ISA - Niezależna ocena bezpieczeństwa

ISA - Niezależna ocena bezpieczeństwa

OCEŃ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA SWOJEGO SYSTEMU KOLEJOWEGO

Wyzwanie biznesowe

Każde ulepszenie lub modyfikacja systemu kolejowego wymagają identyfikacji i kontroli zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą być stwarzane przez użytkowników i operatorów.

Dlatego organizacja ulepszająca lub modyfikująca projekt kolejowy (lekkie metro, metro, linia dużych prędkości) jest odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem i musi zagwarantować, że organizacja projektu i poziom jego bezpieczeństwa są zgodne z międzynarodową normą EN 50126. Wymaga to ustanowienia organizacji ds. bezpieczeństwa, która zarządza ryzykiem w trakcie trwania projektu i jest zobowiązana do wykazania osiągniętego poziomu bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Niezależna ocena bezpieczeństwa

Aby przedłożyć krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa dokument ubezpieczający, operatorzy lub producenci kolei mogą poprosić o niezależną ocenę bezpieczeństwa (ISA). Niezależna ocena bezpieczeństwa zapewnia autorytatywną, obiektywną opinię na temat tego, czy projekt/system spełnia wymogi bezpieczeństwa. W niektórych krajach taka ocena jest wymagana przez władze.

Bureau Veritas ocenia globalne systemy oraz podsystemy transportowe zgodnie z międzynarodowymi normami kolejowymi (EN 50126, EN50128, EN 50129). Bureau Veritas posiada obszerną wiedzę specjalistyczną na temat ocen systemów i podsystemów w celu przedstawienia wyczerpującej i spójnej opinii.

Dotyczy to takich obszarów, jak:

 • pojazdy szynowe
 • sygnalizacja i systemy sterowania
 • energia
 • infrastruktura
 • konserwacja
 • działania

Aby zagwarantować wyczerpującą i spójną ocenę, przeprowadza się ją w trakcie każdej fazy projektu, od koncepcji aż do eksploatacji i konserwacji. Metodologia ISA opiera się na przeglądach dokumentacji bezpieczeństwa, audytach bezpieczeństwa i kontrolach identyfikowalności.

Kluczowe etapy niezależnej oceny bezpieczeństwa

Bureau Veritas jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa analizuje dane dotyczące bezpieczeństwa i ocenia poziom bezpieczeństwa systemu. Działania związane z oceną bezpieczeństwa są zorganizowane w następujący sposób:

 • krok 1: opracowanie planu oceny
 • krok 2: przegląd dokumentacji (plany projektu, procesy bezpieczeństwa, analiza zagrożeń, analiza bezpieczeństwa)
 • krok 3: audyty bezpieczeństwa w celu nadzorowania procesu wdrożenia
 • krok 4: wydanie certyfikatu bezpieczeństwa po zadowalających wynikach oceny.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Jest uznawane przez krajowe władze kolejowe w kilku krajach za eksperta ds. bezpieczeństwa.
 2. To rozpoznawalny na całym świecie symbol ciągłego zaangażowania organizacji w dążenie do doskonałości, trwałości i niezawodności.
 3. Posiada akredytację do oceny bezpieczeństwa sterowanego transportu miejskiego, konwencjonalnych i szybkich sieci.
 4. Nasze doświadczenie jest uznawane przez główne podmioty działające w branży kolejowej. Jesteśmy znani z:
 • ekspertyzy sterowania podsystemem/sygnalizacją (CBTC, ATP, ATO, ETCS, ERTMS, blokada)
 • ekspertów o dużych kompetencjach w zakresie globalnego systemu transportu, infrastruktury, sygnalizacji, taboru kolejowego i energii
 • ponad 20 lat doświadczenia w ocenie bezpieczeństwa systemów kolejowych.

DLACZEGO PROJEKT WYMAGA OCENY ISA?

Niezależna ocena bezpieczeństwa (ISA) to narzędzie zapewniające, że nowy lub zmodyfikowany system jest prawidłowo zaplanowany i wdrożony oraz bezpieczny.

ISA działa jako niezależny podmiot przy zespole projektów i inżynierii bezpieczeństwa. Prowadząc działania związane z oceną, ISA poświadcza prawidłowe zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i składa raporty ze swoich działań do organów bezpieczeństwa.


W JAKIEJ CZĘŚCI PROJEKTU PRZEPROWADZA SIĘ ISA?

Proces oceny musi rozpocząć się na początku projektu. Im wcześniej go podejmiemy, tym wyższy jest poziom bezpieczeństwa. Na początku procesu ISA formułuje plan oceny bezpieczeństwa, który określa kluczowe etapy procesu, tak aby został on ukończony na czas.