News

Oświadczenie Bureau Veritas Polska - działanie w czasie pandemii

mar. 25 2020

Szanowni Państwo,

w czasie pandemii koronawirusa bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów oraz partnerów jest dla nas priorytetowe. Jako firma funkcjonująca globalnie, od początku stwierdzenia epidemii COVID-19 w Chinach, monitorujemy ryzyko i dostosowujemy nasze czynności wobec zmieniającej się sytuacji w Polsce oraz na świecie.

Utrzymujemy stały kontakt z naszymi klientami, jednostkami akredytującymi i właścicielami standardów oraz pełną ciągłość działań, z zachowaniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wdrożyliśmy także własną wewnętrzną Procedurę i powołaliśmy Komitet Kryzysowy, którego prace koordynują kierownicy biur lokalnych Bureau Veritas.

Wszędzie tam gdzie to możliwe, w celu ograniczania możliwości rozprzestrzenia się koronawirusa, zalecamy pracę zdalną i zachęcamy do kontaktu w formie tele oraz wideokonferencji.

W naszych biurach stosujemy procedury i środki zapobiegawcze mające zapewnić bezpieczeństwo zarówno gości, jak i pracowników Bureau Veritas.

Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić Państwu usługi w możliwie najlepszych warunkach wobec zmieniającej się sytuacji i bieżących wskazań ze strony Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz WHO.

 

Z wyrazami szacunku oraz troski o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo,


Magdalena Wierzejska

Prezes Zarządu Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.