Certyfikacja Paper by Nature

Certyfikacja Paper by Nature

Wyzwanie biznesowe

Wpływ każdego z produktów na środowisko stał się coraz ważniejszym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji przez konsumentów europejskich.

W odpowiedzi na tę tendencję, sektor papierniczy wprowadził szereg przepisów i zaleceń, w wyniku których powstało wiele oznaczeń, które tylko wprowadzają dalszy zamęt wśród konsumentów.

Rozwiązanie

PAPER BY NATURE

Celem inicjatywy Paper by Nature jest zaoferowanie konsumentom europejskim pierwszego światowego, ogólnoeuropejskiego, jasnego i godnego zaufania odniesienia dla przetworzonych produktów papierniczych.

Jest to zintegrowany system uwzględniający najlepsze praktyki począwszy od surowców aż do produktu końcowego.

Paper by Nature jest jedynym istniejącym ogólnoeuropejskim oznaczeniem przeznaczonym dla przetworzonych produktów papierniczych.

Inicjatorami wprowadzenia tego oznaczenia ekologicznego byli kluczowi gracze w przemyśle celulozowo-papierniczym: federacje przetwórców MECSEA* i FEPE** oraz producenci papieru Stora Enso, UPM Kymmene i ArjoWiggins.

Oznaczenie Paper by Nature jest przyznawane po pomyślnym wypełnieniu wymogów określonych w ramach audytu przeprowadzonego przez Bureau Veritas Certification.

*MECSEA: Manufacturers of Educational and Commercial Stationery European Association (Stowarzyszenie Producentów Edukacyjnych i Komercyjnych Artykułów Papierniczych)
**FEPE: European Envelope Manufacturers Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kopert

 

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Korzyści

  1. Jasne i jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie umożliwiające zademonstrowanie swojego zaangażowania wszystkim kontrahentom.
  2. Uproszczony proces produkcji, dzięki mniejszej różnorodności ograniczeń technicznych w stosunku do zarządzania wieloma oznaczeniami.
  3. Pewność, że audyt zostanie przeprowadzony przez wysoce wykwalifikowanych ekspertów z Bureau Veritas Certification.