Certyfikacja ISO 27001

Certyfikacja ISO 27001

BEZPIECZEŃSTWO danych w systemach informatycznych I ZAUFANIE OTOCZENIA BIZNESOWEGO

Działanie oparte na nowoczesnych technologiach nieuchronnie wiąże się z zagrożeniami w obszarze bezpieczeństwa informacji. Nawet pojedynczy incydent zgodnie z normą 27001, jak np. utrata lub ujawnienie danych może naruszyć reputację firmy, sprowadzić kontrolę organów nadzorczych oraz wpłynąć negatywnie na zarządzanie ciągłością działania bezpieczeństwa informacji. Do skutków utraty danych należy również obniżenie rentowności oraz utrata klientów, jak również trudności z pozyskaniem nowych.
 
W przypadku dużych organizacji od wielu lat dochodzi do ataków ukierunkowanych na dezorganizację działania lub kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych. Obecnie również mniejsze podmioty zmagają się z takim zagrożeniem. Dlatego wszystkie organizacje powinny wdrażać coraz bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące bezpieczeństwa (np. ISO/IEC 27001), także ze względu na wymagania swoich klientów i współpracowników (dostawców). Z tych też powodów coraz więcej firm decyduje się na zastosowanie systemów bezpieczeństwa informacji z rodziny ISO 27000.

System bezpieczeństwa informacji zgodny z ISO 27001

Skuteczne wdrożenie systemu gwarantującego bezpieczeństwo danych w sieci, zgodnego z ISO/IEC 27001 znacząco zwiększa bezpieczeństwo informacji w każdej organizacji. W efekcie podnosi się poziom poufności i integralności danych, zaś dostępność zgromadzonych danych jest ściśle kontrolowana. System bezpieczeństwa informacji zapewnia także osiągnięcie stanu zgodności z przepisami o ochronie danych, w szczególności danych osobowych (RODO). Dzięki szkoleniu dotyczącemu wymogów ISO 27001 pracownicy zyskują niezbędną wiedzę związaną z potencjalnymi zagrożeniami oraz poznają sposoby ograniczania ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie normy ISO 27001 to wzrost wiarygodności, a także ustrukturyzowane zasady dotyczące skutecznej ochrony danych, przy jednoczesnym zredukowaniu częstotliwości audytów wymaganych przez klientów na podstawie zawieranych umów.

AUDYT BEZPIECZENSTWA INFORMACJI

Audyt bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z ISO 27001 pozwala nie tylko uzyskać cenny certyfikat międzynarodowy, który jest rozpoznawany na rynku, ale również zweryfikować skuteczność dotychczas podejmowanych działań w obszarze bezpieczeństwa informacji. Norma ISO 27001 zawiera wymagania głównie dotyczące takich obszarów jak bezpieczeństwo danych w sieci oraz szerzej bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Audyt bezpieczeństwa informatycznego oraz okresowe audyty sprawdzające pozwalają na niezależną ocenę stanu faktycznego oraz ciągłe doskonalenia poziomu zastosowanych zabezpieczeń potwierdzających słuszność uzyskania certyfikatu ISO 27001.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO 27001 ZAPEWNIA WIARYGODNOŚĆ ZARÓWNO W RELACJACH Z KLIENTAMI JAK I DOSTAWCAMI. WDROŻENIE NORMY ISO 27001 PROWADZI DO SPEŁNIENIA ŚWIATOWYCH KRYTERIÓW OCHRONY INFORMACJI, CO PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZEGO DZIAŁANIA CAŁEJ FIRMY.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

CZY NORMA ISO 27001 ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI?

Tak, wszystkie organizacje posiadają zasoby informacyjne oraz mogą skorzystać z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych w sieci.

CZY ISO 27001 DOTYCZY TYLKO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ INFORMACJI PRZETWARZANYCH KOMPUTEROWO?

Nie, norma ISO 27001 odnosi się do bezpieczeństwa każdego rodzaju informacji, niezależnie od formy ich przechowywania (dane komputerowe, druki, e-maile, informacje przekazywane podczas prowadzonych rozmów zewnętrznych, informacje podawane do publicznej wiadomości, włączając w to również środki fizyczne oraz informacje na temat pracowników).

Standard ISO 27001 pomaga w zapewnieniu ciągłości biznesu niezależnie od zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, włamanie do systemu, utrata lub naruszenie danych czy nawet akty terroryzmu. Każda organizacja powinna wdrożyć politykę bezpieczeństwa Informacji, której zakres obejmuje wszystkie aspekty przechowywania oraz komunikowania danych. Norma ISO 27001 stanowi podstawę takiej polityki.