UKCA

UKCA - brytyjska ocena zgodności

Brytyjska ocena zgodności (UKCA) to nowe oznaczenie produktów obowiązujące w Wielkiej Brytanii, stworzone w odpowiedzi na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Obejmując większość towarów, które wcześniej wymagały oznakowania CE, oznakowanie UKCA będzie wymagane dla towarów wprowadzanych do obrotu w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja, z wyłączeniem Irlandii Północnej).

Bureau Veritas posiada zgodę na dostarczanie certyfikatu UKCA klientom na całym świecie, którzy wytwarzają produkty przeznaczone na rynek brytyjski.
Image
UKCA XS

Producenci produktów sprzedawanych do Wielkiej Brytanii są zobowiązani do posiadania kompleksowej wiedzy na temat nowego oznakowania na określonych rynkach oraz jego wpływu na działalność firmy. Muszą także wiedzieć, które produkty będą wymagały jakiego rodzaju oznakowania. Jest to usługa, którą Bureau Veritas jest gotowe i może zapewnić.

Należy mieć świadomość, kiedy oznakowanie UKCA zacznie obowiązywać i kiedy będzie konieczne użycie oznakowania UKCA. Jesteśmy gotowi pomóc sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z oznakowaniem UKCA.

W jaki sposób pomagamy w uzyskaniu certyfikatu UKCA?

Bureau Veritas posiada akredytację jako Organ Zatwierdzony (0041) w Wielkiej Brytanii w zakresie oznakowania UKCA. Zatwierdzenie to, w połączeniu z ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji produktów przemysłowych sprawia, że jesteśmy dla Państwa idealnym partnerem w zakresie zgodności z przepisami. Od kilkudziesięciu lat służymy rynkom na całym świecie, w tym sektorowi produkcji, transportu, energii i budownictwa.

Jak wdrożyć oznakowanie UKCA?
zapytaj o szczegóły

GOTOWI NA UKCA?

Wdrożenie oznakowania UKCA jest dla wielu producentów poważną zmianą. Nasza międzynarodowa sieć ekspertów jest gotowa przeprowadzić Państwa przez te złożone zmiany dla produktów w następujących kategoriach: 

  • URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

Oznaczenie UKCA ma szerokie konsekwencje dla przepisów bezpieczeństwa dotyczących urządzeń ciśnieniowych (PESR 2016). Najnowsze poprawki opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii wymagają wydania szeregu nowych dokumentów, certyfikatów i zgód przez organ zatwierdzony przez Wielką Brytanię, taki jak Bureau Veritas.

  • MASZYNY

W przypadku producentów maszyn, Rozporządzenie o bezpieczeństwie maszyn z 2008 roku (zmienione w 2011 i 2019) wymaga, aby maszyny były oznakowane znakiem zgodności UKCA (lub znakiem CE do dnia 31 grudnia 2021 r. w Wielkiej Brytanii).

  • WINDY

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla wind (zmienione w 2019 r.) określa wymogi, które muszą zostać spełnione, zanim dane produkty zostaną wprowadzone do obrotu w Wielkiej Brytanii. Przepisy wymagają od producentów i monterów wykazania, w jaki sposób ich produkty spełniają „zasadnicze wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa”.