Press release

Bureau Veritas z nową akredytacją w zakresie weryfikacji śladu węglowego

lis. 28 2023

Z przyjemnością informujemy, że Bureau Veritas uzyskało akredytację CAI (Czech Accreditation Institute) w zakresie weryfikacji śladu węglowego organizacji obliczanego zgodnie z normą ISO 14064-1. Akredytacja zapewnia klientom unikalną możliwość uzyskania uznanego poświadczenia i gwarancji w ramach raportowania ESG
 

W dziedzinie obliczania śladu węglowego organizacji Bureau Veritas staje się jednym z pierwszych dostawców tego rodzaju usług w Republice Czeskiej. Dzięki współpracy w ramach Grupy Bureau Veritas, akredytowana weryfikacja śladu węglowego będzie również dostępna w Polsce.

Ślad węglowy i jego pomiar

Ślad węglowy organizacji wyraża całkowitą ilość gazów cieplarnianych (GHG), które są generowane w związku z jej działalnością. Głównym motywem monitorowania i pomiaru powstającego śladu węglowego jest wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, zwłaszcza intensyfikacja efektu cieplarnianego spowodowanego emisjami gazów cieplarnianych, z których aż 70% to dwutlenek węgla (CO2).

Niezależna weryfikacja i korzyści z pomiaru śladu węglowego

Organizacje, które poddają weryfikacji ślad węglowy, otrzymują poświadczenie niezależnej trzeciej strony, co zwiększa ich wiarygodność i transparentność ich komunikacji w tym zakresie..

ISO 14064-1 jako podstawa kwantyfikacji emisji GHG

Norma ISO 14064-1, stanowi podstawę szczegółowego raportowania emisji gazów cieplarnianych organizacji. Określa wymagania dotyczące projektowania, opracowywania, zarządzania, raportowania i weryfikowania inwentaryzacjiGHG, pomagając firmom śledzić i zarządzać swoim oddziaływaniem na klimat.

Weryfikacja obliczeń śladu węglowego przez Bureau Veritas:

Proces weryfikacji prowadzony jest w dwóch fazachPierwsza obejmuje analizy strategiczną i ocenę ryzyka; wyniki tego etapu stanowią podstawę do szczegółowego zaplanowania drugiej fazy,etapu 2 w ramach której przeprowadza się samą weryfikację. 

Bureau Veritas już od lat wspiera odpowiedzialne firmy, świadcząc usługi w zakresie audytu i weryfikacji ich wysiłków nakierowanych na łagodzenie wpływu na zmianę klimatu. Weryfikujemy ślad węglowy organizacji, a także raporty dotyczące postępów w osiąganiu zerowej emisji netto. Ponadto walidujemy i weryfikujemy projekty związane z offsetowaniem emisji i usuwaniem gazów cieplarniaych z atmosfery, sprawdzając poprawność przyznawania kredytów węglowych. Nasi eksperci weryfikują również oświadczenia dotyczące praktyk biznesowych neutralnych pod względem emisji gazów cieplarnianych, zapewniając zewnętrzną weryfikację i certyfikację zgodną z różnymi normami.