expansion support

Expansion support
(kompleksowe wsparcie rozwoju)

Rozwijający się Polski rynek staje się coraz bardziej wymagający zarówno dla inwestorów lokalnych jak i zagranicznych. Ekspansja działalności niesie ze sobą nie tylko korzyści ale również ryzyko związane z zmieniającymi się standardami jak regulacjami prawnymi.

ABY WYJŚĆ NA PRZECIW WYMAGANIOM PARTNERÓW TAK ZAGRANICZNYM JAK I KRAJOWYMPLANUJĄCYM ROZWIJAĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE, BUREAU VERITAS ŚWIADCZY SZEROKI ZAKRES USŁUG, WSPOMAGAJĄCYCH OKREŚLENIE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  REGULACJI PRAWNYCH i bezpieczeństwa środowiskowego ORAZ ZAPEWNIENIE WSPARCIA W OSIĄGNIĘCIU PEŁNEJ ZGODNOŚCI FIRMY.

Zakres wsparcia jakie świadczymy w ramach rozpoczęcia działalności w Polsce:

WSPARCIE Z ZAKRESU DOPASOWANIA POWIERZCHNI

Znalezienie odpowiedniej powierzchni biurowej, magazynowej,produkcyjnej czy budowlanej nie jest łatwe, szczególnie że wiele obiektów podlegaja regulacjom, o których możemy nie posiadać wiedzy jako najemca. BV pomaga w doborze odpowiedniej powierzchni, weryfikując jej zgodność z obowiązującymi przepisami oferując kompleksową obsługę BHP oraz sprawdzając wszystkie dokumenty wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i prowadzonej działalności, takie jak:

 • weryfikacja kompletności dokumentacji obiektu
 • weryfikacja kompletności dokumentacji instalacji w tym protokoły z jej utrzymania i regularnych inspekcji
 • weryfikacja stanu faktycznego obiektu oraz związane z nim konieczne inwestycje
 • wsparcie w dostosowaniu obiektu do aktualnych przepisów prawa
 • wsparcie w wykonaniu wyceny pod zakup/sprzedaż oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji
 • autoryzacja i nadzór nad prowadzonymi działaniami mającymi dostosować obiekt do prowadzonej działalności
 • digitalizacja obiektu wraz z prowadzeniem stałego monitoringu zgodności

WSPARCIE DLA STANOWISKA PRACY

Oferowane przez nas usługi w zakresie kompleksowej obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowią regularny sposób na kontrolę nowego oddziału względem bezpieczeństwa, tak jak i gwarantują niezbędne szkolenia dla pracowników. Dzięki kompleksowości obsługi realizujemy cały zakres usług zarówno wymaganych prawnie jak i dbających o bezpieczeństwo pracodawcy i pracownika:

 • kompleksowa obsługa BHP
 • wstępne oraz cykliczne szkolenia dla pracowników (BHP, Ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc etc.)
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla różnych grup zawodowych
 • prowadzenie postępowań powypadkowych dla wypadków (lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych)
 • opiniowanie Instrukcji i Procedur
 • Konsultacje w zakresie BHP i PPOŻ
 • Roczne analizy stanu BHP
 • Prowadzenie regularnych kontroli 

WSPARCIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO

Oferowane przez nas usługi w zakresie ochrony środowiska, pomagają spełnić kompleksowe wymogi prawa zarówno lokalnego jak i europejskiego. Ponadto pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, a tym samym zminimalizować koszty związane z prowadzeniem działalności.

 • Weryfikacja regulacji lokalny w odniesieniu do przepisów UE
 • Identyfikacja wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego z obrotem poszczególnymi substancjami
 • Wsparcie w weryfikacji i tworzeniu procedur gromadzenia, postępowania i przetwarzania odpadów i emisji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa środowiskowego
 • Przeprowadzanie szczegółowych audytów środowiskowych na istniejących obiektach
 • Digitalizacja procesów i cykliczności działań, wraz z prowadzeniem stałego monitoringu utrzymania zgodności
Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane