Inspekcja higieny, certyfikacja HACCP

Inspekcja higieny, certyfikacja HACCP

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Spełnianie potrzeb u preferencji konsumenta jest wciąż najistotniejszym elementem, który napędza ciągłe zmiany na rynku usług gastronomicznych. W Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na usługi gastronomiczne, co związane jest ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych na te usługi. Obecnie konsument korzysta z usług gastronomicznych nie tylko w celach zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych.

Usługi gastronomiczne obejmują coraz to szerszy zakres, jak również coraz większą grupę klientów. Zakłady gastronomiczne, które chcą odnieść sukces na rynku muszą zatem w strategii swojej firmy ująć nie tylko wymagania klienta, ale również zapewnić sobie przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie odpowiedniego systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności.

Proponuję zmianę na: „Dlaczego warto zainwestować w certyfikację HACCP?

Inspekcja higieny została zaprojektowana w celu walidacji systemu HACCP i zapewnienia skutecznego funkcjonowania zasad bezpiecznej produkcji żywności w zakładach gastronomicznych. Jest to doskonały sposób sprawdzenia poprawności funkcjonowania HACCP oraz jego doskonalenia w codziennych warunkach funkcjonowania podmiotu.

Obiektywne i bezstronne inspekcje prowadzone w oparciu o tzw. „checklistę” pozwalają ocenić  poprawność wdrożenia zasad HACCP wraz z Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP) i Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP).

Podczas inspekcji higieny można również sprawdzić poprawność i aktualność prowadzonej dokumentacji i zapisów, a szczegółowy raport daje nam kompletną informację o faktycznym stanie funkcjonowania zakładu i systemu zarządzania jakości i bezpieczeństwem żywności.

Zapytaj

o szczegóły

oferty

Wyślij zapytanie

Jak wygląda proces certyfikacji HACCP?

Inspekcje higieny opierają się na indywidualnie opracowanych listach kontrolnych tzw. checklistach, które umożliwiają weryfikację zachowania higieny na wszystkich etapach produkcji, m.in.: przyjęcie towaru, magazynowanie w warunkach chłodniczych, obróbka cieplna, mycie i dezynfekcja, higiena personelu, stan techniczny pomieszczeń, kontrola szkodników oraz kontrola ciał obcych. Inspekcja obejmuje cały łańcuch produkcji żywności - „od pola do stołu”.

Wyróżniamy dwa rodzaje pakietów inspekcji higieny:

  1. Podstawowy - składa się z kilkuset pytań, z których wszystkie wymagania zgodne są z aktualnymi europejskimi i krajowymi przepisami w zakresie GMP/GHP i HACCP.
  2. Wyższy - składa się z kilkuset pytań, ale rozszerzony jest o elementy zarządzania jakością oraz badania mikrobiologiczne m.in. powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością, urządzeń, czy rąk pracowników.

Na zakończenie każdej inspekcji placówka otrzymuje raport końcowy, który składa się z dwóch części:

  1. Pierwsza część raportu uwzględnia procentową ilość otrzymanych punktów dla poszczególnych obszarów.
  2. Druga część składa się z wyodrębnienia przez auditora mocnych i słabych stron placówki. Inspekcja kończy się otrzymaniem świadectwa zgodności, które przyznawane jest na cały następny rok.

Dlaczego Bureau Veritas?

  1. Doskonała umiejętność auditowania według zasad HACCP. Znajomość specyfiki rynku: zbiorowe żywienie, catering.
  2. Obecność w 140 krajach świata, co oznacza podwójną korzyść dla Klienta: międzynarodowe doświadczenie połączone z doskonałą znajomością lokalnego rynku.
  3. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę auditorów, których bogate doświadczenie gwarantuje partnerskie podejście w czasie prowadzenia inspekcji.

DLACZEGO WZRASTA ZAINTERESOWANIE W RAMACH CERTYFIKACJI HACCP? 

Większość zatruć pokarmowych ma miejsce w zakładach żywienia zbiorowego. Do najczęstszych przyczyn należy zaliczyć złe przygotowywanie posiłków, niedokładne zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniami i nieprzestrzeganie zasad higieny. Te okoliczności skłoniły Bureau Veritas Certification do skupienia większej uwagi i kontroli placówek żywienia zbiorowego przez niezależną jednostkę certyfikującą.