Certyfikacja ISO 22000

Certyfikacja
ISO 22000

MIĘDZYNARODOWA NORMA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI ISO 22000

W dobie ograniczonego zaufania konsumentów do oferowanych wyrobów, większość organizacji dostrzegła potrzebę uzyskania i dostarczenia odbiorcom obiektywnych dowodów swojej zdolności do kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Jednym z nich jest certyfikat ISO 22000, który wydawany jest na podstawie jednolitej i rzetelnej oceny w czasie audytu certyfikującego.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

ISO 22000 – to norma, która jest pierwszą próbą ujednolicenia systemu HACCP od 1969 roku. Wprowadza ona nowe ujęcie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta powstała w wyniku połączenia zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP i elementami systemu zarządzania jakością. Pełna nazwa nosi tytuł: "System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego".

W 2015 roku norma ISO 22000 doczekała się nowego wydania. Bureau Veritas w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wdrażania systemów ISO 22000 uzyskało wymagane akredytacje potrzebne do wydawania certyfikatów zgodnych z nowym wydaniem.

Bureau Veritas w swojej ofercie posiada również możliwość certyfikacji według normy FSSC (Food Safety System Certification), która  powstała w wyniku współpracy niektórych wiodących światowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności takich jak sieci handlowe, duzi producenci żywności  i firmy świadczące usługi gastronomiczne skupione w Organizacji: Global Food Safety Initiative.

Norma FSSC jest komplementarna z normą ISO 22000, dopełnia ją o szczegółowe wymogi dotyczące programów wstępnych i łączy w sobie wymagania przedstawione w obu normach:

 • ISO 22000 „Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym”
 • ISO / TS 22003 Dodatkowe wymagania (programy wstępne) przeznaczone dla różnych branż spożywczych: prawne, ustawowe, lokalne, globalne,  nadzór nad usługami dostarczanymi, jak transport, utrzymanie techniczne, skuteczny nadzór nad personelem w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa żywności.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

Projekt "ISO 22000" prowadzony był przez grupę specjalistów (WG8) w ramach Komitetu Technicznego TC 34 Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego ISO. Grupą specjalistów (WG 8) kierował Jacob Faergemand z Bureau Veritas Dania. W grupie roboczej uczestniczyli eksperci z krajów o największym udziale na rynku produkcji żywności na świecie.

 1. Bureau Veritas jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu ISO 22000. Odpowiada za wydanie pierwszych na świecie (Dania, 2005 rok) i w Polsce (2006 rok) akredytowanych certyfikatów ISO 22000. Uprawnienia do wydawania certyfikatów systemu ISO 22000 wynikają z faktu posiadania odpowiedniej akredytacji.
 2. Bureau Veritas jest obecne globalnie oraz gwarantuje jednolity standard audytów, na całym świecie.

CO POWINNA ZROBIĆ ORGANIZACJA POSIADAJĄCA SYSTEM, ABY PRZEKSZTAŁCIĆ GO W ISO 22000, FSSC?

Jeśli organizacja wdrożyła system np. w oparciu o Codex Alimentarius, ISO 9001, IFS lub BRC, wymagane jest dostosowanie do wymagań normy ISO 22000 w pewnych, specyficznych obszarach, takich jak: komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, walidacja środków nadzoru zagrożeń (HACCP, PRP, OPRP) oraz udokumentowanie programów wstępnych (PRP) i operacyjnych programów wstępnych (OPRP).

Z ILU DZIAŁÓW ORAZ JAKĄ TEMATYKĘ POKRYWA NORMA ISO 22000?

Norma ISO 22000 składa się z siedmiu rozdziałów:

 • kontekst organizacji
 • przywództwo
 • planowanie
 • wsparcie
 • operacje
 • ocena efektów działalności
 • doskonalenie