Inspekcje i usługi laboratoryjne zbóż, pasz i olejów

Inspekcje i usługi laboratoryjne zbóż, pasz i olejów

USŁUGI INSPEKCYJNO-LABORATORYJNE DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ZBÓŻ, MATERIAŁÓW PASZOWYCH I OLEJU

Nasze podejście

USŁUGI INSPEKCYJNE

INSPEKCJE PORTOWE - IMPORT I EKSPORT

 • nadzór nad procesami załadunku i rozładunku towarów
 • nadzór nad składowaniem towarów
 • kontrola czystości magazynów, zbiorników i ładowni
 • pomiary zbiorników lądowych oraz statkowych, w tym kontrola opróżnienia zbiorników
 • pobieranie prób towarów sypkich i płynnych
 • dokumentacja fotograficzna z miejsca inspekcji
 • raporty w języku polskim i angielskim lub innym wskazanym przez klienta   

INSPEKCJE KRAJOWE - W TYM IMPORT/ EKSPORT TRANSPORTEM KOLEJOWYM I DROGOWYM

 • nadzór nad procesami ważenia
 • określanie ilości towaru w magazynach
 • nadzór nad procesami załadunku i rozładunku towarów
 • kontrola czystości magazynów oraz warunków składowania
 • kontrola czystości środków transportu
 • pobieranie prób
 • dokumentacja fotograficzna z miejsca inspekcji
 • raporty w języku polskim i angielskim lub innym wskazanym przez klienta

USŁUGI LABORATORYJNE

 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
 • ocena organoleptyczna towarów
 • oznaczanie wilgotności, białka, tłuszczu, gęstości metodą NIR
 • badanie liczby opadania PERTEN
 • badanie wilgotności, białka, tłuszczu, włókna, glutenu metodami chemii klasycznej
 • badania substancji niepożądanych w paszach w tym: mykotoksyny, metale ciężkie, azotyny, dioksyny, pestycydy i inne na zapytanie klienta
 • badania ilościowe i jakościowe obecności GMO
 • badania mikrobiologiczne
 • badania olejów 

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1.  Dostępność usług inspekcyjno-laboratoryjnych oraz certyfikacji we wszystkich krajach europejskich, w tym w krajach poza unijnych.
 2. Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie i globalna współpraca z największymi firmami.
 3. Solidność i rzetelność wykonywanych inspekcji przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.
 4. Szybki czas reakcji na potrzeby klienta.
 5. Szeroki zakres badań w laboratorium akredytowanym, oraz zarejestrowanym w GAFTA i FOSFA.
 6. Doradcy posiadający praktyczne doświadczenie w laboratoriach przemysłu zbożowo-paszowego, a także doświadczeni audytorzy branży paszowej i spożywczej.
 7. Największa w Polsce ilość wydanych certyfikatów we wszystkich branżach rynku spożywczego.
 8. Możliwość świadczenia usług w całym łańcuchu dostaw „od pola do stołu”.