reviguard

REVIGUARD - WIRTUALNY SYSTEM CMMS

ReviGUARD to nowoczesny system CMMS, służący do sprawowania kontroli  nad obowiązkowymi przeglądami oraz bezpośredni sposób na prowadzenie nadzoru nad ich realizacją.

Według Polskiego prawa, stan techniczny prowadzonych przez przedsiębiorców nieruchomości podlega regularnym kontrolom wedle określonych ustawowo czasookresów. Instalacje jak i urządzenia niezbędne w funkcjonowaniu nieruchomości, wymagają cyklicznej weryfikacji np. w ramach przeglądów rocznych budynku, przez osoby uprawnione w świetle prawa budowlanego (posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i uprawnienia).

Wobec regularnie zmieniających się regulacji, związanych z urządzeniami i instalacjami podlegającymi przeglądom cyklicznym, śledzenie zmian, staje się nie tylko czasochłonne ale i trudne do połączenia z realizacją codziennych obowiązków.

Bureau Veritas jako globalny ekspert w dziedzinie testów, inspekcji i certyfikacji, długo pracował nad stworzeniem łatwego i szybkiego sposobu pozwalającego na monitorowanie procesów wymaganych prawnie, prowadzenie ścisłej dokumentacji wirtualnej i kontrolowanie serca swojej nieruchomości, bez konieczności 24 godzinnego zaangażowania w proces. Tak powstał system ReviGUARD. 

Czym jest ReviGUARD? 

ReviGUARD jest systemem CMMS, poświęconym kontroli obowiązkowych inspekcji, konserwacji i działań wymaganych przez regulacje krajowe i lokalne. Jego podstawowe funkcje i zalety to:

 • Automatyczna kontrola i nadzór na wykonaniem inspekcji i konserwacji
 • Automatyczny system planowania dzięki zestawom regulacyjnym wprowadzanym i kontrolowanym przez Bureau Veritas
 • Łatwy i szybki dostęp z każdego urządzenia sieciowego
 • System Workflow współpracujący z paszportyzacja urządzeń
 • Wirtualna baza danych zarówno dla dokumentacji urządzeń jak i dla protokołów z prac przeprowadzonych
 • Narzędzie sieciowe dostępne z każdego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci
ReviGUARD to system planowania przygotowany z myślą o stworzeniu szybkiego i prostego dostępu do danych i stanów urządzeń, dzięki paszportyzacji infrastruktury obiektu.

Czym jest i jak przebiega paszportyzacja?

Paszportyzacja urządzeń i instalacji to proces stworzenia wirtualnych baz danych, zawierających:

 • Kluczowe informację o urządzeniach
 • Dokumentacje techniczną
 • Przypisane zestawy regulacyjne determinujące częstotliwość inspekcji i konserwacji
 • Dokumentację z przeprowadzonych prac i modernizacji
 • Kod QR wraz z lokalizacją urządzeń na wirtualnych planach obiektu
 • Pozycje dostępowe z możliwością udostępniania dla serwisów wykonujących usługę

Przebieg Paszportyzacji: 

KROK 1: Weryfikacja dokumentacji i list urządzeń,

KROK 2: Implementacja urządzeń, dokumentacji do systemu i nadanie zestawów regulacyjnych;

KROK 3: Paszportyzacja urządzeń, poprzez sparowanie systemu z nadanymi kodami QR i umieszczenie ich na powierzchni urządzeń tak jak na rzutach graficznych w systemie;

KROK 4: Nadanie dostępów i określenie zakresów odpowiedzialności użytkowników oraz ekip serwisowych.

KROK 5: Prowadzenie nadzoru pośredniego oraz zapewnienie wsparcia technicznego

ReviGUARD eliminuje podstawowe błędy ludzkie i zastępuje je automatycznymi rozwiązaniami. Dzięki rozbudowanemu modułowi Workflow, system może być również wykorzystywany do dokonywania zgłoszeń przez Najemców lub użytkowników powierzchni, odpowiedzialnych za dane zakresy (np. w produkcji).

Ponad to mając na uwadze komfort naszych partnerów, wprowadziliśmy możliwości tworzenia własnych cyklicznych reguł i ordynacji, mających odwzorować wewnętrzne regulacje organizacji.

Zapytaj o szczegóły oferty

Poproś o wycenę

dla kogo jest system planowania reviguard?

 • Zarządców nieruchomości,
 • Usługodawców FM,
 • Sieci sklepowych,
 • Centrów Handlowych,
 • Biurowców,
 • Firm produkcyjnych posiadających rozbudowaną infrastrukturę
 • Pozostałych podmiotów chcących zapewnić swej firmie zgodność z przepisami