virus

Certyfikacja bezpieczeństwa biologicznego

Do powstania ogniska choroby zakaźnej w miejscu pracy może dojść w każdej chwili. Certyfikacja bezpieczeństwa biologicznego oferowana przez Bureau Veritas skupia się na systemach zarządzania i wymaga wdrożenia protokołów sanitarnych, które są zgodne ze standardami przyjętymi w branży, a ponadto zapewniają pracownikom i klientom bezpieczne środowisko biznesowe.

Brak odpowiedniego przygotowania ze strony przedsiębiorstwa może prowadzić do zaostrzenia negatywnych skutków epidemii chorób zakaźnych, bez względu na to, czy mamy do czynienia z koronawirusem czy zwykłą grypą. Aby zminimalizować ryzyko infekcji i pomóc zachować zdrowie i bezpieczeństwo, firmy muszą jak najlepiej przygotować zarówno siebie, jak i swoich pracowników.

Certyfikacja bezpieczeństwa biologicznego opiera się na systemie zarządzania, który wymaga opracowania i wdrożenia kontroli najlepszych praktyk, środków zapobiegawczych i protokołów sanitarnych zgodnych z obowiązującymi wymogami opracowanymi przez uznane autorytety. Ten program pozwala firmom zademonstrować swoje zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz nieprzerwanie świadczyć usługi najważniejszym interesariuszom.

Główne korzyści certyfikacji 

 • Zmniejszenie ryzyka zakażenia

  lub infekcji w wyniku narażenia na czynnik ryzyka w miejscu pracy

 • Lepsze przygotowanie na wypadek przyszłych epidemii

  w zakresie zapewniania zdrowia i bezpieczeństwa

 • Dowód zaangażowania w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy

  i nieprzerwane świadczenie usług głównym interesariuszom

 • Zapewnienie zgodności

  z odpowiednimi wymogami, określonymi przez uznane autorytety, w zakresie zarządzania ryzykiem epidemii chorób zakaźnych

Zapytaj o szczegóły oferty 

Kontakt

Certyfikacja bezpieczeństwa biologicznego fundamentem bezpiecznego miejsca pracy

Nowy standard bezpieczeństwa biologicznego został opracowany przez ekspertów Bureau Veritas którzy wzięli pod uwagę najnowsze wytyczne dotyczące strategii zarządzania ryzykiem wystąpienia chorób zakaźnych. System zarządzania wprowadza obejmującą całe przedsiębiorstwo politykę monitorowania zdrowia pracowników i wdrażania protokołów sanitarnych, by zmniejszyć ryzyko skażenia wynikające z powstania ogniska choroby zakaźnej. Zawiera również oparty na ocenie ryzyka plan działania, który uwzględnia wymogi zgodności z protokołami bezpieczeństwa, kwestie absencji, wzajemnych szkoleń pracowniczych i przerw w prowadzeniu działalności.
Regularne audyty wewnętrzne i inspekcje systemu zarządzania zapewniają zgodność i ciągłe doskonalenie.

Odpowiednie zasoby umożliwiające skuteczne wdrożenie

Aby zapewnić zgodność z polityką i protokołami dotyczącymi ryzyka chorób zakaźnych, należy określić i utrzymywać odpowiednie zasoby i kompetencje. System zarządzania wymaga określenia i zapewnienia tych zasobów, na przykład maseczek, środków do dezynfekcji i bezdotykowych koszy na śmieci. Kompetencje pracowników muszą z kolei spełniać wymogi zgodności albo należy je zwiększyć, by usunąć wszelkie niezgodności. Należy również określić obowiązki w zakresie komunikacji i używać odpowiednich kanałów do przekazywania informacji pracownikom, klientom, gościom, dostawcom, podwykonawcom i usługodawcom.

Na bieżąco z zagrożeniami w miejscu pracy

Kontrolowanie zagrożeń w miejscu pracy jest kluczem do zminimalizowania ryzyka infekcji w czasie epidemii choroby zakaźnej. System zarządzania ryzykiem związanym z chorobami zakaźnymi wymaga wdrożenia najefektywniejszych środków ochrony w formie kontroli inżynieryjnych i administracyjnych, bezpiecznych metod pracy i odpowiedniego użycia środków ochrony indywidualnej (SOI) oraz środków ochrony osobistej(SOO). Jeśli chodzi o kontrole inżynieryjne i administracyjne, mogą one obejmować montaż osłon ochronnych i dostosowanie godzin pracy w taki sposób, by umożliwić zachowanie dystansu społecznego. Bezpieczne metody pracy zapewniają natomiast procedury, które ograniczają czas trwania i częstotliwość narażenia na czynnik ryzyka, a środki ochrony indywidualnej i środki ochrony osobistej to dodatkowe zabezpieczenie przed takim kontaktem.