rail

News

Nowelizacja programu certyfikacji IRIS Certification® rev. 04

lis. 14 2023

Program certyfikacji IRIS Certification®, działający w oparciu o normę ISO 22163 (dawniej ISO/TS 22163) został opracowany przez wiodących operatorów i producentów taboru szynowego (zrzeszonych w UNIFE*) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów w globalnym łańcuchu dostaw dla kolei. O certyfikację IRIS Certification® mogą ubiegać się producenci taboru i infrastruktury kolejowej oraz ich dostawcy.Wraz z publikacją normy ISO 22163, która miała miejsce 25 lipca 2023 roku został osiągnięty kolejny krok w ewolucji IRIS Certification®. ISO 22163:2023 zastępuje ISO/TS 22163:2017. 

Niniejszym, chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd wybranych zagadnień, wynikających z ewolucji IRIS Certification® rev. 04. 

Globalna nowelizacja IRIS Certification® rev. 04 

Nowa certyfikacja IRIS® Rev.4 zastępuje IRIS rev. 03 i wymaga zgodności z:

 • normą ISO 22163:2023, zawierającą wymagania dla systemu zarządzania jakością w kolejnictwie w oparciu o ISO 9001:2015 i specyficzne wymagania mające zastosowania w sektorze kolejowym
 • zasadami certyfikacji IRIS® „IRIS Certification® Performance Assessment:2023”, zarządzanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych (UNIFE®)

 • oprogramowaniem „IRIS Certification® Technology” (portal, baza danych, narzędzie audytowe „audit tool”)

Harmonogram certyfikacji i recertyfikacji/przejścia na IRIS® Rev.04

 • Audyty certyfikacyjne (pierwsza certyfikacja) – wymaga się, aby od 01 stycznia 2024 wszystkie audyty certyfikacyjne IRIS odbywały się na zgodność z nową wersją standardu IRIS® Rev.04 

  (aktualizacja z dnia 18.12.2023: aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom więcej czasu na przygotowanie się do audytów, została podjęta decyzja o przesunięciu daty rozpoczęcia audytów certyfikacyjnych IRIS® Rev.04 na dzień 01.04.2024)

 • Audyty recertyfikacyjne (kolejna certyfikacja) - wymaga się, aby od 01 kwietnia 2024 wszystkie audyty re-certyfikacyjne IRIS (w tym przegląd gotowości „readiness review” do przejścia na nową wersję standardu) odbywały się na zgodność z nową wersją standardu IRIS® Rev.04
 • Audyty nadzoru (kontrolne) - wymaga się, aby od 01 października 2024 wszystkie audyty nadzoru IRIS (w tym przegląd gotowości „readiness review” do przejścia na nową wersję standardu) odbywały się na zgodność z nową wersją standardu IRIS® Rev.04
Pozostałe kwestie:

Zasady certyfikacji IRIS® “IRIS Certification® Performance Assessment:2023” wprowadzają:

 • nowe procesy w zakresie certyfikacji („certification activities”)
 • nowe kategorie biznesowe (”business categories”)
 • nowe funkcje wspierające (”supporting functions”)
 • uproszczoną procedurę certyfikacji dla SME (”Simplified IRIS Certification”)

Dodatkowo, IRIS Certification® rev. 04 wprowadza szereg zmian związanych z przygotowaniem , planowaniem i realizacją procesu certyfikacji. 

Aktualnie jednostka certyfikacyjna Bureau Veritas Certification jest w procesie szkolenia audytorów i dostosowywania swoich procedur do nowych wymagań zawartych w IRIS Certification® rev. 04.


Dowiedz się więcej nt. nowelizacji programu certyfikacji IRIS Certification® rev. 04->>