Certyfikacja produkcji ekologicznej

Certyfikacja produkcji ekologicznej

POSTĘPUJ ZGODNIE Z GLOBALNYMI STANDARDAMI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA KONSUMENTÓW

CZym jest produkcja ekologiczna?

Produkcja ekologiczna to zrównoważony system zarządzania rolnictwem oparty na korzystaniu z zasobów naturalnych, w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem cyklów przyrody, z zachowaniem naturalnej żyzności gleby i wysokiej różnorodności biologicznej. Celem produkcji ekologicznej jest produkowanie szerokiego asortymentu, wysokiej jakości produktów spożywczych wolnych od GMO, z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska metod i procesów,  ograniczeniem stosowania technologicznych dodatków do żywności, w celu zaspokojenia rosnącego zainteresowania i oczekiwań konsumentów.

Certyfikat żywności ekologicznej

Jeżeli jesteś rolnikiem, przetwórcą surowców rolnych: zbóż, mięsa, mleka, ryb, dystrybutorem, importerem i uważasz za ważne:

 • poszanowanie środowiska i dobrostanu zwierząt
 • zapewnienie swoich klientów, że produkt spożywczy jest wytwarzany z surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego
 • przedstawienie dowodu swoim klientom, że produkt jest pod nadzorem - od produkcji surowca do dystrybucji produktu gotowego, przez niezależny i bezstronny podmiot
 • etyczne podejście, zaangażowanie się w zrównoważony rozwój

To certyfikat produkcji ekologicznej jest dla Ciebie. System Produkcji Ekologicznej kierowany jest do całej branży rolno-spożywczej.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

Bureau Veritas prowadzi niezależną i obiektywną ocenę certyfikacji wyrobów na zgodność ze standardem produkcji ekologicznej w zakresie:

 • Produkcja rolna – produkcja roślinna i zwierzęca, w tym pszczelarstwo, z wyłączeniem Akwakultury
 • Przygotowanie:
  • przetwarzanie i konserwowanie
  • pakowanie/znakowanie/konfekcjonowanie/Co-packing
 • Obrót - Wprowadzanie na rynek/Dystrybucja/Przechowywanie/Eksport/Import.

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji rolnictwa ekologicznego.
 2. Doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności: BRC, IFS, VLOG, MSC, IPR, GLOBALG.A.P.
 3. Wysokie kwalifikacje w zakresie certyfikacji uznawanych przez czołowych detalistów: Auchan, Carrefour, Metro.
 4. Kompetentny personel, audytorzy z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji produkcji ekologicznej.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Artur Kosecki

+48 691 801 751,

artur.kosecki@bureauveritas.com

KTO MOŻE OTRZMAĆ EKO CERTYFIKAT?

 1. Gospodarstwa rolne zainteresowane uzyskaniem ekologicznych produktów w zakresie produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej.
 2. Producenci metodami ekologicznymi warzyw, owoców, zbóż, mleka, mięsa, jaj, innych.Przetwórcy surowców rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 3. Importerzy i inne podmioty wprowadzające do obrotu produkty ekologiczne z UE i spoza UE.

Certyfikat ekologiczny – jak uzyskać logo produkcji ekologicznej na produkcie?

 1. Należy spełnić wymagania rozporządzeń unijnych oraz przepisów krajowych, w tym takich najważniejszych aktów prawnych jak: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Zgłosić się do upoważnionej jednostki certyfikującej i poddać się kontroli produkcji ekologicznej.

 2. Uzyskać certyfikat produkcji ekologicznej.