Raporty zrównoważonego rozwoju

Raporty zrównoważonego rozwoju

WYKAŻ RZETELNOŚĆ RAPORTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SWOJEJ FIRMY

Wyzwanie biznesowe

Społeczna odpowiedzialność organizacji stała się jednym z podstawowych zagadnień w przedsiębiorstwach.

Otwarta komunikacja w obszarze odpowiedzialności środowiskowej i społecznej może budować zaufanie i wsparcie tylko wówczas, gdy interesariusze mają pewność, że informacje dokładnie odzwierciedlają wyniki środowiskowe i społeczne firmy.

Stale wprowadzane są nowe przepisy oraz dobrowolne standardy w celu zapewnienia, że firmy te są pociągane do odpowiedzialności za wpływ społeczny i środowiskowy swojej działalności.

Rozwiązanie

POTWIERDZENIE RAPORTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ASR)

Firma Bureau Veritas Certification przeanalizowała i uwzględniła szereg stosowanych standardów i wytycznych w zakresie najlepszych praktyk, między innymi:

  • International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000 – Międzynarodowy Standard usług atestacyjnych)
  • GRI Standards - Global Reporting Initiative (GRI Standards - standardy raportowania zrównoważonego rozwoju)
  • AccountAbility’s Assurance Standard (AA1000 – Zasady Odpowiedzialności AccountAbility)

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści

  1. Określenie podstawowych zagrożeń i możliwości i zarządzanie nim.
  2. Wzmocnienie reputacji wśród udziałowców.
  3. Poprawa wartości i wizerunku marki, zwiększenie konkurencyjności i pozycji na rynku, jak również zdolności do przyciągania i zatrzymywania pracowników.

DLACZEGO BUREAU VERITAS? 

  1. Współpraca z niezależnym organem zapewnia obiektywny ogląd raportów zrównoważonego rozwoju i upewnia interesariuszy, że przedstawione informacje są dokładne i wolne od stronniczości. Poza sprawdzaniem danych w raporcie, niezależne potwierdzenie gwarantuje również, że zakomunikowane zostaną odpowiednie informacje.
  2. Jesteśmy jednym z największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych. Od utworzenia naszej firmy w 1828 roku, stale podtrzymujemy reputację wiarygodnego, niezależnego i godnego zaufania partnera w zakresie certyfikacji.
  3. Jesteśmy uznawani za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. Organizacje takie jak AccountAbility, Verdantix oraz ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Księgowych) polecają naszą działalność.
  4. Nasze wewnętrzne protokoły stale poddajemy przeglądom i aktualizacjom, w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów i najlepszych praktyk.