Inspekcje w miejscu wytwarzania

Inspekcje w miejscu wytwarzania - shop inspection 

ZREDUKUJ RYZYKO ZAKUPOWE I ZADBAJ O JAKOŚĆ DOSTAW

Znaczenie shop inspection

Dostawy materiałów i urządzeń różnego pochodzenia są niezbędnym elementem nowych inwestycji, modernizacji oraz remontów w większości sektorów gospodarki (przemysł rafineryjny, petrochemiczny, chemiczny, energetyczny, motoryzacyjny). Jakość dostaw odgrywa kluczową rolę w pomyślnej i bezpiecznej realizacji danego projektu. Wielkość dostawy, czy też samego materiału lub urządzenia nie ma znaczenia. Nawet niewielka dostawa lub pozornie nieistotny element całego projektu może być powodem poważnej awarii lub zagrożenia zdrowia i życia użytkowników.

Na czym polegają inspekcje dostawców?

Inspekcje u dostawców materiałów i urządzeń są weryfikacją spełnienia wymagań w miejscu ich wytwarzania (u wytwórcy), czyli przed ich wykorzystaniem w dalszej zabudowie, procesie. Wymagania stawiane dostawom mogą pochodzić z regulacji prawnych, norm referencyjnych jak również z warunków późniejszego wykorzystania i procesu.

Przykładowymi dostawami, które zazwyczaj podlegają inspekcji w miejscu wytwarzania są dostawy rur, blach, odkuwek, odlewów oraz urządzeń typu: generatory elektryczne, wysokoprężne silniki spalinowe, transformatory dużych mocy, sprężarki, pompy, urządzenia ciśnieniowe.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Inspekcje dostawców czy inspekcje w miejscu wytwarzania?

Inspekcje mogą być realizowane na kilka sposobów ­zależnych od indywidualnych potrzeb klienta, a stopień zaangażowania inspektora określany jest przez klienta.

TYPY INSPEKCJI

  1. Nadzór ciągły - Inspektor codziennie nadzoruje proces wytwórczy dostarczając raporty dotyczące postępu procesu oraz jakości. To najczęściej stosowany rodzaj inspekcji.
  2. Weryfikacja po zakończeniu zdefiniowanych i uzgodnionych wspólnie z klientem etapów kluczowych.
  3. Weryfikacja końcowa - Inspektor bierze udział w badaniach końcowych, zakończonych poświadczeniem wyników.

Inspekcje dostawców mogą być również przeprowadzone jako wstępna ocena możliwości dostawcy oraz jego kwalifikacji. Podczas takich inspekcji, Bureau Veritas porównuje danego dostawcę z wymaganiami jaki będzie przed nim stawiał kontrakt z klientem.


Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Wiedza i doświadczenie: lokalne zespoły inspektorskie, wspierane wiedzą kolegów z zagranicy, gwarantują wysoką jakość usług inspekcyjnych różnego rodzaju materiałów i urządzeń - zgodnie z posiadanymi kwalifi­kacjami i doświadczeniem.
  2. Międzynarodowa skala działania: wielotysięczna sieć inspektorów w 700 biurach rozmieszczonych w ponad 140 krajach świata sprawia, że Bureau Veritas jest w stanie świadczyć usługi w każdym miejscu na świecie.

CZEGO NIE MOŻE ZROBIĆ MÓJ WŁASNY PERSONEL W ZAKRESIE INSPEKCJI DOSTAW?

Jeżeli inspektorzy danej firmy - odpowiedzialni za jakość - ­zlokalizowani są w jednym lub ograniczonej liczbie miejsc, koszty związane z kontrolą dostaw są poważnym ograniczeniem. W takiej sytuacji, oddelegowanie inspektora do miejsc wytwarzania zlokalizowanych niejednokrotnie w różnych miejscach świata może okazać się niewystarczające.

Inspekcja sprawowana okazjonalnie lub jej brak są powodem powstania wysokiego ryzyka związanego z dostawą, np. zbyt późne wykrycie niezgodności z wymaganiami i związane z tym opóźnienia, brak możliwości weryfikacji prac zanikowych. Dlatego tak ważne są regularne inspekcje w miejscu wytwarzania gwarantujące ciągłość działań.