Certyfikacja ISO 37001

Certyfikacja ISO 37001

WYRÓŻNIJ SIĘ UCZCIWOŚCIĄ, DZIĘKI CERTYFIKACJI ANTYKORUPCYJNEJ

Wyzwanie biznesowe

Korupcja stanowi istotne zagrożenia dla stabilnego działania całej organizacji. Na ten istotny problem zwróciła ostatnio uwagę ONZ, podejmując działania, zmierzające do ograniczenia zjawiska.

W rezultacie 41 państw przyjęło prawne regulacje antykorupcyjne w oparciu o ustawy funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Przepisy te określają, że sankcjom karnym podlegać będą nie tylko osoby przyjmujące i wręczające korzyści, lecz także dyrektorzy organizacji.

Szeroki zakres nowego ustawodawstwa wzmacnia dążenie do sformalizowania systemów zarządzania w celu zapewnienia zgodności.

Rozwiązanie

CERTYFIKACJA ISO 37001, ANTYKORUPCYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Certyfikacja wykazuje zgodność z ustawodawstwem i ukazuje przejrzystość organizacji poprzez otwarcie się na zewnętrzną kontrolę w odniesieniu do zasad i procesów zapobiegających korupcji.

W niektórych krajach obecność systemu zgodności jest bezpośrednim wymogiem prawnym, a zatem wdrożenie systemu ISO 37001 jest praktyką spełniającą nakaz ustawowy.  W innych krajach certyfikacja potwierdza, że organizacja autonomicznie podejmuje działania redukujące ryzyko wystąpienia korupcji. Zapewnia to opinię, że ewentualne zdarzenie korupcyjne jest efektem niesubordynacji pracownika, a nie braku odpowiednich regulacji. Zasadniczo, certyfikacja ISO 37001 to dla zainteresowanych stron, władz i opinii publicznej mocne przesłanie budzące zaufanie i poprawiające wizerunek firmy.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści

  1. Potwierdzenie zgodności. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania ISO 37001 możliwe będzie stworzenie procedur umożliwiających ograniczenie ryzyka korupcji, wykrywanie i odpowiednie zarządzanie nim.
  2. Wdrożenie systemu pomaga również uzyskać pewność, że osoby pracujące w imieniu i na rzecz firmy (np. partnerzy, podwykonawcy, dostawcy i pośrednicy) działają uczciwie. W rezultacie zmniejsza się ryzyko oskarżenia o nieprzestrzeganie lokalnych lub międzynarodowych przepisów dotyczących zapobiegania korupcji.
  3. Zredukowanie zagrożenia złamania prawa w obrębie organizacji. Wewnętrznie sformalizowany system zarządzania antykorupcyjnego symbolizuje etyczne przywództwo, które angażuje i inspiruje pracowników oraz partnerów biznesowych.
  4. Korzyści wizerunkowe w otoczeniu społecznym i biznesowym.

Szkolenia ISO 37001

Bureau Veritas oferuje szkolenia, które pomagają zespołom działającym w firmie zrozumieć systemy zarządzania antykorupcyjnego i przestrzegać zasad certyfikacji ISO 37001. Ponadto oferujemy kursy dla audytorów wewnętrznych odpowiedzialnych za weryfikację wdrożenia systemu zarządzania. Wreszcie nasza oferta zintegrowanych szkoleń umożliwia poznanie miejsc zagrożenia korupcyjnego i ustanawianie mechanizmów kontrolnych, a nasi audytorzy przedstawią autentyczne i wyraziste przykłady ułatwiające przyswojenie niezbędnej wiedzy.