certyfikacja BRC

Certyfikacja BRC

UDOWODNIJ, ŻE TWOJE PRODUKTY SĄ BEZPIECZNE I NIE ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU I ZDROWIU KONSUMENTÓW

Kogo obowiązuje BRC Global Standard?

Brytyjska organizacja BRC (British Retail Consortium), działająca od 1998 roku, skupiająca brytyjskie, skandynawskie, duńskie i holenderskie sieci hipermarketów opracowała standardy dla:

 • producentów żywności (BRC Food)
 • operatorów logistycznych (BRC Storage & Distribution)
 • producentów opakowań (BRC Packaging and Packaging Materials)
 • producentów wyrobów gospodarstwa domowego i kosmetyków oraz innych produktów nie będących oraz żywnością ani opakowaniami (BRC Consumer Products)
 • dostarczających im produkty tzw. „marki własnej”
 • pośredników i agentów ( Agents  and Brokers).

Rodzina standardów BRC

 1. BRC Food zawiera wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności („marki własnej”) oraz określa zasady audytowania. Łączy zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania.
 2. BRC/IoP Packaging and Packaging Materials stawia wymagania wobec producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności, jak również producentów opakowań o innym przeznaczeniu. Są to głównie wymagania w zakresie higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania  jakością. BRC/IoP został stworzony przez British Retail Consortium (BRC) i  Institute  of  Packaging  (IoP)  w  roku  2001.
 3. BRC Storage & Distribution podaje wymagania dotyczące składowania, dystrybucji i sprzedaży hurtowej oraz zlecanych usług w zakresie paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych.
 4. BRC Consumer Products skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np.: producentów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego.
 5. BRC Agents and Brokers stosowany w przypadku firm, które nie produkują, przetwarzają, nie pakują oraz nie przechowują w ich wlasnych obiektach lub zakładach żywności, a jedynie kupuja , sprzedają produkty.

Kroki w procesie certyfikacji brc

 1. Certyfikat BRC przyznaje się konkretnemu zakładowi produkcyjnemu na 12 lub 6 miesięcy licząc od daty jego przyznania w zależności od uzyskanego poziomu.
 2. Maksymalny czas od daty audytu do przynania certyfikatu to 42 dni.
 3. Podczas audytu oceniany jest poziom spełnienia wymagań standardu BRC. Brak spełnienia wymagań oznacza niezgodność. Poziom niezgodności audytor określa na podstawie wagi i ryzyka w oparciu o zebrane dowody.
 4. Raport oraz dowody działań korygujących są weryfikowane podczas przeglądu technicznego przez kierownictwo jednostki certyfikacyjnej, które ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu i poziomie oceny (A, B, C lub D). Oceny A , B , C ( w przypadku 1 dużej niezgodność) są pozytywne, certyfikat BRC jest przyznawany. Natomiast przy ocenie C (w tym 2 duże niezgodności) oraz D wymagany jest audyt ponowny w terminie do 28 dni potwierdzający zamknięcie niezgodności, a także zwiększona częstotliwość ponownych audytów z „co 12 miesięcy” na „co 6”. Ocena poniżej D skutkuje  nieprzyznaniem  certyfikatu.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Największa w Polsce ilość wydanych certyfikatów BRC we wszystkich sektorach rynku spożywczego.
 2. Doświadczenie w certyfikacji BRC od 2003 roku. Aktywny członek BRC. Bureau Veritas posiada globalne akredytacje (UKAS, COFRAC, DAR) na wszystkie normy i standardy dla żywności, tym brytyjską UKAS oraz polską PCA na certyfikację BRC Food.