Certyfikacja ISO 37001

Certyfikacja ISO 37001

WYRÓŻNIJ SIĘ UCZCIWOŚCIĄ, DZIĘKI CERTYFIKACJI ANTYKORUPCYJNEJ

ISO 37001 a przeciwdziałanie korupcji

Korupcja stanowi istotne zagrożenia dla stabilnego działania całej organizacji. Na ten istotny problem zwróciła ostatnio uwagę ONZ, podejmując działania, zmierzające do ograniczenia zjawiska.

W rezultacie 41 państw przyjęło prawne regulacje antykorupcyjne w oparciu o ustawy funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Przepisy te określają, że sankcjom karnym podlegać będą nie tylko osoby przyjmujące i wręczające korzyści, lecz także dyrektorzy organizacji.

Szeroki zakres nowego ustawodawstwa wzmacnia dążenie do sformalizowania systemów zarządzania w celu zapewnienia zgodności.

CERTYFIKACJA ISO 37001, ANTYKORUPCYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Certyfikacja wykazuje zgodność z ustawodawstwem i ukazuje przejrzystość organizacji poprzez otwarcie się na zewnętrzną kontrolę w odniesieniu do zasad i procesów zapobiegających korupcji.

W niektórych krajach obecność systemu zgodności jest bezpośrednim wymogiem prawnym, a zatem wdrożenie systemu ISO 37001 jest praktyką spełniającą nakaz ustawowy.  W innych krajach certyfikacja potwierdza, że organizacja autonomicznie podejmuje działania redukujące ryzyko wystąpienia korupcji. Zapewnia to opinię, że ewentualne zdarzenie korupcyjne jest efektem niesubordynacji pracownika, a nie braku odpowiednich regulacji. Zasadniczo, certyfikacja ISO 37001 to dla zainteresowanych stron, władz i opinii publicznej mocne przesłanie budzące zaufanie i poprawiające wizerunek firmy.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści z wdrożenia wymagań ISO 37001

  1. Potwierdzenie zgodności. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania ISO 37001 możliwe będzie stworzenie procedur umożliwiających ograniczenie ryzyka korupcji, wykrywanie i odpowiednie zarządzanie nim.
  2. Wdrożenie systemu pomaga również uzyskać pewność, że osoby pracujące w imieniu i na rzecz firmy (np. partnerzy, podwykonawcy, dostawcy i pośrednicy) działają uczciwie. W rezultacie zmniejsza się ryzyko oskarżenia o nieprzestrzeganie lokalnych lub międzynarodowych przepisów dotyczących zapobiegania korupcji.
  3. Zredukowanie zagrożenia złamania prawa w obrębie organizacji. Wewnętrznie sformalizowany system zarządzania antykorupcyjnego symbolizuje etyczne przywództwo, które angażuje i inspiruje pracowników oraz partnerów biznesowych.
  4. Korzyści wizerunkowe w otoczeniu społecznym i biznesowym.

Szkolenia ISO 37001

Bureau Veritas oferuje szkolenia, które pomagają zespołom działającym w firmie zrozumieć systemy zarządzania antykorupcyjnego i przestrzegać zasad certyfikacji ISO 37001. Ponadto oferujemy kursy dla audytorów wewnętrznych odpowiedzialnych za weryfikację wdrożenia systemu zarządzania. Wreszcie nasza oferta zintegrowanych szkoleń umożliwia poznanie miejsc zagrożenia korupcyjnego i ustanawianie mechanizmów kontrolnych, a nasi audytorzy przedstawią autentyczne i wyraziste przykłady ułatwiające przyswojenie niezbędnej wiedzy.