certyfikacja BRC

Certyfikacja GlobalG.A.P.

ZINTEGROWANE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Postępująca intensyfikacja produkcji rolniczej stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów. Ważnym zadaniem jest zachowanie bezpieczeństwa żywności oraz propagowanie ochrony środowiska naturalnego. Standard GLOBALG.A.P. jest dobrowolnym i niezależnym systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności w zakresie pierwotnej produkcji rolnej.

Certyfikacja GlobalG.A.P. 

GLOBALG.A.P. obejmuje stosowanie dobrych praktyk rolniczych, szczególnie w zakresie właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawozów, optymalnych technik upraw, właściwego nawadniania, postępowania z odpadami powstającymi w procesie produkcji oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i higieny pracowników, bezpieczeństwa stosowanych technik uprawy i środków dla środowiska naturalnego.

Uczestnictwo w systemie GLOBALG.A.P. pomaga w produkcji bezpiecznej żywności i stanowi potwierdzenie dla klientów na całym świecie, że wdrożone zostały dobre praktyki rolnicze, produkcyjne, higieniczne w produkcji owoców, warzyw, zbóż, materiału rozmnożeniowego kwiatów oraz roślin ozdobnych. W znacznym stopniu ułatwia producentom dostęp do najbardziej efektywnych kanałów zbytu produktów, jakimi są duże sieci handlowe.

*GRASP jest dobrowolnym modułem dodatkowym, uzupełniającym system GLOBALG.A.P.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

Bureau Veritas prowadzi niezależną i obiektywną ocenę certyfikacji wyrobów na zgodność ze standardem GLOBALG.A.P. w zakresie:

  • owoców i warzyw
  • roślin uprawnych zbieranych mechanicznie
  • kwiatów i rośliny ozdobnych
  • dobrych praktyk socjalnych (GRASP)*
  • kontroli produktu w łańcuchu dostaw

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności na świecie.
  2. Doświadczenie w certyfikacji produkcji żywności: IP, produkcji ekologicznej, BRC, IFS, V-LOG, MSC, GMP+.
  3. Wysokie kwalifikacje w zakresie certyfikacji uznawanych przez czołowe sieci handlowe.
  4. Kompetentny personel z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji GLOBALG.A.P.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Rafał Grącki

+48 691 300 682, certyfikacja@pl.bureauveritas.com

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ CERTYFIKAT GLOBALG.A.P. DLA OWOCÓW I WARZYW?

Certyfikat GLOBALG.A.P. stanowi potwierdzenie produkcji bezpiecznej żywności, poszukiwanej na rynku, w której nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

KIEDY I GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ ZAMIAR PROWADZENIA PRODUKCJI ZGODNIE ZE STANDARDEM GLOBALG.A.P.?

Zamiar prowadzenia produkcji zgodnej ze standardem GlobalG.A.P. producent powinien zgłosić corocznie do jednostki certyfikującej.