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami
 • złej jakości towaru
 • niewłaściwego oznakowania i opakowania
 • opóźnienia w produkcji i dostawie

Rezultaty kontroli przekazywane są klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji. W sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie rządowym bądź w specyfikacji, klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy np. żądając upustu.

Ponadto, klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie.

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

Wyślij zapytanie

Co obejmują inspekcje w ramach kontraktów rządowych?

I. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI EKSPORTOWANYCH TOWARÓW - VOC (ANG. VERIFICATION OF CONFORMITY)

II. KONTROLA PRZEDWYSYŁKOWA TOWARÓW – PSI (ANG. PRE-SHIPMENT INSPECTION)

Kontrola towarów w 140 krajach w handlu międzynarodowym (ang. International Trade Division) Inspekcje w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernements)

Potwierdzenie Certyfikatem - Certificate of Conformity

Eksport do Afryki: 

Aktualne kontrakty z krajami: Algieria, Arabia Saudyjska, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Ekwador, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gabon, GCC - Państwa Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council), Ghana, Indonezja, Irak, Kenia, Kuwejt, Liban, Liberia, Libia, Mali, Maroko, Nigeria - SONCAP (ang. SON Conformity Assessment Programme), Tanzania / Zanzibar, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe.

  USŁUGI INSPEKCYJNO-LABORATORYJNE DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ZBÓŻ, MATERIAŁÓW PASZOWYCH I OLEJU

  • inspekcje portowe (import i eksport)
  • inspekcje krajowe (w tym import i eksport transportem kolejowym i drogowym)
  • usługi laboratoryjne

  Więcej o inspekcjach pasz i zboża 

  • PRZEDWYSYŁKOWE INSPEKCJE OPAKOWAŃ Z DREWNA

   Opakowania drewniane, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 - ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosanitary Measures No. 15) . Standard ten rozwija IPPC (ang. International Plant Protection Convention) - międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin.

   Czytaj więcej

  • EKSPORT DO MAROKO: KONIEC OKRESU TOLERANCJI

   Władze Maroka oficjalnie ogłosiły koniec okresu tolerancji dla produktów poddawanych weryfikacji w kraju eksportu. Od 1 stycznia 2021 r. (liczy się data wysyłki) wszystkie wyroby przemysłowe podlegające weryfikacji zgodności w kraju eksportu muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę w celu ich odprawy w miejscu przeznaczenia.

   Czytaj więcej