Ocena zgodności z EUTR

Ocena zgodności z EUTR

Wyzwanie biznesowe

Na całym świecie wprowadzane są nowe zobowiązania dla przemysłu drzewnego i produktów z drewna w celu wyeliminowania drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu.

CZYM JEST NIELEGALNE DREWNO?

 1. Nielegalne drewno lub nielegalny wyrąb drewna to zbiór drewna przeprowadzany w sposób, który narusza rozporządzenia kraju, w którym jest przeprowadzany.
 2. Drewno z nielegalnego wyrębu stanowi od 10 do 30% całości światowego obrotu drewna (źródło WWF, Interpol).
 3. Drewno z nielegalnego wyrębu powoduje negatywne skutki: szkody wyrządzone środowisku naturalnemu (wylesianie, utrata różnorodności biologicznej), finansowanie konfliktów zbrojnych i korupcji, utrata podatków i wpływów z eksportu w kraju pochodzenia oraz nieuczciwa konkurencja.

Unia Europejska jest podstawowym rynkiem zbytu dla drewna z nielegalnego wyrębu.

Image
Nielegalne drewno EUTR na świecie

Rozwiązanie

DZIĘKI ROZPORZĄDZENIU EUTR, UNIA EUROPEJSKA CHCE STWORZYĆ WIĘKSZĄ PRZEJRZYSTOŚĆ W PRAKTYCE HANDLU DREWNEM

Począwszy od 3 marca 2013 roku, wprowadzanie na rynek UE drewna lub produktów z drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu jest zabronione.

Rozporządzenie EUTR ma zastosowanie do drewna i produktów z drewna wprowadzanych na rynek UE po raz pierwszy.

OGÓLNY WPŁYW NA OPERATORÓW I HANDLOWCÓW

Rozporządzenie będzie miało bezpośredni wpływ na rynek unijny oraz daleko idący wpływ na rynek światowy, jako że przepisy mają zastosowanie bez względu na pochodzenie drewna (z Unii czy też spoza Unii).

Niesie to za sobą trzy kluczowe zobowiązania:

 1. Zakaz wprowadzania na rynek Unii Europejskiej nielegalnego drewna lub produktów z drewna pochodzącego z nielegalnego źródła.
 2. Dla operatorów na rynku unijnym: organizacje, które po raz pierwszy wprowadzają na rynek produkty z drewna są zobowiązane do przeprowadzenia procesu "due diligence", w celu wykazania, że ich drewno lub produkty z drewna pochodzą z legalnego źródła.
 3. Dla handlowców: podmioty dokonujące zakupu lub sprzedaży drewna lub produktów z drewna już obecnych na rynku wspólnotowym mają obowiązek pozyskania informacji o swoich dostawcach i odbiorcach w celu zapewnienia identyfikowalności drewna.

ROZPORZĄDZENIE EUTR OBEJMUJE SZEROKI ZAKRES PRODUKTÓW Z DREWNA I PAPIERNICZYCH

Produkty objęte rozporządzeniem EUTR podlegają klasyfikacji w ramach Nomenklatury Scalonej Unii Europejskiej i obejmują:

 • Drewno (drewno okrągłe, deski, płyty fornirowane…)
 • Meble i dekoracje z materiałów drewnianych
 • Wyroby stolarskie i drewniane budynki prefabrykowane
 • Ścier z drewna i papier  (tektura, artykuły papiernicze,...) które są czyste, tzn. niezadrukowane treścią
 • Opakowania jeśli są sprzedawane jako produkt (nie opakowane towary, ale puste opakowania sprzedawane jako towar)

EUTR nie obejmuje produktów, których cykl życia zakończył się (produktów uzyskanych z recyklingu) oraz mediów drukowanych, takich jak książki czy gazety.

Niektóre produkty objęte rozporządzeniem są produktami codziennego użytku (opakowania, produkty papiernicze, itp.), kupowane przez podmioty, które nie specjalizują się w sektorze drzewnym czy leśnictwa. Uznaje się ich za operatorów na mocy EUTR w momencie, gdy dokonują importu takich produktów spoza Europy.  

Kompleksową listę produktów objętych rozporządzeniem można znaleźć na stronie internetowej EU Timber Regulation.

