RAIL

Certyfikacja IRIS

POKAŻ SWOJĄ JAKOŚĆ JAKO DOSTAWCA W MIĘDZYNARODOWYM SEKTORZE TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dlaczego należy stosować się do normy IRIS?

Jakość jest koniecznym warunkiem powstania niezawodnego i bezpiecznego produktu kolejowego. Operatorzy kolejowi oczekują, że ich łańcuch dostaw pozostanie konkurencyjny, a także dostarczy sprawdzone rozwiązania dla obiektów i urządzeń operacyjnych spełniających wysokie standardy jakości.

Standard IRIS_iso/ts 22163

IRIS to Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego kierowany przez UNIFE (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego) i w dużej mierze uznawany przez interesariuszy kolei, takich jak producenci systemów i operatorzy kolejowi. IRIS jako standard jakości jest wymagany w Europie i rozwija się w Chinach, Rosji i innych krajach azjatyckich i amerykańskich. Na podstawie międzynarodowo uznanej normy ISO/TS 22163:2017, która obejmuje specyficzne wymagania dla organizacji kolejowych, a także normy jakości ISO 9001, IRIS dąży do stania się standardem technicznym ISO.

Celem IRIS jest poprawa jakości i niezawodności taboru kolejowego, sygnalizacji i infrastruktury poprzez poprawę całego łańcucha dostaw.

Kto powinien stosować się do wymagań IRIS?

Standard IRIS może obejmować producentów części konstrukcyjnych systemu i poszczególnych
komponentów, operatorów oraz producentów pojazdów szynowych.

Proces certyfikacji zgodnie z iris_iso/ts 22163

 1. Wstępny audyt (opcjonalnie) – analiza rozbieżności bieżącej sytuacji i wymaganego standardu
 2. Audyt certyfikacji:
 • etap 1 – przegląd gotowości
 • etap 2 – ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania; po zadowalających wynikach drugiego etapu audytu wydawany jest certyfikat ważny przez 3 lata
 • audyt nadzorujący – w celu sprawdzenia, czy system zarządzania nadal spełnia wymagania
 • ponowna certyfikacja – po 3 latach, aby potwierdzić ciągłą zgodność i skuteczność systemu zarządzania jako całości.

Zapytaj o szczegóły oferty 

Paweł BOROWICZ | Sales & Development Manager

Napisz wiadomość

Korzyści z wdrożenia iris

 1. Globalne uznanie - firmy certyfikowane przez IRIS znajdują się w bazie danych IRIS CertificationTM.
 2. Poprawa jakości całym łańcuchu dostaw.
 3. Widoczność na rynku - konkurencyjna zdolność do zabezpieczenia kontraktów w branży kolejowej.
 4. Opłacalność - uzyskaj ISO 9001 i Certyfikat IRISTM na podstawie ISO/TS 22163.
 5. Oszczędność czasu - jeden kompleksowy audyt, zamiast wielu indywidualnych

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Globalna akredytacja dla Certyfikatu IRISTM.
 2. Światowy lider branży TIC (Testing, Inspection and Certification).
 3. Dogłębna znajomość wymagań branży kolejowej.
 4. Certyfikaty IRIS wydane w 28 krajach na całym świecie.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY IRIS A ISO 9001?

Norma dla Certyfikatu IRISTM ISO/TS 22163 opiera się na strukturze ISO 9001 i dodaje specyficzne dla kolei wymagania do systemu zarządzania przedsiębiorstwem, na przykład w odniesieniu do zarządzania projektem i procesu projektowania.

CZY CERTYFIKAT IRISTM DAJE MI JAKIEŚ KORZYŚCI HANDLOWE?

Dostawcy kolei muszą utrzymać te same wysokie standardy jakości, otwierając nowe zakłady i próbując spełnić oczekiwania operatorów kolejowych. Certyfikat IRIS może zapewnić przewagę konkurencyjną i pomóc w sprostaniu wyzwaniom w branży kolejowej.