Press Release

Bureau Veritas Globalnym Partnerem Carbone Disclosure Project  w zakresie oceny kwestionariuszy 2020

sie. 25 2020
Kontynuując swoją misję wspierania organizacji w osiąganiu ich celów środowiskowych, Bureau Veritas zostało w tym roku wybrane jako Globalny Partner CDP w zakresie oceny kwestionariuszy wypełnianych przez podmioty poproszone o zaraportowanie swojego wpływu na środowisko.

W ramach tego prestiżowego zadania Bureau Veritas będzie wspierać CDP w ocenie odpowiedzi w kwestionariuszach dotyczących zmian klimatycznych, lasów oraz wody, przekazywanych przez organizacje z całego świata poprzez platformę Carbone Disclosure Project.

Prowadząc jeden z najbardziej znaczących międzynarodowych programów określania wpływu działalności różnych podmiotów na środowisko, Carbon Disclosure Project każdego roku wspiera tysiące spółek, miast, państw i regionów w dokonywaniu oceny ryzyka i ich wpływu na zmiany klimatyczne, wylesianie i bezpieczeństwo wodne, a także pomaga w zarządzaniu tym wpływem. W ramach tego procesu, prowadzonego od ponad 20 lat w celu zachęcania do aktywnego angażowania się w kwestie środowiskowe, CDP ocenia odpowiedzi każdej organizacji i raz w roku publikuje wyniki tych ocen.

Wybierając swojego globalnego partnera w zakresie procesu oceniania kwestionariuszy (scoringu) w cyklu 2020, Carbone Disclosure Project zwróciło się do Bureau Veritas, firmy która od wielu lat wspiera misję polegającą na prowadzeniu programu zrównoważonego rozwoju poprzez Globalne Partnerstwo w zakresie Weryfikacji.

W celu realizacji swojego zadania Globalnego Partnera CDP w zakresie oceny kwestionariuszy, Dział ds. Zrównoważonego Rozwoju Bureau Veritas UK – zespół wysoko wykwalifikowanych weryfikatorów i konsultantów będzie współpracować z globalną siecią 1400 biur Bureau Veritas w ponad 140 krajach na całym świecie.

Komentując zdobycie tego prestiżowego kontraktu, Lina Hilwani, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas UK, stwierdziła: „Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy Globalnym Partnerem CDP w zakresie oceny formularzy 2020. Jest to prestiżowe wyróżnienie, które odzwierciedla nasze bardzo głębokie zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. CDP jest kluczową organizacją prowadzącą program zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej, w szczególności biorąc pod uwagę pogląd inwestorów. Dla Bureau Veritas to zaszczyt móc wspierać jej misję i wysiłki.

Jesteśmy przekonani, że dążenie do ochrony tych samych wartości oraz wyjątkowe osiągnięcia naszych doświadczonych zespołów ds. zrównoważonego rozwoju to nie tylko klucz dotychczasowych udanych relacji z CDP, ale także dalszego skutecznego partnerstwa w zakresie oceniania kwestionariuszy. Cieszymy się na współpracę z CDP i wnoszenie istotnego wkładu w tak ważnej dziedzinie”.

Faye Bennett-Hart, Kierownik Działu ds. Ustalania i Oceny Wpływu na Środowisko w CDP, powiedziała: „Przejrzysta sprawozdawczość jest fundamentem działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki naszemu globalnemu systemowi ustalania wpływu działalności podmiotów na środowisko możemy pomagać firmom i lokalnym władzom na całym świecie w podejmowaniu pilnych wyzwań dotyczących zmian klimatycznych, wylesiania i bezpieczeństwa wody. Aby być skutecznym, potrzebujemy partnera w zakresie oceniania, posiadającego umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu złożonymi kwestiami sprawozdawczości środowiskowej.

Wieloletnia współpraca z Bureau Veritas pozwoliła nam poznać jej wysokie standardy jakości, fachową wiedzę i ogromne doświadczenie w tej dziedzinie, co zadecydowało, że wybraliśmy ją na naszego Globalnego Partnera 2020 w zakresie scoringu”.

Zapraszamy na naszą stronę aby poznać szkolenia dot. ochrony środowiska, na których uczymy m.in. jak zarządzać kwestiami klimatycznymi w firmie.

W zakładce ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ odnajdą państwo m.in.: carbon footprint kalkulator - narzędzie do obliczania śladu węglowego zgodnie z protokołem GHG, czy naszą usługę weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

Zapraszamy do kontaktu:

Mikołaj Potocki

E: mikolaj.potocki@bureauveritas.com

O Bureau Veritas

Bureau Veritas posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także Członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS).