certyfikacja IFS

Certyfikacja IFS

STANDARD IFS FOOD W BEZPIECZEŃSTWIE I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

CZYM JEST STANDARD IFS? 

IFS Food jest standardem skierowanym do dostawców detalicznych i hurtowych oraz do producentów żywności, a także koncernów przetwórstwa spożywczego. IFS Food znajduje zastosowanie w przypadku przetwórstwa żywności oraz gdy  zachodzi ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas  bezpośredniego pakowania.

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa  IFS Food został opracowany przez organizacje handlowe z Niemiec, Francji oraz Włoch i jest zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

IFS jest prawnie niezależną firmą z siedzibą w Berlinie w skład której wchodzi HDE, Niemiecka Federacja Detaliczna i FCD, Francuska Federacja Detaliczna. IFS posiada oddziały w Europie, Chinach i Ameryce Północnej i Południowej. Dostarcza swoje usługi w ponad 20 językach.

Standard wprowadza wiele ułatwień i korzyści dla firm, m.in.:  

 • Przejrzysty i uproszczony  dostęp do rynku;
 • Przejrzystość na całej długości łańcucha dostaw;
 • Ciągłe doskonalenie poprzez zróżnicowany system oceny; 
 • Zarządzanie dostawcami za pośrednictwem bazy danych IFS;
 • Wielojęzyczne narzędzia wdrożenia jak przewodniki, aplikacje, szkolenia, webinaria oraz e-learning;
 • Mierzalne usprawnienie procesów, a tym samym eliminacja lub zmniejszenie kosztów.

Wyzwanie biznesowe

Coraz większe wymagania po stronie konsumentów spowodowały, że oferowana przez producentów żywność  oraz usługi towarzyszące powinny zapewniać najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa. Wzrastające ryzyko produkcji, jak i globalizacja przepływu towarów, doprowadziły do stworzenia jednolitych zasad do audytowania producentów.

Lista kontrolna, według której prowadzone są audyty certyfikujące, daje przejrzystość wyników, a stworzona baza certyfikowanych  klientów według standardu IFS pozwala sieciom handlowym na weryfikację dostarczonych informacji.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji IFS

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY

ROZWIĄZANIE I możliwości zastosowania standardu

Rodzina standardów IFS (International Featured Standards) obejmuje następujące normy:

 • IFS Food  jest standardem audytowania dostawców/wytwórców dla Handlowców Detalicznych i Hurtowych produktów spożywczych. Służy przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa żywności oraz poziomu jakości producentów.
 • IFS Logistic zawiera wymagania związane z załadunkiem, składowaniem, przewozem, rozładunkiem towarów.
 • IFS Broker jest skupiony na działalności pośredników handlowych. Ułatwia właściwy sposób wyboru dostawców.
 • IFS HPC dedykowany dla producentów chemii gospodarczej  oraz produktów kosmetycznych
 • IFS Wholesale / Cash & Carry dedykowany dla hurtowników oraz sklepów typu Cash&Carry
 • IFS PACsecure dedykowany dla firm pakujących  gwarantując bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych
 • IFS Food Store dla inspekcji w celu kontroli sklepów detalicznych  oraz supermarketów

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

Jesteśmy liderem w certyfikowaniu usług branży spożywczej oferującym globalne akredytacje (PCA, DANAK, COFRAC oraz ENAC) na wszystkie normy i standardy dla żywności.
 

Dlaczego IFS Food i jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu IFS?

 • IFS może pomóc firmie wprowadzić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, który obejmuje wszystkie aspekty zapewnienia jakości / bezpieczeństwa żywności i zapewnia wdrożenie niezbędnych procesów w całej firmie.
 • Dla producentów zarządzających  kilkoma zakładami pozwala wprowadzić jednolity system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Standard łączy wymagania dostawcy ze sprzedażą detaliczną w jeden wspólny standard ze znormalizowaną listą kontrolną i systemem oceny. Oznacza to, że producenci żywności nie muszą wprowadzać różnych wymagań. Audyty certyfikacyjne przeprowadzane są przez audytorów i jednostki certyfikujące zatwierdzone przez IFS i  jednostki akredytujące. Ostatecznym celem jest osiągnięcie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.