Mobilizacja większej ilości krajów w walce z nielegalnym handlem drewnem

Stany Zjednoczone znowelizowały ustawę Lacey Act w 2008 r. w celu wprowadzenia zakazu handlu nielegalnie pozyskanymi roślinami i produktami roślinnymi.

Senat Australii w grudniu 2012 r. przegłosował Australian Illegal Logging Prohibition Bill (australijską ustawę o zakazie nielegalnego wyrębu), która wprowadza zakaz importu produktów z nielegalnego drewna oraz przetwarzania drewna surowego pochodzącego z nielegalnego wyrębu w Australii.

Wymóg deklaracyjny Swiss Declaration Requirement, wprowadzony w Szwajcarii w 2011 r. nakłada na spółki obowiązek deklarowania gatunku i kraju pochodzenia drewna.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

system due diligence mający na celu spełnienie wymogów rozporządzenia EUTR (European Union Timber Regulaton), w sposób efektywny kosztowo

Nasz specjalnie opracowany system due diligence zapewnia, że możesz z pełnym spokojem importować i wprowadzać na rynek drewno i produkty z drewna, wiedząc że działasz w pełni zgodnie z rozporządzeniem unijnym.

Usługa Bureau Veritas DDS (Due Diligence System - System Należytej Staranności) nie jest certyfikacją produktową. Jakiekolwiek znakowania na produktach, związane z deklaracją Bureau Veritas DDS są surowo zakazane. Bureau Veritas aktywnie wspiera podmioty przestrzegające wymagania due diligence, jednak deklaracja Bureau Veritas DDS powinna być stosowana jedynie w odniesieniu do raportu Bureau Veritas DDS oraz zebranych istotnych dowodów dotyczących oceny ryzyka, uwzględniających szczegółowy zakres, jak wskazano w deklaracji. Podmioty pozostają ostatecznie odpowiedzialne za własne systemy należytej staranności i jedynie kompetentne organy EUTR (European Union Timber Regulation) są upoważnione do ustalenia zgodności z wymogami Rozporządzenia.

Platforma identyfikowalności, zawierająca informacje z sektora drzewnego

We współpracy z kluczowymi podmiotami w łańcuchu dostaw, firma Bureau Veritas Certification opracowała internetową platformę identyfikowalności. Ta internetowa platforma stanowi wiarygodny i rzetelny system referencyjny.

Celem stworzenia tej platformy było połączenie firm handlujących drewnem i produktami z drewna w celu umożliwienia wszystkim aktorom przeprowadzenia dokładnego procesu kontroli (due diligence) oraz procesu zaopatrzenia.

W tej bazie danych dokonuje się bezpiecznego zapisu wszystkich istotnych informacji wymaganych do wykazania zgodności Twojej organizacji z wymogami prawnymi. Pochodzenie produktu i zgodność dostawców podlega monitoringowi w całym łańcuchu dostaw.

Status i legalność swoich dostawców możesz sprawdzić w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jako niezależny organ, Bureau Veritas Certification gwarantuje poufność informacji.

Po zapisaniu wyniku procesu due diligence, Twoja organizacja lub Twój dostawca będą odpowiednio oznaczeni w naszym systemie. Jako nabywca, możesz wówczas pozyskać informacje o legalnych dostawcach i produktach. Jako dostawca, możesz reklamować swoje produkty potencjalnym klientom.

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Nasi audytorzy oceniają Twoje produkty i dostawców w oparciu o nasze procedury techniczne i swoją lokalną wiedzę.
 2. Naszym celem jest przejęcie na siebie obciążenia administracyjnego, aby umożliwić Ci skupienie się na prowadzeniu swojej działalności.
 3. Rozwiązanie Bureau Veritas zapewnia:
 • gromadzenie informacji o gatunkach, miejscu pozyskania i legalności produktów z drewna
 • weryfikację i analizę ryzyka występowania nielegalnego produktu
 • określenie poziomu ryzyka i wdrażanie działań na rzecz ograniczenia ryzyka

Image
Oferta Bureau Veritas EUTR

Usługi dodatkowe

Usługi certyfikacji OLB / FSC® / PEFC oraz audyty drugiej strony można zintegrować z działaniami ograniczającymi ryzyko systemu Due Diligence Bureau Veritas Certification w sektorze drzewnym.