FSPCA* - Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności

Audyty dostawców

OCENA RYZYKA I BUDOWA ZAUFANIA W RELACJACH Z DOSTAWCAMI

W jakim celu wykonuje się audyt dostawcy?

Powszechne komplikacje na rynku rolno-spożywczym, upowszechnienie systemów jakości i bezpieczeństwa żywności (ISO, HACCP, FSSC 22000, BRC, FSC), wzrost oczekiwań względem dostawców oraz eksportu polskich surowców, półproduktów i wyrobów gotowych stworzyły potrzebę prowadzenia auditów dostawców, w celu:

 • zakwalifikowania dostawcy
 • okresowej oceny dostawcy
 • poszukiwania rozwiązań zaistniałych problemów np. na wskutek reklamacji
 • oceny ryzyka związanego dostawcą oraz wspólnego poszukiwania optymalnych dróg redukcji ryzyka, przy zachowaniu wzajemnego zaufania

Czym jest audyt dostawców?

Audyt dostawcy to niezależne i obiektywne badanie stopnia spełnienia przez dostawcę wymagań w zakresie zapewnienia jakości, bezpieczeństwa żywności i/lub w zakresie specyficznych wymagań, wynikających z umowy. Audyty dostawców powinny być prowadzone w całym łańcuchu dostaw żywności „od pola do stołu”: począwszy od pierwotnej produkcji rolnej przez produkcję surowców, produkcję i przetwarzanie żywności, magazynowanie, logistykę, transport (lądowy, morski, śródlądowy) oraz sprzedaż.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

 1. Niezależna i obiektywna "strona trzecia": wiodąca w skali międzynarodowej jednostka certyfikująca, nieograniczająca się do roli cenzora.
 2. Metoda Bureau Veritas: opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń, dająca możliwość wymiernej oceny dostawcy.
 3. Wiedza i doświadczenie: Audytorzy, rejestrowani w IRCA, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu audytów systemów jakości, bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach spożywczych (ISO 22000, DS. 3027 HACCP, BRC, IFS, GMP+, NQS,) oraz obszernym, praktycznym doświadczeniem w sektorach audytowanych branż. Pierwsze audyty dostawców przeprowadzone były w Polsce w drugiej połowie lat 90-tych, na zlecenie firmy Pillsbury, twórcy metody HACCP.
 4. Uznanie: Bureau Veritas to niezależna i wiodąca w skali międzynarodowej jednostka certyfikująca, uznana w ponad 50-ciu organizacjach udzielających akredytacji.
 5. Globalna obecność oraz gwarancja jednolitego standardu audytów na całym świecie. Wieloletnia obecność w Polsce i prowadzenie audytów w języku polskim.

CZY DOSTAWCA POSIADAJĄCY CERTYFIKOWANY SYSTEM (ISO, HACCP) MUSI BYĆ AUDYTOWANY?

Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu przypadkach audyty dostawców posiadających już certyfikowane systemy zarządzania zyskują pewną wartość dodaną. Audyt dostawcy prowadzony przez Bureau Veritas jest zawsze ukierunkowany na specyficzne wymagania ustalone z klientem, podczas gdy audyty certyfikacyjne (ISO, HACCP, BRC, IFS) są ukierunkowane na wymagania (punkty) normy lub standardu.

KTO POWINIEN PROWADZIĆ AUDYTY DOSTAWCÓW?

Coraz większa liczba przedsiębiorstw dostrzega korzyści płynące z prowadzenia audytów dostawców. Nie wszyscy dostawcy posiadają certyfikaty systemów zarządzania i szczególnie w takim przypadku widać zapotrzebowanie na oceny dostawcy i dostarczenia odbiorcom obiektywnych dowodów skutecznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. W przypadku niektórych certyfikowanych standardów  (GMP+, FAMI QS, MSC/ASC, BRC, IFS) wymagana jest certyfikacja dostawców przez niezależne jednostki certyfikacyjne.

JAKI STANDARD JEST PODSTAWĄ PROWADZENIA AUDYTÓW DOSTAWCÓW?

Audyty możemy prowadzić w oparciu o różne wymagania, ale generalnie wyróżniamy 3 modele współpracy:

 • metoda Bureau Veritas (lista pytań Bureau Veritas), opracowana na podstawie naszych wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń w sektorze rolno-spożywczym
 • standard własny klienta, gdzie przeszkolony audytor Bureau Veritas obiektywnie weryfikuje spełnienie wymagań zawartych w tych dokumentach
 • normy lub standardy międzynarodowe, krajowe, wymagania, przewodniki branżowe lub też połączenie wszystkich wymagań.