Certyfikat VLOG

Certyfikat VLOG - udowodnij, że produkujesz żywność bez GMO

DOWIEDŹ SWOJEGO ZAANGAŻOWANIA W PRODUKCJĘ NONGMO Z CERTYFIKACJĄ VLOG

Wyzwanie biznesowe

Twoja firma jest obecna w łańcuchu dostaw żywności i chcesz udowodnić Klientom, że Twoje wyroby są wolne od GMO, a procesy zarządzania produkcją transparentne.

Rozwiązanie

CERTYFIKAT VLOG

Certyfikat VLOG to gwarancja, że dany produkt jest wolny od organizmów modyfikowanych genetycznie, witamin, aromatów, enzymów, etc. wyprodukowanych z pomocą GMO. Podobnie dzieje się z produktami pochodzenia zwierzęcego, które przeznaczone są do karmienia zwierząt – wskazane pasze wolne są od GMO.

Certyfikat VLOG należy do Niemieckiego Stowarzyszenia Żywności bez Inżynierii Genetycznej (German Association Food without Genetic Engineering) – organizacji, która od kilkunastu lat wyznacza i ulepsza standardy kontroli non GMO w łańcuchu produkcji żywności.

Dla kogo jest certyfikat VLOG?

Certyfikat VLOG początkowo można było uzyskać tylko na terenie Niemiec, jednak od kilku lat jest możliwość certyfikacji także w krajach sąsiednich.

Warto zauważyć, że zarówno standard jak i oznaczenie są dobrowolne. Oznacza to, że można na produktach używać wyróżnika VLOG albo też stosować własne logo non GMO, przy jednoczesnej akceptacji ze strony VLOG.

Certyfikat ten jest istotny dla producentów (rolników), zakładów przetwórczych, firm dystrybucyjnych, transportu oraz producentów pasz. Dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego jajek, mleka czy mięsa, jak również ma zastosowanie dla zbóż, warzyw i owoców. Jego posiadanie oznacza, że z procesu produkcyjnego wyeliminowano wszystkie składniki, które mogą zawierać GMO. Ponadto wykluczono z cyklu karmienia zwierząt pasze, które mogą zawierać GMO.

Jakie podjąć działania w celu weryfikacji VLOG?

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest, oczywiście, wyeliminowanie składników pochodzenia GMO z procesu produkcyjnego.

Niezwykle pomaga prowadzenie rzetelnej dokumentacji, która potwierdza brak stosowania materiałów i dodatków paszowych, które mogą zawierać organizmy GMO (Facility Description). Ważny jest także szczegółowy opis sposobu transportu pasz. Powinien być certyfikowany na zgodność z QS/GMP+. W przypadku, kiedy tak się nie dzieje należy wprowadzić nadzór transportu, z wyszczególnieniem kontroli czystości oraz potencjalnych źródeł zanieczyszczeniem GMO.

Od sierpnia 2018 roku wymagana jest certyfikacja paszowych w przypadku, gdy poziom ryzyka dla rolnika będzie przyjęty jako „0”.

Wymagania dla producentów mleka:

 • sporządzenie inwentarza gospodarskiego wraz z dokładnym opisem rodzaju paszowych
 • stosowanie pasz wolnych od GMO (zachowanie dowodu: etykiety, certyfikacji pasz, zapewnienie producenta)
 • przygotowanie listy dawek żywieniowym (liczonych w skali TMR)
 • opis transportu pasz oraz przedstawienie listy podwykonawców pasz
 • przedstawienie planu poboru próbek dla potwierdzenia używania pasz non GMO – wymagana ocena ryzyka

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Nasze podejście

Działania, jakie zapewnia Bureau Veritas dla potwierdzenia zgodności przebiegu procesu w firmie:

 • kontrola dostawców i surowców dotycząca zanieczyszczeń GMO
 • zabezpieczenie procesu produkcyjnego
 • szkolenia pracownicze
 • odpowiednie zapisy na każdym etapie procesu dla zagwarantowania właściwej identyfikowalności
 • zapewnienie wymaganego próbkowania oraz analiz laboratoryjnych surowców, produktów pośrednich oraz końcowych.

Korzyści 

 1. Certyfikat jest powszechny (posiada go już ponad 350 licencjonowanych producentów mięsa, mleka, mąki czy miodu) i popularny (oznaczenie VLOG ma 2000 produktów). Dlatego jego posiadanie jest konieczne by funkcjonować na rynku na najwyższym poziomie i zachować konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa względem innych firm.
 2. Wspiera go i rozpoznaje niemiecka administracja rządowa, jak również jest stosowany, a wręcz wymagany przez największe niemieckie sieci handlowe oraz producentów żywności.
 3. Certyfikacja VLOG jest niezbędna do sprzedaży produktów. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno żywności, jak i pasz w łańcuchu spożywczym, dzięki temu, że podlega i spełnia najważniejsze wymagania systemu.

Zapytaj o szczegóły oferty:

Piotr Tomczykowski

+48 601 304 564, certyfikacja@pl.bureauveritas.com

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Jesteśmy pierwszą polską jednostką certyfikacyjna VLOG.
 2. Dedykowane centrum kompetencyjne VLOG pozwala na szybsze uzyskanie certyfikatu
 3. Audyty przeprowadzają doświadczenie audytorzy VLOG (sześciu w Polsce i trzynastu w innych krajach UE).

JAKIE SĄ SPOSOBY CERTYFIKACJI VLOG?

 1. Certyfikacja indywidualna - podczas tego sposobu certyfikacji wymagany jest coroczny audyt zewnętrzny.
 2. Certyfikacja grupowa - dedykowana tylko grupie rolników. W tym przypadku audyt zewnętrzny przeprowadzany jest w zależności od oceny ryzyka (poziomy 0, 1, 2) jednak nie rzadziej niż raz na 3 lata.