certyfikacja IFS

Certyfikacja IFS

STANDARD IFS FOOD W BEZPIECZEŃSTWIE I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

CZYM JEST STANDARD IFS? 

IFS Food jest standardem skierowanym do dostawców detalicznych i hurtowych oraz do producentów żywności, a także koncernów przetwórstwa spożywczego. IFS Food znajduje zastosowanie w przypadku przetwórstwa żywności oraz gdy  zachodzi ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas  bezpośredniego pakowania.

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa  IFS Food został opracowany przez organizacje handlowe z Niemiec, Francji oraz Włoch i jest zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

IFS jest prawnie niezależną firmą z siedzibą w Berlinie w skład której wchodzi HDE, Niemiecka Federacja Detaliczna i FCD, Francuska Federacja Detaliczna. IFS posiada oddziały w Europie, Chinach i Ameryce Północnej i Południowej. Dostarcza swoje usługi w ponad 20 językach.

Standard IFS wprowadza wiele ułatwień i korzyści dla firm, m.in.:  

 • Przejrzysty i uproszczony  dostęp do rynku;
 • Przejrzystość na całej długości łańcucha dostaw;
 • Ciągłe doskonalenie poprzez zróżnicowany system oceny; 
 • Zarządzanie dostawcami za pośrednictwem bazy danych IFS;
 • Wielojęzyczne narzędzia wdrożenia jak przewodniki, aplikacje, szkolenia, webinaria oraz e-learning;
 • Mierzalne usprawnienie procesów, a tym samym eliminacja lub zmniejszenie kosztów.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IFS?

Coraz większe wymagania po stronie konsumentów spowodowały, że oferowana przez producentów żywność  oraz usługi towarzyszące powinny zapewniać najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Wzrastające ryzyko produkcji, jak i globalizacja przepływu towarów, doprowadziły do stworzenia jednolitych zasad do audytowania producentów.

Lista kontrolna, według której prowadzone są audyty certyfikujące, daje przejrzystość wyników, a stworzona baza certyfikowanych  klientów według standardu IFS pozwala sieciom handlowym na weryfikację dostarczonych informacji.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji IFS

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

ROZWIĄZANIE I możliwości zastosowania standardu IFS

Rodzina standardów IFS (International Featured Standards) obejmuje następujące normy:

 • IFS Food  jest standardem audytowania dostawców/wytwórców dla Handlowców Detalicznych i Hurtowych produktów spożywczych. Służy przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa żywności oraz poziomu jakości producentów.
 • IFS Logistic zawiera wymagania związane z załadunkiem, składowaniem, przewozem, rozładunkiem towarów.
 • IFS Broker jest skupiony na działalności pośredników handlowych. Ułatwia właściwy sposób wyboru dostawców.
 • IFS HPC dedykowany dla producentów chemii gospodarczej  oraz produktów kosmetycznych
 • IFS Wholesale / Cash & Carry dedykowany dla hurtowników oraz sklepów typu Cash&Carry
 • IFS PACsecure dedykowany dla firm pakujących  gwarantując bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych
 • IFS Food Store dla inspekcji w celu kontroli sklepów detalicznych  oraz supermarketów

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

Jesteśmy liderem w certyfikowaniu usług branży spożywczej oferującym globalne akredytacje (PCA, DANAK, COFRAC oraz ENAC) na wszystkie normy i standardy dla żywności.
 

Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu IFS?

 • IFS może pomóc firmie wprowadzić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, który obejmuje wszystkie aspekty zapewnienia jakości / bezpieczeństwa żywności i zapewnia wdrożenie niezbędnych procesów w całej firmie.
 • Dla producentów zarządzających  kilkoma zakładami pozwala wprowadzić jednolity system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Standard IFS Food łączy wymagania dostawcy ze sprzedażą detaliczną w jeden wspólny standard ze znormalizowaną listą kontrolną i systemem oceny. Oznacza to, że producenci żywności nie muszą wprowadzać różnych wymagań. Audyty certyfikacyjne przeprowadzane są przez audytorów i jednostki certyfikujące zatwierdzone przez IFS i  jednostki akredytujące. Ostatecznym celem jest osiągnięcie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.