energy

Certyfikacja
ISO 19443

ZADEMONSTRUJ SWOJE ZAANGAŻOWANIE W BUDOWANIU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

Przemysł jądrowy jest złożoną i stale rozwijaną gałęzią gospodarki energetycznej. Poprzez liczne regulacje i rosnącą presję do ciągłego zapewniania niezawodności oraz bezpieczeństwa, przemysł ten podlega ścisłemu nadzorowi i kontroli wysokiego szczebla ze strony rządowej oraz wyspecjalizowanych agencji.

NORMA ISO 19443

ISO 19443:2018 to międzynarodowa norma, która zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemów zapewnienia jakości dla organizacji dostarczających produkty i usługi w przemyśle jądrowym. Struktura normy opiera się na zasadach zarządzania jakością zawartych w ISO 9001:2015, które uzupełniono o dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem jądrowym, takie jak:

 • kultura bezpieczeństwa (safety culture)
 • podejście stopniowe (graded approach)
 • elementy istotne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS)
Celem ISO 19443 jest ujednolicenie wymagań odnośnie systemów zarządzania jakością oraz budowanie kultury bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw energetyki  jądrowej, poprzez dostarczanie wyrobów zgodnych z odpowiednimi przepisami i spełniającymi oczekiwania klientów.

DLA KOGO?

O certyfikację na zgodność z ISO 19443 mogą się ubiegać organizacje, które wytwarzają urządzenia lub konstrukcje oraz świadczą usługi na rzecz przemysłu jądrowego.

Zapytaj o usługi dla Twojej firmy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Certyfikacja na zgodność z ISO 19443 umożliwia:

 • ujednolicenie podejścia do oceny jakości produktów i usług w całym łańcuchu dostaw
 • dostęp do zharmonizowanego standardu zarządzania jakością w przemyśle jądrowym
 • spełnienie wymagań klienta (zamawiającego) i wyróżnienie się na tle konkurencji
 • zwiększenie świadomości dostawców oraz zaufania klientów w obszarze bezpieczeństwa
 • uproszczenie oceny i kwalifikacji dostawców
 • integrację z innymi systemami zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 

AUDYT ISO 19443 - PROCES CERTYFIKACJI

Aby uzyskać certyfikat, potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakości z normą ISO 19443, należy wypełnić wniosek o certyfikację, na bazie którego zostanie przygotowana oferta Bureau Veritas. Po akceptacji oferty i podpisaniu umowy certyfikacyjnej przez klienta, Bureau Veritas przystępuje do planowania i realizacji audytów trzeciej strony. Standardowy cykl audytowy trwa 3 lata i uwzględnia:

 1. audyt certyfikacyjny (certyfikacja początkowa – etap 1 +2)
 2. audyt nadzoru nr 1
 3. audyt nadzoru nr 2

 
Chcesz poznać szczegółowe wymagania dla organizacji w sektorze energetyki jądrowej?

Zapraszamy na szkolenie: ISO 19443 systemy zarządzania jakością


 

DLACZEGO BUREAU VERITAS ?

Bureau Veritas jest członkiem założycielem stowarzyszenia NQSA* (National Quality Standard Association), które powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie w kwestii zwiększania świadomości i popularyzacji kultury jakości i bezpieczeństwa w przemyśle jądrowym. W ramach swojej działalności NQSA opracowało m.in dokument pt. NSQ-100, który zawiera wymagania dla systemu zapewnienia jakości w energetyce jądrowej . Norma ISO 19443 stanowi kontynuację i rozszerzenie NSQ-100.

Ze względu na wieloletnie i globalne doświadczenie w przemyśle nuklearnym, Bureau Veritas oferuje szeroki zakres dedykowanych usług TIC (audyty, inspekcje, certyfikacje), które pomagają organizacjom z łańcucha dostaw wykazać się zgodnością z odpowiednimi przepisami i regulacjami branżowymi.

(*) https://www.nqsa.org/

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

Paweł Borowicz

Sales & Developement Manager
e: pawel.borowicz@bureauveritas.com
m: +48 601 613 518