ISO 45001 – nowy standard zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 45001 to system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z BHP w organizacjach. Wdrożenie takiego systemu nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników i organizacji, ale i prowadzi do rosnącej rentowności.

 

Wdrożenie ISO 45001 jest możliwe w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, typu i charakteru. Standardy bezpieczeństwa powinny być zintegrowane z procesami zarządzania wewnątrz organizacji, co łączy się z:

 

 • opracowaniem i wdrożeniem polityki i celów BHP zgodnych ze standardami i profilem działalności organizacji;
 • określeniem zagrożeń i ryzyk BHP związanych z jej działalnością, próby ich wyeliminowania lub wprowadzenie nadzoru, aby zminimalizować ich potencjalne skutki;
 • ustanowieniem nadzoru operacyjnego w celu zarządzania ryzykiem w zakresie BHP oraz wymogami prawnymi i innymi;
 • zwiększeniem świadomości zagrożeń związanych z BHP;
 • oceną swoich wyników w zakresie BHP i próby ich poprawy poprzez podejmowanie odpowiednich działań;
 

Jakie korzyści można osiągnąć z wprowadzenia standardu ISO 45001?

Norma umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Wprowadzenie standardu umożliwia utrzymanie reputacji i dobrego imienia organizacji. Miejsce będzie określane, jako bezpieczne do pracy. Zmniejszy się liczba wypadków, a tym samym i koszty, które były ich następstwem. Organizacja będzie mogła płynnie pracować, bez przestojów i utraconych korzyści majątkowych.

 

 

 

 

To jednak nie wszystko. Mniej zagrożeń, mniej wypadków to niższe koszty składek ubezpieczeniowych. Standard ISO 45001 prowadzi do osiągnięcia bezpieczeństwa na poziomie odpowiadającym międzynarodowym standardom bezpieczeństwa. Pracownicy czując prestiż miejsca, chętniej będą wykonywać swoje obowiązki, ograniczając swoją absencję, a rotacja będzie się stopniowo zmniejszać.

 

Zwiększ zaufanie do firmy poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Standard ISO 45001 stosuje koncepcję High Level Structure, która jest zastosowana w innych standardach dotyczących systemów zarządzania ISO (chociażby ISO 9001, dotyczącego jakości czy ISO 14001, dotyczącego środowiska). Przy opracowywaniu normy, uwzględniono również inne, międzynarodowe standardy (takie jak OHSAS 18001 lub „Wytyczne dotyczące BHP” Międzynarodowej Organizacji Pracy). Dlatego też wdrożenie ISO 45001 wewnątrz organizacji jest potwierdzeniem dążenia do poprawy bezpieczeństwa pracy. Zarówno pracownicy, jak i kontrahenci docenią tę zmianę na lepsze.

 

Udowodnij, że szanujesz przepisy prawa i standardy bezpieczeństwa

Celem normy ISO 45001, która zastępuje normę OHSAS 18001 jest wskazanie, że za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy, którzy pracują wewnątrz organizacji, a przede wszystkim kadra kierownicza. Wdrożenie standardu nie prowadzi wyłącznie do uzyskania pozycji lidera bezpieczeństwa, ale i do zorganizowania miejsca spełniającego przepisy prawa. System zarządzania i bezpieczeństwa higieną pracy (BHP) przyczynia się do efektywnego prowadzenia organizacji, a także spełnienia wymogów cywilno-prawnych, które funkcjonują w wielu krajach.

 

Zredukuj liczbę nieszczęśliwych wypadków, prowadząc do poprawy bezpieczeństwa i niższych składek ubezpieczeniowych

Redukcja liczby wypadków czy przestojów w firmie, które są spowodowane brakiem wiedzy odnośnie bezpieczeństwa higieny pracy, może prowadzić do pozytywnych skutków. Poza oczywistymi, związanymi z dotrzymanymi kontraktami, warto wspomnieć o tych ważniejszych – redukcji wysokości składek ubezpieczeniowych, zmniejszaniu się kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych lub odszkodowania oraz kar z racji powództwa cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Broszura do pobrania

 

Learn on transition from our YouTube channel

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLSKA
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Pozostałe strony
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Wybierz swoją branżę, aktywa lub interesującą Cię usługę
Twoja branża

Twoje aktywa

Nasze usługi