Certyfikat FSC

Certyfikacja FSC®

ZAPEWNIJ ODPOWIEDZIALNE PRAKTYKI LEŚNE Z CERTYFIKACJĄ FSC®

Konsumenci, firmy, organizacje publiczne coraz częściej oczekują gwarancji, że pozyskany surowiec, papier i wyroby z drewna pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł.

FSC® (Forest Stewardship Council®), system certyfikacji pozwala odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej stanowiący wartość dodaną.

Program ten opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk stosowanych w odniesieniu do gospodarki leśnej  oraz na zasadach umożliwiających śledzenie handlu i produkcji produktów z drewna pochodzących z certyfikowanych lasów.

certyfikacja Chain of custody 

Forest Stewardship Council® (FSC) jest niezależną organizacją pozarządową stworzoną w reakcji na rosnący niepokój związany z wylesianiem. Utworzona w 1993 r. jest dziś organizacją uznawaną na całym świecie za swoją praktykę wspierania certyfikacji lasów.

Certyfikacja FSC jest dobrowolnym standardem ukierunkowanym na wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej. Wszystkie produkty posiadające certyfikat FSC zostały poddane weryfikacji na całej długości łańcucha dostaw – od pochodzenia do końcowego przeznaczenia. 

Kto może odnieść korzyść z posiadania certyfikatu FSC®?

FSC dysponuje dwoma odrębnymi typami certyfikatów dla podmiotów zarządzających lasami i firm wykorzystujących produkty z drewna.

Bureau Veritas jest niezależną stroną trzecią, posiadającą akredytację ASI, uprawniającą do wydawania zarówno certyfikatów gospodarki leśnej jak i certyfikatów kontroli łańcucha pochodzenia produktu.
 

Gospodarka Leśna

Certyfikacja Gospodarki Leśniej FSC jest przeznaczona dla podmiotów, które samodzielnie zarządzają swoimi zasobami leśnymi i chcą ustanowić i zakomunikować odpowiedzialne praktyki swoim konsumentom. Podmioty zarządzające lasami, które chciałyby uzyskać certyfikat FSC muszą również uzyskać certyfikat łańcucha pochodzenia drewna, żeby sprzedawać swoje produkty.

Kontrola łańcucha pochodzenia drewna

Certyfikat łańcucha pochodzenia drewna FSC jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem lub wykorzystaniem certyfikowanych produktów FSC (np. producenci mebli, wydawcy, przemysł celulozowy i wszyscy inni wytwórcy produktów z drewna), w celu poświadczenia identyfikowalności pochodzenia drewna i możliwości użycia logo FSC.

Uzyskanie certyfikatu Kontroli Łańcucha Pochodzenia Drewna FSC oznacza, że Twoi klienci także mają prawo do oznaczania swoich produktów logo FSC w ramach własnego certyfikatu. 

Korzyści wynikające z Certyfikacji FSC®

  • umożliwia Twojej organizacji uzyskanie dostępu do kluczowych rynków na całym świecie, jednocześnie chroniąc zasoby leśne
  • poprawia zaufanie konsumentów do Twoich produktów
  • stanowi silną cechę wyróżniającą Twoje produkty z drewna i poprawia wizerunek Twojej marki

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

  • Posiadamy 5700 wysoko wykwalifikowanych audytorów na całym świecie z ogromną wiedzą, uznawanych przez ponad 40 krajowe i międzynarodowe organy akredytacyjne.
  • Najlepiej wykwalifikowane zespoły kontrolne Bureau Veritas Certification tworzą globalną sieć usług dla przemysłu leśnego obejmującą leśników i ekspertów technicznych, którzy rozumieją złożoną naturę aspektów gospodarki leśnej, aspektów środowiskowych, społecznych i technicznych.

JAK PROMOWAĆ CERTYFIKACJĘ FSC®?

Certyfikat Forest Stewardship Council daje posiadaczom certyfikatu możliwość posługiwania się rozpoznawalnym na całym świecie znakiem towarowym, w widoczny sposób demonstrujący uczestnikom łańcucha zgodność ze standardami leśnymi.

DLACZEGO WARTO PYTAĆ O CERTYFIKAT FSC®?

Certyfikat FSC® jest jednym z pierwszych programów certyfikacji gospodarki leśnej oraz certyfikatem umożliwiającym śledzenie pochodzenia drewna. Daje również możliwość wykazania swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, daje Twojej firmie przewagę nad konkurencją, oraz poprawia obraz i zarządzanie firmą.


 

DOKUMENTY I STANDARDY CERTYFIKACJI BRANŻY DRZEWNEJ

Zapewnianie dobrych praktyk leśnictwa

Image
ZNAK CERTYFIKACJI FSC

Dowiedz się więcej o certyfikacji zrównoważonego leśnictwa oraz naszych dokumentach i standardach certyfikacji Branży drzewNEJ na naszej globalnej stronie internetowej certyfikacji

The delivery of FSC® certification services is in association with Bureau Veritas Certification Holding SAS