Certyfikacja MSC

Certyfikacja MSC

CERTYFIKAT MSC ZAPEWNIA ODPOWIEDZIALNE RYBOŁÓWSTWO I ZRÓWNOWAŻONY POŁÓW RYB

Certyfikat MSC – odpowiedź na rosnące potrzeby rybołówstwa

Światowe spożycie produktów rybołówstwa stale wzrasta. Aż 75% zasobów rybnych jest w pełni lub nadmiernie eksploatowanych (według raportu FAO - Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - z 2005 roku). Popyt na mączkę i olej rybny również skutkuje rosnącą presją połowową, podczas gdy rybny przemysł hodowlany rozwija się i nasila, niszcząc ekosystemy i środowisko naturalne.

W obliczu problemu FAO opracowała następujące dokumenty:

 • kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa (1995)
 • wytyczne dotyczące oznakowania ekologicznego ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z łowisk morskich (2005).

Działanie to ma na celu wyróżnienie produktów rybołówstwa pochodzących z odpowiedzialnych połowów. Obecnie, aby sprostać wymaganiom konsumentów i sprzedawców, dostawcy nie tylko muszą dowieść, że oferowane przez nich produkty są bezpieczne i wysokiej jakości.

Ich zadaniem jest także udowodnić, że szanują środowisko naturalne, inwestują w zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi oraz postępują zgodnie z normami społecznymi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo swojej załogi.

Rozwiązania w ramach certyfikacji MSC

Bureau Veritas proponuje kilka programów odpowiedzialnego rybołówstwa, dostosowanych do potrzeb klientów. Rozwiązania te stworzone zostały w oparciu o sześć różnych zagadnieñ wymagających odpowiedzialnego postępowania:

 1. ZASOBY MORSKIE: utrzymywanie ustalonej biomasy poszczególnych gatunków, zwiększanie selektywności i obniżanie liczby odpadów.
 2. ŚRODOWISKO NATURALNE: utrzymywanie zdrowych ekosystemów, oszczędzanie energii (tzw. carbon footprint), obniżanie poziomu zanieczyszczeń, ograniczanie wycieków do morza oraz zapobieganie utracie narzędzi połowowych.
 3. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI: zapewnianie bezpieczeństwa produktów rybnych na pokładzie i na wszystkich etapach łańcucha przetwórczego.
 4. ZAŁOGA: poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, zwiększanie świadomości w zakresie przepisów socjalnych.
 5. JAKOŚĆ: gwarancja jakości produktów i procesów oraz możliwość określenia pochodzenia produktów, mająca na celu przypisanie odpowiedzialności na każdym etapie.
 6. ROZWÓJ LOKALNY I SPRAWIEDLIWY SYSTEM PODZIAŁU: ogólnoświatowy wkład w rozwój lokalny.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Specjalistyczna wiedza na temat produktów rybołówstwa. Bureau Veritas oferuje Państwu pomoc na każdym etapie łańcucha dostaw produktów rybołówstwa. Certyfikat MSC zapewni Państwu zgodność z najwyższymi normami jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska oraz odpowiedzialności społecznej.
 2. Kwalifikacje Bureau Veritas w zakresie łańcucha dostaw produktów rybołówstwa uznawane są przez liczących się sprzedawców, takich jak: Auchan, Carrefour, Casino, Eroski, Metro, Systeme U itp. Bureau Veritas jest również jednym z liderów na rynku kompleksowych usług morskich dla armatorów i przetwórców żywności.
 3. Sieć. Działamy w ponad 100 krajach na całym świecie, co oznacza, że oferujemy naszym klientom zarówno międzynarodowe doświadczenie, jak i szczegółową wiedzę w zakresie norm lokalnych.
 4. Znak rozpoznawany na całym świecie. Znak „Bureau Veritas” uznawany jest za symbol ciągłego dążenia do doskonałości, zrównoważonego rozwoju i rzetelności.

CZYM JEST UZNANIE BUREAU VERITAS?

Uznanie Bureau Veritas oznacza uznanie danego produktu lub procesu za zgodny z określonymi normami (wymogami, metodami itp.), wskazanymi przez klienta i poddanymi przez Bureau Veritas analizie. Na podstawie tego typu niezależnej kontroli (przeprowadzanej przez organizację zewnętrzną) przyznaje się certyfikat zgodności z normą ISO 17020 dla produktów rybołówstwa. Zdobycie takiego uznania może okazać się kamieniem milowym w dążeniach danej firmy lub branży w kierunku zdobycia „oficjalnej” certyfikacji.

JAKIE UZNANE RODZAJE CERTYFIKACJI OBOWIĄZUJĄ W DZIEDZINIE ODPOWIEDZIALNEGO RYBOŁÓWSTWA?

MSC jest niezależną organizacją pozarządową powstałą w 1997 roku. Jej zadaniem jest walka z problemem przełowienia. Przy współpracy z naukowcami, ekspertami ds. rybołówstwa i grupami ochrony, MSC opracowała normę środowiskową, na podstawie której przeprowadza się ocenę, a następnie nagradza zrównoważone łowiska, tzn. takie, w których znajdują się zdrowe zasoby, które w minimalnym stopniu oddziałują na środowisko oraz charakteryzują się wydajnym systemem zarządzania połowami. Wybierając jeden z tysiąca produktów rybołówstwa opatrzonych certyfikatem MSC, konsumenci wspierają odpowiedzialne rybołówstwo i przyczyniają się do zdrowego środowiska morskiego.

CZYM JEST „OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA” (DEFINICJA FAO Z PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU)?

Oznakowanie ekologiczne produktów rybołówstwa to logo, którym oznaczone są produkty rybołówstwa pochodzące z ryb złowionych w sposób odpowiedzialny.